Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

NİYET TAVŞANCILIĞININ YASAK OLMASI - 1. yazıh.k.k. madde 14, h.k.k. madde 28 ve h.k.k. madde 24 gereğidir. resimlerdeki bu görüntüler şirin değil, acı ve işkence dolu. bu canlar sahipleri tarafından çeşitli eziyetlere maruz kalmaktalar.
buna göre, en hassas hayvanlardan olan tavşanları, hayvanları koruma kanunu hükümlerine aykırı olarak sokak, cadde, gemi.v.s. bilumum kamuya açık yerlerde, niyet tavşanı olarak kullananlar aynı kanun hükümlerine göre kabahat işlemektedirler ve söz konusu kanunda bu hukuka aykırı eylem için belirtilen yaptırımlara tabi tutulurlar.

çok hassas yapıdaki evcil hayvanlardan olan tavşanların sokakta her türlü düzenlemeye aykırı şekilde niyet tavşancılığı denilen yasal olmayan meslek türünü icra ederken eziyete, işkenceye, bakımsızlığa uğradıkları da bir diğer gerçektir. tavşanlar yapıları gereği, gürültülü ortamlarda bulunmaması gereken, bu tür ortamlarda bulunmaları halinde strese ve depresyona girebilen, bu nedenle hastalanan hayvanlardır. ayrıca, tavşanlar güneş ışığından son derece rahatsız olan, gündüz uyuyup gece aktif olan hayvanlardır. tavşanların bir diğer özelliği de hareketli olmalarıdır, bu yüzden sabit durdurmaksızın sık-sık hareket edebilecekleri alanı temin edilmesi gerektiğidir. oysaki sokakta niyetçi olarak çalıştırılan tavşanlar bu koşulların tam zıttı olarak, oldukça gürültülü ve aydınlık ortamlarda, uyumaları gereken saatlerde doğalarına aykırı olarak sokaklarda bulundurulmaktadırlar. aç ve susuz bir şekilde, oldukça kirli bir ortamda bakımsızca çalıştırılmaktadırlar. bu haliyle de tavşanları doğalarına aykırı olarak, aç susuz bırakarak çalıştıran bu şahıslar h.k.k. madde 14, a ve ı bentlerine aykırı davranmak suretiyle kanun hükümlerini ihlal etmektedirler.

h.k.k.-a göre, tavşanları niyet tavşancılığı denen yasa dışı meslek türünde kullanan şahıslar h.k.k. madde 14 a ve ı hükmüne aykırı davranıştan h.k.k. madde 28 ve madde 24-de belirtilen yaptırımlara tabi tutulurlar.
şöyle ki, sahip olduğu hayvana eziyet eden şahıs h.k.k. madde 28 k bendi uyarınca 400 tl idari para cezasına tabi tutulur.
ayrıca, h.k.k. madde 24 gereği, eziyet gören, kötü muameleye tabi tutulan hayvan sahibinin elinden alınır, söz konusu hayvan el konur ve hayvanına eziyet eden şahsın bir daha hayvan sahiplenmesi engellenir.


buna göre, kamuya açık alanlarda niyet tavşanı çalıştıran, dolayısıyla hayvana eziyet eden niyet tavşancısı kimselerin görülmesi halinde yapılacak olan, il çevre ve orman müdürlüğü yetkililerine açık adres verilerek durum hakkında bilgi vermek ve h.k.k. gereği yaptırım uygulanmasını ve de söz konusu tavşanın kurtarılmasını sağlamaktır.
genelde hayvansever ve hayvan hakları savunucularının bile yanılgıya düşerek hayvan haklarını sadece kedi ve köpeklerin haklarından ibaret olduğunu sanması sonucunda, kedi ve köpek dışındaki hayvanların hakları aranmamakta, bu hayvanların hakları rahatlıkla ihlal edilmektedir. bu nedenle hayvan hakları savunucularının sadece kedi ve köpek haklarına değil, her türlü hayvanın hakkına önem vermesi ve bu hayvanların da haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için çaba sarfetmesi gerekmektedir.
örneğin, deney hayvanları, çiftlik hayvanları, sirk hayvanları, bu entryde sözü edildiği gibi niyet tavşanları v.s.