Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Manisa'da boş eve terk edilen köpeklerin ölmesi


hayvan hakları savunucularını derinden üzen bir başka hayvan hakkı ihlalidir ve hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi hususuna önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.
hayvan hakları savunucularının, hayvanseverlerin veya sadece hayvan haklarına duyarlı şahısların, sahipsiz sokak hayvanları sorunlarına, sahipsiz olmaları sebebiyle daha fazla önem vermeleri ve onların hakları için uğraşmaları nedeniyle, sahipli hayvanların bizzat sahibi tarafından eziyet görmesi - bizlere göre suçu, kanun koyucuya göre maalesef - kabahati - hususu genelde ihmal edilir ki, bu hususa da şahsen ben son derece önem vermekteyim. bu nedenle aylar önce hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi başlığını açarak belirttiğim gibi sahipli olmasına rağmen sahibi tarafından eziyet edilen zavallı hayvanların görülmesi halinde mutlaka il çevre ve orman müdürlüğüne açık adres verilerek ihbar edilmesi ve hayvancıkların kurtarılmasının sağlanması gerekmektedir.

maalesef, manisa'da yaşanan en son hayvan hakkı ihlali haberi hayvan hakları savunucuları olan bizleri derin üzüntü ve dehşet içinde bırakmış, insanoğlunun vurdumduymazlığı, ihmalkarlığı ve merhametsizliği karşısında endişelere garketmiştir. şöyle ki, manisa'da bir merhametten nasibini almamış bir şahıs kiracısı olduğu evi boşaltırken kendisine ait iki köpeği iki farklı balkonda kaderine terkederek, aç susuz bırakıp gitmiş, çevredeki "insan"lar da maalesef büyük bir ihmalkarlık örneği sergileyerek bu köpeklerin göz göre göre açlık ve susuzluktan ölmekte olduklarını görmesine rağmen ilgili makamlara olayı haber vermemiş ve böylece zavallı hayvanların açlık ve susuzluktan ölmelerine sebep olmuşlardır. bu olayda hem köpeklerini ölüme terkeden "insan"a, hem de köpeklerin ölümüne bile bile göz yuman "insan"lara hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi başlığında belirttiğim yaptırımlar uygulanacaktır. en azından evden giderken köpekleri kendi başlarının çaresine bakabilmeleri için en basitinden sokağa bırakabilecekken, bilerek ölüme terkeden bu zalim şahsa yaptırımların uygulanabilmesi için manisa il çevre ve orman müdürlüğüne kendi imzanızla dilekçe, faks, email gönderebileceğiniz gibi aşağıdaki linkte matbu dilekçeyi de bilgilerinizi eklemek suretiyle gönderebilirsiniz.
önemli!!! söz konusu linkteki resimler kalp hastaları, sinir ve ruh sağlığı bozuk olanlar ve reşit olmayanlar için uygun değildir! söz konusu resimlerin buzlanarak yayınlanması daha doğru bir davranış olurdu.