Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

HAYVAN SAHİPLERİNİN KISIRLAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

hayvanları koruma kanununda ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinin 10. ve 12. maddelerinde düzenlenmiştir. hayvan sahiplerinin hayvanlarını kısırlaştırma yükümlülüğü maalesef önemine rağmen hayvan hakları savunucuları arasında bile az bilinen bir husustur.
bilindiği üzere uygulama yönetmelikleri kanunları uygulayacak olanlara ve ilgililerine kanunları nasıl uygulayacaklarını göstermek üzere düzenlenir. 12.05.06 tarihli hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği de yine 5199 sayılı kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak ve sağlamak üzere çıkarılmıştır ve bağlayıcıdır.
hayvan hakları savunucularının mutlaka hayvan hakları mevzuatını en az bir kez okuması gerektiğini, böylece sadece toplum tarafından değil, bu mevzuatı uygulamakla görevli yetkililerce bile yeterince bilinmediği için uygulama alanı bulamayan bu kanun, yönetmelik, genelge v.s. gibi hukuki metinleri uygulatarak canları daha iyi ve yasal zeminde, hukuki dayanaklarıyla savuna ve koruyabileceklerdir.
h.k.k.u.y. madde 10 ve 12'yi sadece hayvan hakları savunucuları değil, hayvan sahibi herkesin okuması ve görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini öğrenmesi gerekmektedir, bu nedenle şimdi bu maddelerin tamamını eklemeyeceğim, sadece benim için en önemli unsuruna değineceğim.
bu husus da şudur: uyg.yön. madde 10/ç bendi:(1) ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı bulunduranlar ile yeni hayvan sahiplenecekler; ç) kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasıyla, hayvanını yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt altına aldırmak suretiyle bakmak ve/veya dağıtımını yapmakla görevli ve sorumludur.
yine aynı hüküm h.k.k.u.y. madde 12-de tekrar öngörülmüştür, buna göre: madde 12 – (1) ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvanı bulunduran veya yeni hayvan sahipleneceklerde aşağıdaki şartlar aranır:
c) sahipli hayvanlarda kısırlaştırma esastır. hayvan sahipleri, hayvanlarını yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt altına aldırmak suretiyle bakar ve/veya dağıtımını yapar.

görüldüğü üzere, mevzuat evcil veya kontrollü hayvan sahiplerinin "ne de olsa kendi hayvanım, isterim kısırlaştırırım, isterim kısırlaştırmam, üretip üretip satarım, para kazanırım" yada "aman, kısırlaştırmaya karşıyım ben, onun doğal hakkı üremek, ben kısırlaştırmam hayvanımı, çiftleşsin gönlü istediği gibi" diye düşünerek kedi ve köpeklerini, tavşan ve hamsterlarını çiftleştirip üretmesine, devamında da ya satarak para kazanmasına yada genellikle olduğu gibi sokağa terk etmesine müsaade etmemiştir. bu o kadar önemli bir husus ki, mevzuat tam iki maddede bu hususu hükme bağlayarak evcil ve kontrollü hayvan sahiplerine bu apaçık yükümlülüğü getirmiştir.
buna göre, kontrolsüz üreme sorununun karşısı, her hayvan sahibinin bu mevzuatın açık hükmüne uygun davranarak kendi evcilini kısırlaştırması ile büyük ölçüde alınabilecektir. zira, hem sokaklar, hem de barınaklar kendi hayvanını, hayvanının yavrularını terk eden sorumsuzlar yüzünden bu tür hayvanlarla tıka basa doludur.
madde 10/ç bendi, madde 12/c bendinin ev ve süs ve de kontrollü hayvan sahiplerine yüklediği bu görev ve sorumluluğun mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir, getirilmemesi halinde il orman ve su işleri müdürlüğü tarafından bu tür hayvan sahiplerine hukuka aykırılıktan ilgili yaptırım - idari para cezası uygulanacaktır.
özetle, her hayvan sahibi hayvanını kısırlaştırmalıdır, kısırlaştırmaması, çiftleştirmesi halinde ise bu yavruların sorumluluğu alarak ya bakması yada mutlaka sahiplendirmesi gerekecektir. sokağa atarak, barınağa terk ederek canlara eziyet etmek ve de zaten oldukça yoğun olan sahipsiz sokak hayvanlarının sayısını artırmak bu uygulama yönetmeliği ile yasaklanmıştır.


                                                    *******

ÖNEMLİ: KENDİ HAYVANINI ÜRETEREK SATANLARA, BU ŞEKİLDE CANLARIN SIRTINDAN TİCARİ KAZANÇ ELDE EDENLERE KARŞI ŞİKAYET YOLUNA GİDİLİR.
KENDİ HAYVANI ÜRETEREK YAVRULARINI SATANLARA KARŞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ - TAKİP EDİLECEK HUKUKİ YOL
detaylar linkte yer almaktadır. bu tür hayvan hakları ihlallerinde takip edilecek olan hukuki yol, olaya uyarlanacak şikayet dilekçesi ve diğer detaylar için linke tıklayın.