Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

12 Haziran 2012 Salı

hayvanları koruma kanununun t.c.k.'ya alınması - 4. Yazı

hayvan hakları savunucusu hukukçular yerine, kalbinde hayvan sevgisi bulunmayanlar tarafından yeni ölüm yasası tasarısı şeklinde hazırlandığı için maalesef gerçekleşmeyen, bu tür hayvan düşmanları yüzünden gerçekleşmesi ütopyaya dönüşen realite.

bizler prioritetli olarak h.k.k.'nun tamamen tck kapsamına alınmasını talep etmekte iken, bu gerçekleşmemiş, en azından h.k.k.'da düzenlenen hayvanlara ilişkin yasakların yer aldığı h.k.k. madde 14'ün bütünlükte tck kapsamına alınması talebimiz de yerine getirilmemiş, bilakis mevcut, yürürlükte bulunan h.k.k.'daki haklar da zavallı canların elinden alınmış, yasa adeta ölüm yasası haline getirilmiştir.
bir hukukçu olarak hayvan hakları ve anayasa adlı avukatlık staj bitim çalışmamda da önerdiğim gibi, sadece madde 14 değil, h.k.k.'da hayvan hakları ihlali oluşturan tüm eylemlerin tck'ya alınması gerekirdi. örneğin, yasadışı kulak, kuyruk kesimi, yasadışı deney gibi hayvan hakkı ihlali oluşturan tüm eylemler tck'ya alınmalıyken, sadece hayvana tecavüz ve işkence, öldürme suçunun hapis cezası ile mühakime edileceği öngörülmüştür. bunun müeyyidesi de 1 yıla kadar hapis cezasıdır ki, 3 yıl altındaki hapis cezaları adli para cezalarına çevrilmektedir. ki, zaten halihazırdaki haliyle bile h.k.k. bu tür suçlar için para cezası öngörmektedir. yani, yeni tasarı hayvan hakları yararına yeni bir düzenleme getirmemiştir. tamamı hayvan düşmanlığı içermektedir. bu yeni yasayı da otuzu aşkın hayvan hakları stk'sı protesto etmektedir. haytap hariç. zaten etkin bulmadığım bu kurum bu tavrıyla hayvanların yanında yer almadığını açıkça ortaya koymuş ve tüm hayvan hakları savunucularının tepkisi üzerine toplamıştır.
özetle, türkiye'deki tüm stk'ların yetersiz ve pasif olması yeni düzenlemeyi hayvan hakları aleyhine kolaylıkla getirebilmesine olanak vermiştir yasakoyucunun.