Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

İl orman ve su işleri müdürlüğü

hayvanları koruma kanununu uygulamaya yetkili ve görevli çevre ve orman bakanlığının, hayvan hakları ile ilgili hususların niteliği gereği hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiği hasebiyle, söz konusu kanunla öngörülen her türlü yükümlülük, hak ve yetkilerini devrettiği kurum.
h.k.k.-nu uygulamaya yetkili kurum bu nedenle valiliklerin il çevre ve orman müdürlükleridir. bu kurumlar hayvan hakları ile ilgili her türlü denetimi, çalışmayı yapmak ve kanunda belirtilen yasaklara aykırılık halinde yaptırım uygulamakla yükümlüdürler. belli başlı yükümlülükleri şunlardır:
1. sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere yerel hayvan koruma görevlileri ve petshop açmak isteyen tüccarlar için seminerler düzenlemek. bu kurum seminerlerin ardından sertifika vermek suretiyle bir tarafı hayvanları korumak, bakıp beslemek, diğer tarafı ise canları mal niyetine satmak üzere yetkilendirir. zamandan ve mekandan tasarruf amacıyla çoğunlukla bu iki zıt gruba aynı anda ve aynı ortamda aynı semineri verir. primitif ve yetersiz seminerlerinin ne kadar verimli olduğu petshopların halihazırdaki haline bakılarak anlaşılabilir. bu seminerlere katılarak resmi hayvan korumacı olmak isteyen, zaten yaptığı hayvan hakları ile ilgili çalışmalarını resmi bir kimlik almak suretiyle resmileştirmek isteyen hayvan hakları savunucularının bu seminerleri verenlerden daha bilinçli olmaları hasebiyle seminerlerin yetersizliği bu şahıslar açısından bu nedenle sorun oluşturmaz.
2. h.k.k. madde 14-de öngörülen hayvanlarla ilgili yasaklara aykırı davranılması halinde hem resen, hem de duyarlı insanların şikayeti üzerine h.k.k. madde 28-deki yaptırımları uygulamak. herkesçe bilindiği üzere bu hükümdeki yaptırımlar hayvanlara yönelik haksız fiilerin derecesine göre aynı orantıda değişen idari para cezalarından ibarettir. bu cezalar haksız fiili işleyen yaratıkların sabıkasına işlenmez. tüm hayvan hakları savunucuları olarak yapılmakta olan çalışmalar hayvanlara yönelik her türlü haksız eylemin suç olarak tanımlanması ve kabahatler kanununun kapsamından çıkarılarak t.c.k. kapsamına alınması içindir. bu durumda söz konusu suçlara uygulanan yaptırımlar idari para cezası değil, adli para cezası, hapis cezaları olacaktır ve de suçlunun adli siciline işlenecektir. bu yaptırımları uygulamakla yetkili artık il çevre ve orman müdürlüğü değil, mahkemeler olacaktır.
3. madde 20 uyarınca hayvan hakları hususunda eğitici yayınlar yaptırması ve de bu yayınların en az %20-ni prim-time'da yayınlatması gerekmektedir. ancak, halihazırda bu hüküm de hiç bir şekilde uygulanmamaktadır. zaten uygulanıyor olsa, tv-nin toplum üzerindeki etkisi sebebiyle bu tür yayınlar son derece faydalı olur ve de hayvan haklarına yönelik aykırılıkları büyük ölçüde azaltırdı.
4. madde 24 uyarınca hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi halinde söz konusu hayvana müdürlük yetkilileri tarafından el konmakta, hayvan koruma altına alınmakta, eziyet eden sahibine idari para cezası uygulanmakta ve bu yaratıkların hayvan sahibi olmaları yasaklanmaktadır. nitekim, kedi yamuk olayında kedi katli sanığı ufuk günaydının hayvanlara karşı şiddet uygulaması, işkence ve şiddete eğilimli olması, tekrar bu davranışta bulunmasının kuvvetle muhtemel olması hasebiyle sahibi olduğu köpeğe ilgili müdürlükçe el konulmuştu.
özetle, h.k.k. madde 14 hükümlerine aykırılık tespit etmeniz durumunda, örneğin girdiğiniz petshop'ta hayvanların kötü koşullarda olduğunu farkettiyseniz, sahibi olduğu hayvana eziyet ve kötü muamele eden birini gördüyseniz, sahipsiz sokak hayvanlarının şiddet, kötü muamele, eziyet, tecavüz, yaralama, öldürülme, trafik kazası sonucunda olduğu yere terkedilip kaçılması v.b. gibi suçlara şahit olduysanız söz konusu olayların meydana geldiği yerin açık adresi ve kısaca olayın içeriğinin belirtildiği bir dilekçe ile bulunduğunuz ilin çevre ve orman müdürlüğüne e-posta, posta, faks veya elden teslim etmek suretiyle başvurduğunuzda söz konusu bu kurum olaya müdahale edecek ve ilgili yaptırımı uygulayacak, ilgili durumlarda eziyet gören, kötü koşullarda bulunan v.s. hayvanlara el koyacaktır.
bir şikayetle başvurduğunuz il çevre ve orman müdürlüğünün olayla ilgilenmemesi halinde çevre ve orman bakanlığına söz konusu müdürlüğü bir dilekçe yazmak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle şikayet edebilirsiniz. bakanlık bu konularda son derece hızlı çalışmakta olup, mümkün olan en kısa sürede şikayetinize geri dönmektedir.
çevre ve orman bakanlığı:
hayvan hakları ile ilgili çalışmalarda önemli olan, hayvan haklarına aykırı bir durum ve olayla karşılaşıldığında başını çevirip gitmemek, müdürlüklere şikayette bulunmak, şikayetin sonucunu takip etmek, olayın peşinde olduğunuzu karşı tarafa hissettirmek, kısacası bu tür aykırılıklara karşı tepkisiz ve hareketsiz kalmamaktır. sizin bir kaç dakikanızı alan bir şikayet ve/veya çalışma, emsal teşkil etmek, zincirleme reaksiyonlara sebebiyet vermek suretiyle binlerce canın hayatını kurtarmaktadır.