Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

PİTBUL SATIŞININ YASAK OLMASI - 2. Yazı


ÖN YAZI: Halihazırdaki H.K.K. pitbul canlar hakkında makul ve yaşam hakkını koruyan hükümler öngörmektedir. Buna karşılık, yeni tasarı bu makul çözümlerden tamamen uzaklaşarak yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren 3 ay içinde tüm sahipli ve sahipsiz pitbulların toplatılarak uyutulmasını, yani öldürülmesini öngörmekte, böyle hayvan hakları savunucuları olarak eleştirdiğimiz halihazırda yürürlükte bulunan H.K.K.'un bile gerisinde kalmakta, adeta bu kanunu aratmaktadır. Bu keyfiliğe karşı çıkarak canların hakkını savunalım, koruyalım ve imza kampanyalarına katılarak bu korkunç tasarının yasalaşmasını engelleyelim.

-------------------------------------------------
YAZI: (Halihazırda uygulama bu yazıda belirttiğim şekilde ve hem hayvan haklarına, hem de insan haklarına uygundur. Hem bu tehlikeli diye nitelenen canları, hem de insanları korumaktadır. Bu şekilde kalması gerek yasal düzenlemenin. Yeni değişiklik ve düzenlemeye HAYIR!!!).
hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması suretiyle söz konusu kanundaki tüm yaptırımlar idari para cezası olmaktan çıkıp adli para cezası ve hapis cezasına dönüştürüleceğinden daha caydırıcı olacak ve daha iyi uygulama alanı bulacak hukuki düzenleme.
pitbul teriyer düşmanı, pitbul sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri, tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme başlıklarında da belirttiğim üzere bu dört tür köpeği köpek dövüşü veya benzer amaçlarla değil, evcil hayvan olarak yükümlülüklerine uygun şekilde barındıran can dostlarının neredeyse tacize varacak şekilde üzerlerine gidilmesi tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. buna göre türkiye'de pitbul beslemenin yasak olduğu düşünülmekte veya yasaklanması yani bu canların sahiplerinin ellerinden alınarak uyutulması talep edilmektedir çok sayıda pitbul düşmanı değil aslında hayvan düşmanı, yaşam düşmanı tarafından. (bkz: pitbul teriyer düşmanı/@earthlings)
bilinmesi gereken halihazırda mevcut pitbul ve diğer üç tür köpeğin değil, bunların üretilmesinin, satılmasının yasaklanmış bulunmasıdır.
pitbul ve diğer üç tür köpeğin sahiplerinin en önemli yükümlülüğü - kısırlaştırmadır. mutlaka ve evleviyetle bu canları kısırlaştırarak belediyeye kaydettirmeleri gerekmektedir bu canların dostlarının.

önemine binaen tekrar belirtiyorum: önemli
1. facebook, twitter, ekşisözlük* ve pet sitelerinde pitbul ve diğer üç tür köpeği üreten, satan şahıs ve sayfa ve de gruplara rastlanması halinde ilgili gerekçeyle site yönetmine şahsın bloke edilmesi ve sayfa ve grupun kapatılması talep edilir.
2. köpek dövüşü yapılmakta ise pitbul veya diğer köpekler kullanılarak; - il emniyet müdürlüğü bilişim şubesine bildirilir.
3. üretim ve satışı yapılıyorsa bu sayfa ve gruplarda, bulunulan ildeki il orman ve su işleri müdürlüğüne bildirilir.
bunlar yapıldığında belirttiğim yaptırımlar uygulanır bu hukuka aykırı davranan şahıslara.