Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

hayvan haklarının anayasa'da yer alması - 1.

hayvan hakları adına önemli bir adım olacak ve hayvan haklarının tam olarak gerçekleşmesini sağlayacaktır.
hayvan koruma konusunun anayasa’da yer almasinin önemi:
türkiye’de özellikle son yıllarda hayvan koruma konusunda önemli adımlar atılmakta, hayvan koruma hususu kanunlaştırılmak suretiyle hayvanların korunmasına ve yaşam haklarının sağlanmasına yönelik iyileştirmeler yapılmaktadır.
bu düzenlemelere örnek olarak 5199 sayılı hayvan koruma kanunu, hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği, deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan deney hayvanlarının korunması, deney hayvanlarının üretim yerleri ile deney yapacak olan laboratuarların kuruluş, çalışma, denetleme, usul ve esaslarına dair yönetmelik, hayvan deneyleri etik kurullarının çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik gibi hayvan hakları mevzuatının içinde yer alan çok önemli kaynakları gösterebiliriz.

hayvan hakları mevzuatının tam olarak uygulanabilmesi, h.k.k. ve ilgili yönetmeliklerinin kanunun amacına ve hayvanları hukuken korumanın sağlanmasına hizmet edebilmesi için söz konusu bu konunun – hayvanlari koruma – konusunun anayasa’da yer alması suretiyle anayasal güvenceye kavuşturulması gerekmektedir. böylece, hayvan koruma ile ilgili yapılan düzenlemelerin tam olarak amaca uygun şekilde uygulanması ve söz konusu bu düzenlemelere aykırılıkların caydırıcı ve yine hayvanları koruma amacının gerçekleşmesini sağlayıcı yaptırımların uygulanması mümkün olur.