Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

TERK EDİLEN HAYVANLARIN İNTİHAR ETMESİ - 3. Yazı

evcil hayvanların haczedilememesinin dayanağını oluşturmaktadır.
evcil hayvanların sahibinin borcundan ötürü haczedilemeyeceğine yönelik düzenleme:
"h.k.k.* madde 5. fikra 5: ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler".

şöyle ki, 5159 sayılı h.k.k.un ilk tasarısında bu madde yer almamaktaydı. bu kanun hayvanların sahiplerinin borcundan dolayı haczedilmesi hususunda herhangi bir düzenleme getirmemekteydi. ancak, özellikle, haczedilen köpeklerin sahiplerinden ayrıldıktan sonra çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı ve yemek yemeyi reddederek öldükleri görülüyordu. buna göre, sahibinin borcu nedeniyle haczedilen ve böylece çok sevdikleri candan ayrılan köpekler hem yed-i emin olarak satılana kadar sorumluluğu üstlenen veterinerlerin kliniklerinde, hem de satıldıktan sonra gönderildikleri yeni evlerinde eski can dostlarını unutmuyor, o sadece hayvanlara özgü vefa duygusuyla sıkıca bağlı ve sadık bulundukları sahiplerini özlüyor, depresyona girerek, yemek yemiyor, su içmiyor, hayata küsüyor ve çoğunlukla ölümü seçiyorlardı. bu nedenle, evcil hayvanların haczedilerek satıldıktan sonra intihar etmelerini önlemek amacıyla, hayvanları korumak için, evcil hayvanların sahiplerinin borcu nedeniyle haczedilememesine yönelik böyle bir teklif getirildi ve 5. maddenin 5. fıkrası bu şekilde hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği hususu kanunla düzenlendi.

evcil hayvanların haczedilememesine yönelik detaylı bilgi ve bu özel düzenleme hakkında bilgi sahibi olmayan bir çok hukukçu ve icra yetkililerinin yasanın açık hükmüne rağmen evcil hayvanları sahibinin borcu nedeniyle haczetmesi halinde, söz konusu bu işleme karşı yapılması gerekenler ve izlenmesi gereken hukuki yollar ilgili başlıkta belirtilmiştir. bu özel hükmün yeteri kadar bilinmemesi hasebiyle maalesef evcil hayvanlara el konulmakta, haczedilen bu hayvanlar da yine aynen terk edilen hayvanlar gibi intihar etmektedirler. bu nedenle bu hükmün toplumda yeteri kadar bilinmesi için yoğun çaba göstermemiz gerek hayvan hakları savunucuları olarak.

ek: kanunkoyucunun insani gerekçelerle, sırf uygulamada haczedilen hayvanların sahiplerini özleyerek intihar ettikleri tespit edildiğinden, hayvanların intihar etmesini önlemek için bu tür bir istisna ve özel hüküm getirmesine rağmen, hayvanların bizzat sahipleri tarafından terk edilerek, intihar etmelerine rıza göstermesi açıklanamaz ve inanılamaz gelmektedir tarafıma.