Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

ankara'da adam parçalayan köpekler


------------------------------------------------------------------------------------------------
Ön yazı: Dünyanın her yerinde, özellikle de eski SSCB ülkelerinden Azerbaycan'da sokak hayvanları acımasızca sürek avı yapılarak öldürülmektedir. Bu durum özellikle Eurovision öncesi şehre gelecek yabancılara hoş görünmek amacıyla büyük çapta bir sokak köpeği katliamı yaşanmıştır. Görüldüğü üzere nerede olursa olsun, insan hayvanı katletmektedir, hayvanın insanı katletmesi, el değmemiş ormanlara girmediğiniz sürece mümkün değildir.

YAZI:
hayvanları koruma kanununun belediye ve büyükşehir belediyelerine vermiş olduğu görev gereği sahipsiz sokak hayvanlarının ücretsiz kısırlaştırılması için ihale açması gerekirken açmayan, bu nedenle 2009 aralığından bu yana sahipsiz sokak hayvanlarının belediye ve büyükşehir belediyelerinde ücretsiz kısırlaştırılmalarını imkansız hale getiren, bu yönüyle bir başkentte hayvanları koruma kanununa alenen aykırı davranan yetkili, görevli, sorumlu, yükümlü ama yetki, görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini bu yönüyle yerine getirmeyen melih gökçek'in yönettiği büyükşehir belediyesinin sorumluluğunu yerine getirememesinin sonucu yaşanmış bu vahim olayda, hayatını kaybeden kendisine allah (c.c.)tan rahmet, yakınlarına sabır dilediğim insanla birlikte kurbanlarıdır. bu köpekler de kurban, çünkü asıl sorumlulara yaptırım uygulanmadan, sorunun kaynağı ve sebebi aranmadan, uyutulacaklardır.
sahipsiz sokak hayvanlarının can güvenliğinin her daim tehlike altında olması, her gün binlerce sahipsiz sokak hayvanının çoğunlukla insan kaynaklı sebeplerle can vermesi (işkence, öldürme, yaralama, tecavüz, zehirleme, trafik kazaları v.b.), kontrolsüz olarak üremesi sonucunda ender de olsa bu tür üzücü olaylara sebebiyet verilmesi yalnızca belediye ve büyükşehirin kanunla kendilerine verilen sahipsiz sokak hayvanlarını ücretsiz kısırlaştırma görevini tam ve gerektiği gibi yerine getirmeleriyle önlenebilir. ancak, türkiye'nin başkentinde büyükşehir belediyesi ücretsiz kısırlaştırma yapmıyor diye her gün onlarca sahipsiz sokak hayvanı kontrolsüz şekilde üremeye, sokaklarda çeşitli tehlikeler altında yaşama tutunmaya, çoğunlukla başaramayarak, aç susuz bir şekilde kısacık ömürlerini bitirerek hayata gözlerini kapatmaya devam ediyor.
annem yerel hayvan koruma görevlisi, bu, ilgili başlık altında da belirtildiği üzere gönüllülük esaslı bir müessise. buna göre, bu kişilere resmi kimlik kartı veriliyor, bu gönüllü resmi hayvan korumacılar da kendi çevrelerindeki sokak hayvanlarını belediye ve büyükşehirle koordineli olarak ücretsiz bir şekilde kısırlaştırtıyor, rehabilite ettiriyor, iyileştikten sonra alındıkları yere bırakılmalarını sağlıyor. devamında yine kendi olanaklarıyla yiyecek veriyor, gözetiyor v.s.
yalnız, 3 (üç) yıldır bu gönüllülük esaslı resmi hayvan korumacı olan annem ve destekçileri olarak bizler, melih gökçekin sorumluluğunu yerine getirerek ankara'da ücretsiz kısırlaştırma başlatmaması sebebiyle tamamen kendi olanaklarımızla (bununla maddi olanakları kastettiğim ortada) sokaklardaki sahipsiz hayvanları kısırlaştırıyor, kendi evimizde iyileşene kadar bakıyor, devamında aldığımız bölgeye bırakıyoruz. yani, büyükşehirin zorunlu görevleri arasında bulunan bir faaliyeti bizler kendi imkanlarımızla yapıyoruz, belediyenin yerine biz çalışıyoruz. bunu da tabi ki, hayvan hakları savunucuları olmamız, sokak hayvanlarının daha fazla eziyete maruz kalmaması gibi sebeplerle, tamamen bu zavallı sahipsiz hayvanlar için yapıyoruz.
bu şahsın yetkili olduğu kuruma yani büyükşehir belediyesine "ankara'da sokak hayvanları ücretsiz kısırlaştırılsın" diye dilekçe yazdığınızda, size verilen cevap şundan ibaret : "halihazırda eskisi gibi yoğun olmamakla birlikte çalışmalarımız devam ediyor". bu apaçık bir yalandır, çünkü b.şehir veterinerliğinde kısırlaştırma işlemleri için ihale açılmadığından tek, sadece ve sadece 1 kişi çalışmakta, bu kişi de doğal olarak ücretsiz kısırlaştırma taleplerini, "yalnız çalıştığı ve hiç bir tıbbi malzeme bulunmadığı" gerekçesiyle kabul edememektedir.
sokaklardaki tek bir çukur için bile anında ihale açabilen bir yetkilinin, can taşıyan, bizler gibi canı olan, acıyı hissedebilen, duyguları bulunan, sokaklarda türlü eziyetlere maruz kalan, kısırlaştırılma işlemleri başlamazsa daha da bu tür eziyetlere maruz kalmaya devam edecek olan sahipsiz sokak hayvanlarının ücretsiz olarak kısırlaştırılabilmeleri için ihale açmamakta ısrar etmesi, ihale açılmadığı gerekçesiyle de zavallı hayvanları kısırlaştırmaktan kaçınması yalnızca ve yalnızca hayvanların oy hakkının bulunmaması ile açıklanabilir.
aslında her iki gözü de aynı renk - kahverengi olan, bin yıllık ankara kedilerini - van kedileri ile karıştırarak, bir gözü mavi, bir gözü kahverengi olarak tescilletip, seğmen kıyafeti giydirerek, medyada bir kaç ankara kedisi ile "bunları üreteceğim" diye poz vererek, seğmen kıyafetli ankara kedisi kuklaları ile dansederek hayvansever olunmuyor, hayvan hakları savunucusu hiç olunmuyor.
bunun için yapılması gereken apaçık ortadadır, gecikmeksizin, daha fazla sahipsiz sokak hayvanı eziyetle öldürülmeden, sokaklarda sürünmeden, bir an önce ankara'da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kapsamlı ve kalıcı bir ücretsiz kısırlaştırma kampanyası, işlemleri ve faaliyetlerini başlatmak.
aksi takdirde bizler her gün sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik işkence haberleriyle karşılaşmaya devam edeceğiz.
(bkz: ufuk günaydın), (bkz: kedi yamuk), (bkz: samsun'da sokak köpeğini döverek öldüren adam) v.b.
ek: hayvanları doğal ortamlarından kopararak yapay ve küçük alanlarda hapsetme gibi, muhtemelen hayvan hakları adına olumlu bir çalışma yaptığını zannederek, büyük proje diye ortaya çıkardığı anlamsız, gereksiz hayvanat bahçesi projesine harcanacak trilyonlara türkiye'deki sahipsiz sokak hayvanlarının tamamı hayvanları koruma kanunu gereği kısırlaştırılır, böylece yukarıda değindiğim gibi kontrolsüz üremeyerek, sokaklarda aç susuz kalmaktan, işkenceyle ölmekten kurtulurlardı.
ankara'da halihazırda içindeki hayvanların hiç de iyi durumda olmadıkları, iyi ve doğaları gereği bakılmadıkları, hayvan hakları adına acilen müdahale edilmesi ve içinde bulunan hayvanların durumlarının evleviyetle iyileşitirilmesi, öncelikli olarak ilgilenilmesi gereken bir hayvanat bahçesi zaten var (bkz: aoç).
ankara'nın, yeni bir hayvanat bahçesine değil, belediyeler ve b.şehir belediyesi tarafından hayvan haklarına yönelik ertelenemeyecek kadar önemli en başta kontrolsüz üreme sorunlarının kısırlaştırma yöntemi ile acilen giderilmesine ihtiyacı var.

