Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Atakum'da İşkence Edilerek Öldürülen Köpek


suçun konusu aynı oldukça, artık herkesçe bilindiği üzere hayvanları koruma kanununun kabahatler kanunu kapsamından çıkarılıp t.c.k. kapsamına alınmadıkça, benzerleriyle sıkça karşılaşacağımız can.
samsun'da sokak köpeğini döverek öldüren adam başlığında da değinildiği üzere bu tür vahşet olaylarının halen ve ısrarla t.c.k. kapsamında değerlendirilmemesi, cezalarının caydırıcı olmaması hasebiyle bu tür dehşet verici olaylarla karşılaşılmaktadır. bu vahşetlerin önlenmesi için yapılması gereken tek husus, hükümet yetkililerinin "seçimden sonra yapmak üzere" söz verdikleri gibi, bir an önce gerekli düzenlemeleri yaparak, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik işlenecek olan suçları da aynen sahipli hayvanlara yönelik işlendiğinde olduğu gibi, t.c.k. kapsamında değerlendirilmesini sağlamaktır. bu söz yerine getirilmedikçe, bu tür caniler aramızda dolaşmaya, işlediği bu vahim cinayete uygulanan yaptırım, maalesef halihazırdaki yasal düzenlemelere göre sadece idari para cezası olduğundan, sabıkalarıına işlenmemeye, parasını ödedikçe can almaya devam edeceklerdir.
ayrıca, 2009-da prof.dr. ergun özbudun ve ekibinin hazırladığı yeni anayasa taslağının açıklanan ilk halinde 129, daha sonra açıklanan halinde 131. maddede "hayvanları koruma" ifadesi yer almaktaydı. uzlaşma olmadığından o anayasa taslağı yasalaşmadı, gündemden kalktı.
şimdi yeniden yeni bir anayasa yapılması gündemde, hayvan hakları savunucuları, hayvanseverler ve sadece duyarlı insanlar olarak, bizlerin yapması gereken, ilk etapta yapılacak olan anayasaya, ilgili madde içinde söz konusu bu "hayvanları koruma" tabirinin eklenerek, çaresiz canların bu tür vahşet olaylarına ve her türlü işkenceye karşı güvence altına alınması için baskı yapmak, gündem oluşturmak, bizzat milletvekillerini arayarak destek istemektir. 2. etapta anayasa'da yer alan "hayvanları koruma" ifadesinin gereği olarak, hayvanları koruma kanunu bu yeni anayasaya uygunlaştırılarak, tekrar düzenlenecek ve t.c.k. kapsamına kolaylıkla alınabilecektir. yine bu aşamada da bizlere görev düşüyor, bilinçli insanlar olarak bizler hem bu platformdan söylevsel olarak, hem de t.b.m.m.-ye giderek, milletvekillerini arayarak eylemsel olarak baskı yapmalı, destek istemeli, zavallı hayvanların sahipsiz olmadığını, gerçek sahiplerinin biz duyarlı insanlar olduğunu bu karar vericilerin, yasa koyucuların hafızalarına iyice kazımalıyız.