Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Boğa güreşinin yasaklanması

avrupa ülkesi olmasına, kendi sınırları içindeki ve dışındaki yüz binlerce hayvan hakları savunucusunun yıllarca süren mücadelesine rağmen hayvana karşı işlenen suçların en büyüğünü gelenek adı altında işlemeğe devam eden ispanya'da nihayet gerçekleşmiştir.
buna göre, ispanya'nın özerk katalan bölgesinde 1 ocak'tan itibaren geçerli olan yasak kararı artık fiilen de uygulanmaya başlanmış. bu husustaki habere göre son boğa güreşini 20.000 embesil son kez izlemiş, tamamen zevk için altı canın alınmasını son kez alkışlamışlar.
bu fiilen uygulanmaya başlanan yasak kararının benzer vahşeti halen uygulamakta olan diğer ülkelere örnek olmasını dilerim.
ayrıca, kurban yaklaşırken, tarım ve köyişleri bakanı'nın geçen sene vermiş olduğu sözü tutmasını ve bu hususta verdiği beyanata uygun davranarak hem bu kurban'da, hem de bundan sonra her mezbahada, entegre tesiste v.s. her türlü kesimhanede şoklama ile kesime geçilmesini umut etmekteyim. zira, geçen sene diyanet işleri başkanlığından bu hususta görüş alan tarım bakanı vermiş olduğu röportajlarda avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinde türkiye'de 2011 itibariyle şoklama yöntemi ile kesime geçileceğini belirtmişti. buna göre, 2011 kurban'ında ve 2011 sonundan itibaren türkiye'deki tüm kesimhanelerde acısız kesim yöntemi olan şoklama ile kesime geçilecekti. halihazırda sofralara çeşitli et ve et ürünleri olarak gelen canlar, acı duyarak kesilmekte, ölüme gittiklerini bilerek o korkunç yürüyen bantta yürütülerek ölüme gönderilmektedirler. kesilirken de her canlı gibi korkunç acılar duymaktadırlar. halbuki, diyanet'in de cevaz verdiği üzere kesim öncesinde elektrikle şoklama yönteminde hayvan ölmemekte, sadece uyuşturulmakta olduğundan hem helal kesim kuralına uygun davranılmış olmakta, hem de kesilirken hayvan hiç bir şekilde acı duymamaktadır. böylece yıllardır hayvan hakları savunucularının acısız kesim talebi gerçekleşmiş olmakta ve canlar ölüme giderken bunun farkında olmamakta, acı çekmeden ölmektedirler.
yalnız, uzun yıllardan beri vejetaryen olan bana göre acı çektirerek/çektirmeden bir canın, alternatifleri olmasına rağmen alınması her halükarda yanlış. ama, topluluklardaki aşırı et tüketimi isteği her zaman devam edeceğine ve canlar öldürüleceğine göre bunun en azından acı çektirmeden olması daha doğru ve elzemdir.
bakan'ın şoklama kesimine yönelik söz konusu uygulamayı başlatarak hem kurban'da, hem de diğer endüstriyel kesimlerde bir an önce gerçekleştirilmesi için tarım bakanlığına bağlı, gıda ve kontrol genel müdürlüğünün aranarak baskı yapılması, bu uygulamanın yapılması için hayvan hakları savunucularının ısrarlı olduğunun bilinmesi, uygulamaya bir an önce geçilmesi açısından teşvik edici olacaktır.