Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

PİTBUL SATIŞININ YASAK OLMASIÖn Yazı: Halihazırda yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu aşağıda yazıda belirttiğim makul çözümleri öngörmektedir pitbul ve diğer 3 tür tehlikeli köpeklerle ilgili. Bu hükümlere göre mevcut tehlikeli köpeklerin yaşam hakkı korunmakla birlikte üretilmesi, satılması, takas ve hediye edilmesi yasaklanmıştır. Bu oldukça makul ve yerinde bir çözümdür. Ancak, hayvan düşmanı kalpsizler tarafından önerilen ve bakanlıkça tasarılaştırılarak başbakanlığa yasalaşmak üzere gönderilen yeni düzenlemede tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde tüm pitbulların toplanarak öldürülmesi öngörülüyor. Bu yaşam hakkını hiçe sayan, hayvan düşmanı yeni hayvan hakları kanunu tasarısına aklı başında her hayvan hakları savunucusu karşı çıkmakta ve tepkilerini dile getirerek yasalaşmasını engellemeye çalışmaktadır.
Bu hayvan düşmanı tasarıya karşı imza kampanyasına katılarak imza atmak her aklıbaşında ve kalbi yerinde insan için elzemdir:

YAZI:
5199 s. h.k.k.'nun öngördüğü hüküm gereğidir.
söz konusu kanunun 14. maddesinin (l) bendinde; “pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklâmını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır” hükmü yer almaktadır.
"bu hükme uymayanlara kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 3.000 ytl. idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.
bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla, kanunda belirtilen pitbull terrier, japanese tosa haricinde ülkemizde kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı müsteşarlık makam oluru ile bir komisyon kurulmuş olup hayvanları koruma kanununun 14. maddesinde yer alan pitbull terrier ve japanese tosa’ya dogo argentino, fila brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir".
"ayrıca, tehlikeli köpekleri bulunduran hayvan sahiplerinin aşağıdaki hükümlere uymaları gerekmektedir;
yükümlülükler;
1) dogo argentino, fila brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde il hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim edeceklerdir".
diğer yükümlülükler için (bkz: pitbul sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri)
(bkz: tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme)
önemli:
buna göre, h.k.k. ve bakanlık genelgesine aykırı olarak en önemli yükümlülüğü olan söz konusu köpekleri kısırlaştırmayarak;
yasaklar
1. pitbull, dogo, tosa ve fila türlerinin ve melezlerini üreten,
2. satan
3. hediye eden,
4. takas eden,
5. ücretsiz sahiplendiren

şahıslara h.k.k. madde 28 hükmü gereği
1. 3000 tl para cezası,
2. söz konusu köpeğe el konulması,
3. bir daha hayvan sahiplenmesinin engellenmesi şeklinde üç yaptırım uygulanır. yaptırımlar

yaptırımı uygulayacak olan kurum
il orman ve su işleri müdürlüğüdür.

buna göre, çevrenizde, sosyal ve görsel/yazılı medyada herhangi bir şekilde ilgili maddede belirtilen bu dört tür köpeğin üretimini, satışını, takasını yapan, ücretsiz sahiplendirmesini veya hediye edilmesini sağlayan kimselerin tespit edilmesi halinde hemen bulunduğunuz ildeki orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet ederek, ilgili 14. maddenin uygulanmasını ve hukuka aykırı davranan şahsın 28. ve 24. maddedeki yaptırımlara tabi tutulmasını sağlamak gerekmektedir.
kanun maddeleri bu tehlikeli köpek diye tabir edilen canların yaşam hakkını korumakla birlikte, üretimini, satışını ciddi şekilde yasaklamıştır. bu kanun hükümlerine aykırı davranak, ilgili kuralları ihlal ederek bu canları üretip satan ve maalesef çoğunlukla köpek dövüşünde kullanılmak üzere yetiştiren ve satanlar ilgili 3 yaptırıma tabi tutulacaktır il orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet edildiklerinde.
özellikle, facebook ve pet siteleri gibi kontrolün minimumda olduğu sitelerde bu canların üretimini, satışını, takasını ve hatta köpek dövüşünün organize edilmesini temin edenler olduğunu bilmekteyiz.
bu tür siteleri kullanan hayvan haklarına duyarlı insanların bu amaçla açılmış sayfa ve grupları ilk önce facebook'a ve ilgili site yönetimine şikayet ederek bildirmeleri (hukuka aykırılık veya en yakın gerekçeyle), devamında köpek dövüşü söz konusu ise ilgili emniyet müdürlüğüne sayfa linki ve varsa şahıs bilgileri ile birlikte iletmeleri, satış ve üretim yasağına aykırı davranılmasına yönelik belirttiğim yaptırımları uygulaması için de il orman ve su işleri müdürlüğüne link ve varsa kişi bilgileriyle birlikte şikayeti bildirmeleri bu şahıslara belirtilen tüm yaptırımların uygulanmasını sağlayacaktır.
facebook ve twitter kullanmayan biri olarak google'da basit bir aramada bile bir kaç pitbull satış ve üretim sayfasına rastladım. facebook kullananlar daha kolaylıkla ve daha rahatça bu sayfa ve iletişim bilgilerine ulaşarak şikayetlerini iletebilirler.
bu hususu ihmal etmemek ve bu tür grup, kişi ve sayfalara denk geldiğinde geçip gitmemek, belirttiğim hukuki yolları izleyerek şikayet edip, hukuki yaptırımların uygulanmasını sağlamak pitbul canların çoğunlukla köpek dövüşlerinde kullanılmasının önüne geçilerek yaşam hakkını koruyacağı gibi, yasa hükmünün uygulanarak üretim ve satışının yapılmasının da karşısını alacaktır.