sosyal medya orucu veya twitter/facebook/instagram/tv bağımlılığı

bağımlılıklar
bilindiği üzere vegan olmakla birlikte yeşilaycıyım. sigara, alkol, uyuşturucu madde vs. gibi bilumum bağımlılıklara da karşıyım. tv izlemiyorum. son derece faydasız ve zaman kaybı bir eylem olarak değerlendiriyorum tv izlemeyi.
bunlara ilaveten, sosyal ağ bağımlılığı da karşı olduğum zararlı alışkanlıklardan birisidir. bu yüzden geçen senelerde yayınladığm bir yazımı tekrar yayılıyorum.

`alış veriş orucu gibi çoğu durum ve çoğu insan için gerekli ve elzem olması gereken eylem. 
sosyal medya orucu - karşılıklı iletişimin yoğun olarak bulunduğu, yazılan her yazıya anında karşılık alındığı, özellikle antisosyal insanlar için sanal sosyalleşme ve onaylanma sağlaması nedeniyle twitter/facebook gibi mecraların söz konusu kişilerde geçici ve gerçek olmayan bir mutluluk sağlaması, bu yüzden çok sayıda insanı bağımlı kılıp, neredeyse bu sosyal araçlarda yaşamalarını sağlaması, bu yönüyle reel dünyadan uzaklaştırarak bu kişiler için iyice gerçek dünyadan soyutlanıp sanal dünyada yaşamın başlamasını sağlaması bakımından bence son derece tehlikeli olup, bu tür kişilerin görülmesi halinde yakınları tarafından müdahale edilerek bu tür bir zorunlu ayrılık durumuna sokulması gerektiğinde başvurulması mümkün olan ve fayda sağlayacağını düşündüğüm bir araçtır.`

en uzun cümlelerimden birisiymiş, şimdi farkettim.

https://www.turseng.com/2013/02/sosyal-medya-orucu-veya-twitterfacebook.html

YENİ HAYVANLARI KORUMA YASASI TASARISI

yeni hayvanları korum kanunu tasarısı

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/hayvan-haklari-talimati-yasa-hala-neyi-bekliyor-bir-an-once-cikartin-40991354 - bu gelişme üzerine daha önce bu konuya yönelik yayınlamış bulunduğum yazımı tekrar yayınlamaktayım. yeni tasarının bu ölüm yasası tasarısı ile benzer olmaması gerekmektedir.

`sayesinde yıllardır savunduğum hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması şeklinde düşüncemden vazgeçmemi sağlamış ölüm yasası tasarısı.
malum olduğu üzere sahipli hayvanlara yönelik eylemler t.c.k. madde 151, fıkra 2 kapsamında "sahipli hayvana zarar verilmesi" şeklinde değerlendirilerek mühakime edilmektedir. sahipsiz hayvanlara yönelik her türlü eylem ise kabahatler kanunu kapsamında yer alan hayvanları koruma kanunu kapsamında değerlendirilmekte ve idari para cezasına tabi tutulmaktadır.
2007 tarihinden itibaren hayvan hakları ve hukuk çerçevesinde çalışmalar yapan bir hukukçu olarak 2004 tarihli h.k.k.'nun sahipsiz hayvanları korumada yetersiz kaldığını savunmuş ve evleviyetle bu kanunun tamamen bir bütün olarak t.c.k. kapsamına alınması gerektiğini belirtmiştim. (bkz: hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması)
baskılar sonucunda hükümet yetkilileri - veysel eroğlu bir değişiklik tasarısı hazırlatmış ve hayvan hakları savunucuları olarak bu tasarıyı görünce, h.k.k.'nu ölüm yasası haline getireceğinden dehşete düşmüştük, ki halen dehşet içindeyiz, bu tasarının yürürlüğe girmemesi için (bkz: yeni hayvanları koruma yasa tasarısına hayır)
hayvan hakları savunucusu bir hukukçu olarak kalbinde hayvan sevgisi olmayanların hayvan haklarına yönelik tasarıyı hazırlarken gerçek hayvan hakları savunucusu ve hukukçulara müracaat etmeden, kalplerindeki sevgisizlikten yararlanarak tabi ki, hayvanlar yararına değil hayvanların zararına bir yasa tasarlayacaklarını öngöremediğim için, böyle bir değişikiliğin yapılması yönünde baskıda bulunmaktan ötürü son derece üzgünüm.
hayvan sevgisine sahip olmayanların hayvanlar lehine değişiklik yapmayacağını öngörerek, artık halihazırdaki h.k.k. kanununun aynen korunması gerektiğini düşünmekteyim, zira yeni yasa tasarısı bu yetersiz h.k.k.'daki hakları da hayvanlardan çekip almakta, adeta bir ölüm hükmü yasası olmaktadır.
gerçek hayvan sevgisine sahip insanlar tarafından hazırlanmadığı sürece yeni bir değişikliğe karşıyım bundan böyle.
bir hukukçu olarak önerim şu: 5199 s.k. (h.k.k.) aynen kalsın, değiştirilmesin, tc.k. md. 151 hükmü sahipli hayvanlarla birlikte sahipsiz hayvanlara da şamil edilsin.
yani, halihazırdaki yasa tasarısında tek olumlu hüküm sahipsiz hayvanlara yönelik tecavüz, öldürme ve işkence eylemlerinin artık idari para cezası ile değil, hapis cezası ile mühakime edileceğidir. buna göre, bu tür suçlar için 1 yıla kadar hapis cezası öngörülmekte, bu suçun dernekler, yerel hayvan koruma görevlileri gibi hayvanlarla ilgili insanlar tarafından işlenmesi halinde iki katına hükmedileceği belirtilmektedir.
yeni yasa tasarısında tek olumlu hüküm bu (ki bu da yetersiz biz, en az üç yıllık bir hapis cezası talep etmekteyiz bu tür suçlara yönelik), yasa tasarısının geri kalanı tamamen hayvanlar aleyhine olduğundan bür bük çöpe at.

t.c.k. m.151, f. 2-de öngörülen suç tanımında sahipli kelimesinin kaldırılması yeterlidir. bu durumda ilgili madde hükmü hem sahipli, hem de sahipsiz hayvanlara yönelik uygulanacaktır.` 
https://www.turseng.com/2012/06/yeni-hayvanlari-koruma-yasasi.html - şu linkteki yazımın tekrar yayınıdır.