Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

HER ZOOFİL, POTANSİYEL PEDOFİLDİR - AYŞA KÖPEK 2. DURUŞMASI BUGÜN YAPILDI

tecavüz mağduru ayşacan
Ayşa köpeciğin 2. duruşmasının bugün yapılacağını bir çok defa belirtmiştim. Duruşma bugün yapıldı.  Buna göre, Ş.Ş. adlı tecavüzcü zoofil, çok sayıda başka köpeğe tecavüze devam etmekte olduğu bildirildi.
Duruşma sanığın katılmaması üzerine 28.11.2012 tarihine ertelenmiş, sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Hakim ufuk günaydın davasının sıklıkla rahatsızlandığı için sürekli duruşma erteleyen, kedi yamuk davası gibi nas - ı ızrar (mala zarar) davasını şimdilik 10 duruşmaya yayan hakimden farklı olarak gayet iyiniyetli ve sağduyulu davranmış. Hakimin bu olumlu tutumuna güvenerek ayşa köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalanan Ş.Ş. davasının hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanacağını umut ediyoruz.
Bu arada Ayşa köpecik kendisini bakıp gözeten Tülin Palay Elmasoğlu ile birlikte kendi davasına katılmış, güzelim zavallı can.

Başlıkta belirttiğim her zoofil potansiyel pedofildir ifadesine gelirsek, kriminolojide de yeri olan bu durumu daha önce de bir çok kez belirtmiştim.
Söz konusu durumu belirttiğim entrymden ilgili kısmı buraya alıntılıyorum:

"hayvan hakları savunucuları olarak yoğun bir şekilde belirttiğimiz üzere, hayvanlara eziyet eden, canlara yönelik işkence ve kötü muamelede bulunan, tecavüz, yaralama ve öldürme eylemlerini yapan faillerin, bir sonraki adımları ve kurbanlarının insan olacağı kaçınılmazdır. çünkü, bir kere masum ve savunmasız canlılara karşı bu tür vahşet eylemlerini uygulayabilen her varlık, mutlaka insanlara yönelik de bu tür suç davranışlarını gerçekleştirecektir, aksinin düşünülmesi mümkün değildir. 
dünden itibaren toplumun tepkisini çeken o menfur suçta da olduğu gibi (üvey dayının 5 (beş) yaşında yavrucağa tecavüz eylemi) bu suç, söz konusu o şüpheli "dayı"nın ilk suçu değildir. bu "dayı" bu masum yavrucaktan önce de köydeki bilumum zavallı hayvana tecavüz etmesi ile biliniyormuş. hayvana tecavüzün suç değil, kabahat olarak tanımlanıyor olması hasebiyle de herhangi bir cezai işleme tabi tutulmamış, muhtemelen - en iyi ihtimalle - bulunduğu ildeki il çevre ve orman müdürlüğü yetkililerinin düzenlediği hayvan hakları ihlali tutanağı ile idari para cezası verilmiştir. (ki ödediğini de hiç sanmıyorum). h.k.k. madde 14-de belirtilen yasakları ihlal eden şahıslar h.k.k. madde 24-de belirtilen idari para cezası müeyyidesine tabi tutulurlar, herhangi bir cezai takibat söz konusu olmaz. 

uzun yıllardır hayvan hakları savunucuları olarak savunduğumuz gibi hayvana yönelik hukuka aykırı her türlü eylemin kabahat değil de, suç olarak tanımlanması ve kabahatler kanununun kapsamından çıkarılarak t.c.k. kapsamına alınması gerektiği bu son çirkin olayla da apaçık ortaya çıkmıştır. buna göre, eğer başbakan ve kurmaylarının hayvan hakları savunucularına seçimden önce söz verdiği gibi bu haklı talep yerine getirilerek hayvana tecavüz ve bilumum kötü muameleyi yapanlar idari para cezası değil, hapis ve adli para cezası gibi yaptırımlara tabi tutulsaydı bu durumda, söz konusu bu küçük zavallı kız bu eziyetlere de maruz kalmayacaktı. şöyle ki, bu "dayı" hayvana tecavüz suçuyla yargılanıp hapis cezasına tabi tutulsaydı, bu durumda hapiste bulunacağından, bu zavallı kızcağız bu menfur eyleme maruz kalmayacaktı.
tabi, burada sosyal hizmetler yetkililerinin de ihmali söz konusudur. bu zavallı yavrucağın, hayvanlara tecavüz edecek kadar cinsel suça meyilli bir kimsenin himayesi altında bırakılmaması ve ivedilikle sosyal hizmetler bünyesinde korunmaya alınması gerekirdi.

özetle, bir canlının kafasını ezerek canını alacak kadar şiddet eğilimli birinin, eğer gerekli cezaya hükmedilmezse, insana yönelik şiddet eylemlerine başvurabileceği apaçık ortadadır. 6. duruşmada yargılamanın sonuçlanmasını ve bu sanığın hakettiği 3 (üç) yıllık hapis cezasına tabi tutulmasını temenni etmekteyim hem zavallı hayvanlar, hem de insanlar adına."

not: bu ve diğer başlıklarda hayvan haklarına yönelik entrylerimden tamamen veya kısmen alıntılar yaparak diğer sözlük/forum/bilumum sosyal medya aracında kendi entrysi/yazısı gibi yayınlayanların hayvan haklarına yönelik ilgisini takdir etsem de, hem fikri hakların korunması adına, hem de uzmanlık alanında hayvan hakları mevzuatı da bulunan ve bu nedenle sözlükte bulunma sebebim olarak- hayvan hakları ve ihlallerine yönelik hususlarda gerekçeli olarak hukuki görüş açıklayan bir hukukçu olmam hasebiyle, bu tür yarım yamalak alıntılayarak entrylerin içeriğinin bozulmasının önlenmesi adına, entrylerimi alıntılamak isteyenlere önerim, entrynin kırparak yarım yamalak değil tamamen kopyalanıp yapıştırılması, ama altına "bu entry ekşisözlük'ten alınmıştır" yazılmasıdır.