Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

HAYVANA SAHİBİ TARAFINDAN EZİYET EDİLMESİ - 2. YAZIişlenmesi durumunda, hayvana eziyet eden şahsa idari para cezası verilmesi, eziyet gören hayvanın eziyet eden sahibinin elinden kurtarılmasının yanısıra sahip olduğu hayvana eziyet eden şahsın bir daha hayvan bulundurmasının yasaklanması yaptırımının da uygulandığı, h.k.k.-da tanımlanan suç.
buna göre, h.k.k. madde 24 gereği, h.k.k. madde 14-de belirtilen hayvanlara yönelik yasaklardan herhangi birine aykırı davranmak suretiyle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden yada ağrı, acı veya zarar veren kişilerin yetkili mercinin işlemiyle hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konur. bu el konulan hayvanlar da rehabilite merkezine götürülerek sahiplendirilir, sahiplendirilemezse koruma altında söz konusu rehabilite ve bakımevinde kalır.

sahipsiz hayvanlara eziyet edilmesi ve sahipli bir hayvana üçüncü kişiler tarafından eziyet edilmesi suçlarının yanısıra en fazla görülen ve bilinenin aksine oldukça yaygın olan bir suçtur - sahibi olduğu hayvana eziyet etmek, işkence ve şiddet uygulamak, tecavüz etmek, öldürmek gibi suçlar.
denetim eksikliği ve ülkemizde hayvan hakları mevzuatının uygulanmasındaki yetersizlikler nedeniyle bu suç sanılanın aksine oldukça yaygındır ve hayvan hakları ile ilgilenenlerin sıklıkla tespit ettiği, karşılaştığı durumdur. (bkz: yerel hayvan koruma görevlisi)
bu nedenle, her duyarlı insanın yapması gereken bir hayvana sahibi tarafından kötü davranılması durumuyla karşılaştığında il çevre ve orman müdürlüğüne bu konuda ihbarda bulunmaktır. aile içinde bir küçüğün dövme, kötü davranma, aile içi taciz ve tecavüz yoluyla kötü muameleye maruz kalması olayları, özetle çocuk istismarı ile karşılaştımızda nasıl ki, sosyal hizmetlere olayla ilgili bilgi veriyorsak, olayı ihbar ediyorsak, aynen bunun gibi sahibi tarafından eziyet edilen, işkence gören, tecavüze uğrayan bir hayvan gördüğümüzde de ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne haber vermemiz ve zavallı hayvanın kurtarılmasını sağlamamız gerekmektedir. çünkü, her iki olayda da eziyet gören kendini korumaktan aciz, zavallı, yardıma muhtaç canlı söz konusudur. hatta küçük çocuk istismarında çocuk kreşinde, okulunda diğer çocuk, veli ve öğretmenlere olayı anlatıp yardım isteyebilecekken, sahibi tarafından eziyet edilen bir hayvan söz konusu olduğunda bu imkansızdır. bu durumda bu canlılar bizim yardımımıza, duyarlılığımıza, bilinçli olmamıza muhtaçtırlar.
unutmayalım, yalnızca biz aradığımız sürece hakları, biz takip ettiğimiz sürece yaşamları var.