ek: zaten hayvan haklarından bihaber milyonların yaşamakta olduğu bir ülkede en azından sözlük gibi bilinç düzeyinin yüksek olması gereken bir sosyal medya aracında bu başlık gibi provokatif söylem içeren başlıklara prim verilmemesi, olayın objektif bir biçimde, hayvan düşmanlığına dönüşmesine fırsat vermeden aktarılması gerektiğini düşünmekteyim. zira, hayvan düşmanlığı nedeniyle sahipsiz sokak hayvanlarına türlü eziyetleri reva gören bir anlayış için bu tür başlık ve bu başlık altındaki hayvan düşmanlığını körükleyebilecek söylemler, ufuk günaydın, samsun'da sokak köpeğini döverek öldüren adam gibi hayvan düşmanlarının bu işkence ve eziyetle hayvan öldürme eylemlerine dayanak oluşturmaktan öteye geçmez.

ayrıca, melih gökçek'in twitter hesabından bu olay da anımsatılarak ankara'da 2009 aralık ayından itibaren durdurulan (o tarihe kadar başarılı şekilde yürütülmüş bulunan) belediyeler ve büyükşehir belediyesinin ücretsiz kısırlaştırma işlemlerini yeniden başlatmasına yönelik baskı yapılmasını önermekteyim. twitter ve facebook kullanmayan biri olarak sözlükte takip ettiğim kadarıyla, bu yetkili twitter'dan gelen önerilere önem veriyor, bu durumda twitter'dan bu amaç için faydalı bir şekilde yararlanılabilir, twitter aracılığıyla baskı yapılarak ücretsiz kısırlaştırma işlemi başlatılabilir. unutmamak lazım, ankara'da tam 3 yıldır ücretsiz kısırlaştırma yapılmıyor, bu da zavallı sahipsiz sokak köpeklerinin kontrolsüz üretiminin artarak devam etmesi ve de bu tür üzücü olayların yine belirttiğim gibi nadiren de olsa meydana gelmesi sonucunu doğurabiliyor.
melih gökçek'e, ücretsiz kısırlaştırma işlemini başlatmasına yönelik twitter üzerinden baskı yapmak için: http://twitter.com/#!/06melihgokcek