8 Eylül 2016 Perşembe

AZERBAYCAN VE HAYVAN HAKLARI


5 yıllık bir geçmişe sahip olan bu blog'da ilk kez azerbaycan'dan yayın giriyorum.
daha önce de birkaç kez belirttiğim üzere nihayet türkiye'den ayrılmış bulundum. bu hafta itibariyle kendi ülkeme azerbaycan'a yerleşmiş oldum.
bilenler biliyordur, ben azeriyim, azerbaycan benim vatanım, bakü'de doğup büyüdüm. ancak liseden itibaren türkiye'de yaşadım, ilk önce ankara atatürk anadolu öğretmen lisesi (hasanoğlan), arkasından ankara üniversitesi hukuk fakültesinde eğitim aldım. ankara barosunda avukatlık stajımı tamamladıktan sonra hukuk danışmanı olarak çalıştım, yani yaklaşık 9 yıldır. uzmanlık alanlarım milletlerarası hukuk, idare hukuku, ceza hukuku ve tabi ki, hayvan hakları. 
türkiye'den ayrılma nedenlerim şunlar: 1. onlarca terör örgütünün rahatlıkla eylem yapabildiği bir ülkede can güvenliğimin ciddi şekilde tehlike altında olduğunu farkettim. 2. uluslararası hukuk ilke ve kurallarına aykırı bir şekilde ülkeye tıkabasa doldurulan mülteciler nedeniyle ülke iyice yaşanmaz hale geldi. 3. en önemli neden ise azerbaycan'da uzun zamandır ciddi şekilde vicdan azabı duymama sebep olan hayvan haklarının bulunmaması. türkiye'de hayvan haklarına yönelik eylem ve söylemlerimle katkı sağlarken azerbaycan'daki bu çaresiz canlara uzak olmak, onların kurtarılmasına vesile olamamak çok üzüyordu şahsımı. artık azerbaycan'daki canlar için uğraşacak, azerbaycan'da hayvan haklarının oluşması ve gelişmesi için her açıdan yoğun bir şekilde çalışacağım.
yarın itibariyle hayvan hakları derneği kurma işlemlerine başlıyorum inşallah. yine bu hafta azerbaycan barosuna (vekiller kollegiyası) kaydolmak üzere gerekli işlemleri yapacağım inşallah. 
bu arada azerbaycan'da sadece tek bir baro var. 834 vekilden oluşan. vekiller kollegiyası denilen bu kuruma üye olmayanlar vekillik yapamıyorlar ve ilginç noktaya geliyorum, baro sınavı var. 834 vekilden 550'si bakü'de. birçok ilde vekil bulunmuyor  avukatlık sistemi türkiye'den bayağı farklı. baro sınavını kazanamayan veya sınava girmeyen hukukçular yine vekillik işlemlerini yürütüyor ancak temyiz ve ağır ceza mahkemelerinde temsil edemiyorlar. 
türkiye'nin en iyi hukuk fakültesi olan ankara üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olduğumdan baro sınavı tabi, allah'ın (c.c.) izniyle kolayca, yüksek puanlarla geçilecek bir sınav şahsım için inşallah. 

20 Ağustos 2016 Cumartesi

HAYVAN DENEYİ VAHŞETİNE DAİR DETAYLAR


  • Ayrıca, bu madde ile getirilen hükümlere aykırı olarak, 2. fıkra, 4. cümlenin hükmüne “Bilimsel bir zorunluluk yok ise, hiç bir hayvan birden fazla büyük cerrahi girişimde kullanılamaz” aykırılık teşkil edecek şekilde, özellikle, zaten bilinen gerçeklerin bir de bilimsel olarak kanıtlanması gerektiği düşüncesiyle bazı bilim adamları canlı hayvanlar üzerinde anestezi yapılmaksızın birden fazla cerrahi girişimde bulunmaktadırlar. 
  • Örneğin, hayvanların acı eşiğinin ölçülmesi amacıyla canlı hayvan deneyleri yapılmakta, bu deneylerde hayvanlar cerrahi yöntemlerle parçalanmaktadırlar, bu cerrahi işlemler sırasında yukarıdaki hükme dayanarak anestezi verilmesinin bilimsel araştırmanın sonucunu etkileyeceği savıyla anestezi yapılmaksızın cerrahi yöntemlerle parçalanmaktadırlar. 
  • Yönetmeliğin 13. maddesinde hayvan deneyleri yapacak kuruluşların mutlaka veteriner hekim çalıştırması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Uygulamada bu maddenin getirdiği hükümler önemine rağmen uygulanmamaktadır. Bu madde hükmüne aykırı olarak hiç bir şekilde tıp, veterinerlik bilgilerine sahip olmayan dolayısıyla da zaten büyük acılar çeken deney hayvanının daha fazla acı çekmesine sebep olan şahıslar bu hayvan deneylerini gerçekleştirmektedirler. 
  • Bu ve diğer hayvanlar açısından son derece önemli ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun davranılmasını sağlayacak faktör ancak ve ancak denetimlerin sıkça ve gerekli şekilde yapılmasıdır. 
  • Ama, tabi ki, nihai olarak en önemli amaç, Türkiye’de de AB de olduğu gibi hayvan koruma kanunları, yönetmelikleri ve genel olarak hayvan hakları mevzuatı iptal edilerek yeni gelişmelere uygun şekilde ve hayvan haklarını tam olarak koruyabilecek, yaptırımını sağlayabilecek ve de T.C.K. kapsamında hayvanlara karşı işlenen fiillerin suç olarak nitelenmesini ve uygulanacak olan yaptırımların da yine T.C.K. kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak H.K.K. ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin çıkarılmasıdır.
UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...