12 Ekim 2016 Çarşamba

HAYVAN DENEYLERİ ANESTEZİSİZ YAPILMAKTADIR


  • Madde 7. Deney hayvanlarına uygulanacak işlemlerle ilgili hususları düzenlemektedir. Bu madde deney hayvanı olarak kullanılan hayvanın çok fazla acı çekmemesi ve hayvan deneyine başvurmaya gerek olmadığı, alternatif deneyi olduğu halde hayvan deneyinin yapılmaması, bunun yerine söz konusu alternatif deneyin yapılması gerektiği hususlarını düzenlemektedir. Bir diğer önemli husus ise yukarıda da belirtilen örneklerde yer aldığı üzere Draize, Ld 50 gibi hayvanlara son derece acı veren, ölümüne neden olan testlerin yapılması sırasında hayvanın çektiği acıları azaltmak için lokal veya genel anestezi uygulanması gerektiğidir.
  •  Madde 7. fıkra 1. bent c. 2. cümle deney yapılan hayvana anestezi uygulanması araştırmanın şartlarını bozması halinde yapılan işlemlerin gerekliliğini gösterir bir açıklama hazırlanır şeklinde bir düzenleme getirmiştir. 
  • Yine bu madde ile getirilen hükmün hayvan korumada amaca ulaşılamaması ve söz konusu deney hayvanlarının tam olarak korunamaması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim, uygulamada da kanunla hayvan deneyi yapanlara getirilen bu anestezi yapmadan hayvanlar üzerinde deneyler ve testler yapma hakkı sınırsızca kullanılmakta, kanun bu hususu istisna olarak düzenlemesine rağmen genel olarak hayata geçirilmekte ve deney hayvanlarına işlemlerin yapıldığı sırada acılarını azaltıcı işlemler yapılmamakta, hemen -hemen tüm işlemler anestezisiz gerçekleştirilmektedir. 
  • Üzerinde son derece acı veren, hayvanın tarifi imkansız acılar içinde kalmasına neden olan test ve işlemler sırasında anestezi uygulansa bile sonraki deneyin sonuçlarının takibinin yapıldığı günlerde deney hayvanına hiç bir şekilde ağrısını azaltıcı, ağrı kesici işlemler yapılmamakta, deney hayvanı çok büyük acılar çekerek çoğunlukla kendisine oral, dermal veya solunum yoluyla zerk edilen kimyasal maddelerin ağırlığından, etkilerinden ölmektedirler.
  •  Ayrıca, bu madde ile getirilen hükümlere aykırı olarak, 2. fıkra, 4. cümlenin hükmüne “ Bilimsel bir zorunluluk yok ise, hiç bir hayvan birden fazla büyük cerrahi girişimde kullanılamaz” aykırılık teşkil edecek şekilde, özellikle, zaten bilinen gerçeklerin bir de bilimsel olarak kanıtlanması gerektiği düşüncesiyle bazı bilim adamları canlı hayvanlar üzerinde anestezi yapılmaksızın birden fazla cerrahi girişimde bulunmaktadırlar. 
  • Örneğin, hayvanların acı eşiğinin ölçülmesi amacıyla canlı hayvan deneyleri yapılmakta, bu deneylerde hayvanlar cerrahi yöntemlerle parçalanmaktadırlar, bu cerrahi işlemler sırasında yukarıdaki hükme dayanarak anestezi verilmesinin bilimsel araştırmanın sonucunu etkileyeceği savıyla anestezi yapılmaksızın cerrahi yöntemlerle parçalanmaktadırlar.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

28 Eylül 2016 Çarşamba

CANDOSTLARIMIZLA YURTDIŞINA ÇIKMAK


ülke değişikliği nedeniyle bu aralar çok daha yoğun olduğum için fazla yazı yazamadım blog'a. 

bugün yurtdışına hayvan götürmeye dair bilgilendirme yapacağım inş.
avrupa, abd ve azerbaycan'a hayvan götürme prosedürü hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
avrupa birliği ülkelerine candostumuzu (larımızı) götürürken uygulamamız gereken prosedür bu şekildedir: 
1. mikroçip taktırın ve tüm aşılarını yaptırın. sağlık karnesi çıkarttırın.
2. yurtdışına çıkış tarihinizden 4 ay önce kuduz aşısını yaptırın. 
3. ''                  ''      ''                 15 gün önce iç ve dış parazit aşılarını yaptırın.
4. kuduz aşısından 1 ay sonra titre isimli kuduz testini yaptırmış olmanız gerekmektedir. bu test ab ülkeleri tarafından türkiye'de güvenilirliği kabul edilmiş olan tek kurum - ankara'da bulunan Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'dür. 
türkiye'de hangi şehirde olursanız olun, vet. kliniği tarafından petinizden alınan kan örneği bu kuruma gönderilerek, tahlil ettirilecek, sonuca dair belge tarafınıza teslim edilecektir. 
5. ikamet ettiğiniz ilçe belediyesinin veteriner işleri müdürlüğünden, menşe belgesi alın. bu belge petinizin türüne dair bir belge olup, kuruma giderken petinizin sağlık karnesini (aşıların da mutlaka yer aldığı) götürmeniz gerekiyor. petinizi götürmeye gerek yok. türkiye'ye özgü soylara sahip petlerin yurtdışına çıkarılması özel izne tabi olduğundan, bu tür petlere sahipseniz tarım bakanlığı ile irtibata geçmeniz ve özel izni almanız gerekmektedir. 
6. tarım müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünden uluslararası sağlık sertifikası da almanız gerekiyor. bu belge için kuruma giderken, petinizin sağlık karnesini (aşılarının da yer aldığı), bu karnenin kopyasını ve petinizi de götürmeniz gerekmektedir. 

seyahat edeceğiniz havayolu şirketi ile önceden mutlaka görüşüp ek prosedür, ek talep ve koşullar bulunup bulunmadığına dair bilgi edinin. petinizi (lerinizi) taşıyacağınız taşıma kafesinin yapısı ve boyutu, pet götüreceğinize dair bilgilerin biletinize işlenmesi gibi detaylı hususları mutlaka önceden şirketle görüşün. 

azerbaycan.
eski sscb ülkeleri olarak da genişletebiliriz aslında.
azerbaycan'a pet götürmek için gerekenler şu şekilde. 
1. mikroçip taktırın ve tüm aşılarını yaptırın. sağlık karnesi çıkarttırın. 
2. yurtdışına çıkış tarihinizden bir süre önce kuduz aşısını yaptırın. 
3. ''                  ''      ''                 bir süre önce iç ve dış parazit aşılarını yaptırın.
4. titre kuduz testi ve menşe belgesi ile uluslararası sağlık sertifikalarına gerek yok.
5. türkiye'ye özgü tür ise petiniz, bu durumda özel izin almak için yine tarım bakanlığı ile görüşmeniz gerekmektedir. 

seyahat edeceğiniz havayolu şirketi ile önceden mutlaka görüşüp ek prosedür, ek talep ve koşullar bulunup bulunmadığına dair bilgi edinin. petinizi (lerinizi) taşıyacağınız taşıma kafesinin yapısı ve boyutu, pet götüreceğinize dair bilgilerin biletinize işlenmesi gibi detaylı hususları mutlaka önceden şirketle görüşün. bir kişi iki pet götürme hakkına sahip kabin içinde. bagaja vermenizi hiç bir şekilde önermiyorum, hem ab, hem abd, hem de eski sscb ve diğer ülkelere seyahat ederken. petinizin sağlığı ve yaşamı açısından son derece tehlikeli bir durum bu.

abd ile ilgili detayları daha sonra yazacağım inş. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...