Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme - 1.

hayvanları koruma kanununun 14.m. l bendinde öngörülen, günlerdir sözlükte pitbull'un yasaklanması gibi herhangi bir anlam içermeyen başlıkta tartışılan konuyla ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla belirtmekte fayda gördüğüm düzenleme.
pitbull'un yasaklanması diye bir ifade hiç bir anlam içermemektedir. zira, neyi amaçladığı anlaşılmamaktadır. pitbull'un yasaklanması istek ve talebiyle kastedilen pitbull'ların toplanıp uyutulması ise bu talebin hayvan hakları ihlali oluşturduğu apaçık ortadadır. çünkü, her hayvan yaşam hakkına sahiptir, hiç bir hayvan karakteristik özelliklerinden dolayı, ne kadar tehlikeli olursa olsun öldürülmeyi haketmez, böyle bir işlem ve eylem de hayvan haklarına aykırılık oluşturur.
olaya pitbull'ların yasaklanması şeklinde değil, pitbull gibi kontrol edilmesi zor ve kanunun ifadesiyle tehlikeli köpeklerle ilgili gerekli düzenlemelerin tam olarak uygulanmak suretiyle hem bu canların, hem de toplumun can güvenliğini kontrol altına alınması şeklinde yaklaşmak gerekmektedir.

h.k.k. madde 14, bent l'de bu hayvanlarla ilgili düzenleme bu şekilde yer almıştır: l) pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.
sonradan çevre ve orman bakanlığı, şimdiki adıyla orman ve su işleri bakanlığının ek düzenlemeleri ile fila brasilieiro ve dogo argentino gibi köpekler de bu tehlikeli hayvanlar tanımına eklenmiş ve bu hayvanların da h.k.k. madde 14/l uyarınca üretilmesi, satışı, ücretsiz sahiplendirilmesi, hediye edilmesi yasaklanmıştır.
önemli: buna göre, bu köpekleri kanun hükümlerine aykırı olarak üreten, kanunun öngördüğü ve ekleyecek olduğum koşullara aykırı olarak gezdiren, kısırlaştırmayan, satan, hediye eden, ücretsiz sahiplendiren kişiler hukuka aykırı davranmış olacaklarından, bu tür kişilerin görülmesi, bilinmesi halinde mutlaka ilgili şehirdeki il orman ve su işleri müdürlüğüne müracaat edilerek, kanunda öngörülen yaptırımların uygulanmasının talep edilmesi gerekmektedir.

görüldüğü üzere, kanunkoyucu bu hayvanların can güvenliğini korumakla birlikte, bu hayvanın üretilerek çoğaltılmasını, satılmasını yasaklamış, bu hayvanlarla ilgili bu canların sahiplerine çok önemli yükümlülükler üstlemiştir. bu yükümlülüklere aykırı davranan tehlikeli köpek sahiplerinin şikayet edilmesi halinde gerekli yaptırımlar uygulanacaktır bu şahıslara.
tehlike arz eden köpeklerin öldürülmesi gibi hayvan haklarına aykırı taleplerde bulunmak yerine bu hayvan sahiplerinin kanunla üstlendikleri yükümlülüklerine aykırı davranıp davranmadığına bakmak gerekir.
pitbull ve diğer tehlikeli köpek sahiplerinin yükümlülükleri ve yaptırımlarını daha sonra yazacağım.