yabancılaşma


yabancılaşma - daha önce de hem sitede, hem de kanalda birkaç kez belirttiğim üzere her kesimden insanda görülen bir davanış şeklidir. insanoğlu kah kendisine, kah çevresine, kah da belirli olaylara karşı bir anda yabancılaşır, kendini kendinden/çevresinden/olaylardan soyutlar. 
yukarıda yer verdiğim ekran görüntüsündeki diyalog da bu olguya bir örnek teşkil etmektedir. 
şahıslar özellikle bu mezbaha vahşeti gibi olaylar karşısında dehşete kapılıp kendilerini/dinlerini/inançlarını soyutlayarak belli başlı/klişe/bilindik bahanelere sığınıyor/arkasına saklanıyor, böylece yine bir başka rahatsızedici davranış olan vicdan rahatlatmaya başvuruyorlar. yukarıdaki örnekte bilumum hayvanı katlederek canını alan bir insan - tam anlamıyla - kendini olaydan soyutluyor, koşer kesimi vahşetengiz bulurken, kendi kesimini savunuyor/aklıyor/paklıyor.
halbuki koşer kesim = helal kesim. yok birbirinden farkı.
go vegan, go cruelty free. 
koşer kesim - yahudilikte kesim

                                                   helal kesim - islam`da kesim
bir başka yabancılaşma örneği de osmanlı`da padişahların erkek, bazen de kadın, bilumum yakınlarını zalimce/gaddarca öldür(t)mesinde de ortaya çıkar. uzun yıllar önce bir kitap okumuştum kralların (hristyanların) yakınlarını öldür(t)mesini yeren bir islami yazara ait.
yine benzer yabancılaşma olgusu sözkonusuydu.. tipik ybancılaşma örneğiydi. kendi dininin hükümlerine göre yönetilen bir devlette işlenen cinayetler bu şahsa göre gayet normaldi/olması gerekendi/devletin selameti için zaruriydi. aslında aklına bile gelmemişti eminim o saçma kitabı yazarken bu kıyaslama, o kadar normaldi bu zata göre bu vahşetler.
halbuki, her iki dine de dayanılarak işlenen bu cinayetler eşitti, cinayet cinayetti, birbirinden zerre farkı bulunmamaktaydı. bir eylemin hukuka/vicdana/etik değerlere uygun olup olmadığı dayndığı dine göre/dini hükümlere göre deyişmez/ayrıcalık sözkonusu olmaz.

TAVŞAN - YERYÜZÜNDE YARDIMA EN FAZLA MUHTAÇ OLAN CANmezbaha - ölümü farkeden tavşancanın acı ve korku dolu bakışları. ölmek istemiyorlar, yaşama isteğine sahipler, öleceklerini hissedince tiz bir çığlık atıyor bu zavallı güzelim sessiz canlar.
tavşanlar - her zaman belirttiğim gibi maruz kaldığı onlarca vahşet nedeniyle diğer hayvanlardan daha fazla yardıma ihtiyaç duyan canlar olup, bizzat benim de 10 yıl boyunca candostlarımdı. bu sebeplerden ötürü, bu canlara yönelik özel bir sevgim/ilgim/hassasiyetim/zaafım mevcut.

TAVŞANLAR BU ŞEKİLDE SÖMÜRÜLÜRLER:

1. Et amaçlı - MEZBAHA VAHŞETİ, doğumdan son ana kadar şiddet/işkence/eziyete tabi tutulur ve en nihayet mezbahalarda acı dolu ölüme maruz bırakılırlar. 
                                                       
tavşan - acı/korku/ölüm bu zulmü reva gören/yaptıran  ve yapanların birebir aynı akibeti yaşamaları en büyük dileklerimden birisidir.

solda korku ve sağda ölüm -  tavşan mezbahası
10 yıl boyunca tavşanlarıyla adeta onları kutsallaştırarak, kendisinden bile daha fazla değer verip, tüm yaşamını bu canların üzerine kurup, her anını bu kıymetli canlara endeksleyerek yaşamış bir tavşansever olarak bu fotonun şahsıma yaşattığı acıyı kelimelerle ifade etmemin mümkünatı yok.
tavşan eti - vahşettir/katliamdır, bu vahşete/katliama dur de! tavşan eti tüketme/tüketenlere engel ol, gerçeği anlat! vahşete karşı çık!
tavşan yünü işkencesi - bir diğer işkencedir zavallım güzelim hayatımın anlamı tavşanlara yönelik! tavşan yünü - angora giyme! satın alma/aldırma! angora yününe hayır! satan firmaları boykot et! email at, satmamalarını, bu vahşete son vermelerini talep et!
DEVAM EDECEK...


diğer önemli hususlar: av, kürk, sirk, üretim v.s. bu hususlara yönelik ayrıca eklemeler yapacağım inş. bu yazıya. 

bir de türkiye'ye yönelik bir husus mevcut ki, onu da ekleyeyim: türkiye'de hayvansever olarak isimlendirilen güruhun aslında hayvansever değil, kedi köpeksever - hatta fetişisti olması, sırf bu nedenle tavşan gibi diğer canların yaşam hakkını önemsememesi, bu uğurda mücadele etmemesi. örn. petshop'larda hayvan satışı yasaklansın! şeklinde bir cümle kurmaktan bile aciz bu güruhun hatırı sayılır ölçüde büyük bir kısmı. 

                                                     *****

bu kısım şu şekilde iletir taleplerini: "petshop'larda kedi köpek satılmasın!". hatta bir kısmı bu amaçla petshop sahipleriyle görüşüp ikna eder ve bu petshop'larda kedi köpek satılmaz, ama tavşan, hamster, ördek, balık, iguana v.s. satışı tüm hızıyla devam eder. dükkanlarının dışına da "kedi köpek satışımız yoktur" diye yazarlar, zira kendilerine "hayvansever"lerden bu şekilde bir talep yöneltilmiştir - kedi, köpek satma. bunun meali şudur: diğer hayvanları sat. çünkü onlar umrumuzda değil. ölseler de, işkence görseler de, yaşam hakları ellerinden alınsa da, sağ kalsalar da bizim için bir. kedi - köpeklerimize bir zarar gelmesin de, diğerlerine ne olursa olsun. 

                                                    *****
hayvansever kisvesi altında "çaba" göstermeleri, bu yönüyle hayvanlara daha fazla zarar veriyor olmaları nedeniyle bu güruha hayvan düşmanlarından daha fazla antipati duymaktayım. ek bilgi, bu güruh kedi köpekleri için tavşan/kuzu/av hayvanı içerikli mama ve aksesuar almaktan da çekinmez. kedi köpek sahiplendirir, diğer yanda bahçesinde beslediği hindi ve tavukları kesip yer, yumurtalarını satar. böyle de embesildirler. 
yukarıdaki linkte tavşan kesimhanesinden fotolar mevcut. videoları da ekleyeceğim inş.