Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

ufuk günaydın - 19.

hakkında yaklaşık 3 (üç) haftadır entry girilmemesine dayanamadığım için, aynı başlık altında alt alta iki entryye sahip olmayı da göz alarak, unutulmaması için hatırlatma entrysi girdiğim, yargılaması halen devam eden, 6. (altıncı) duruşması 31.01.2012 tarihinde yapılacak olan sanık.
hayvan hakları savunucuları olarak yoğun bir şekilde belirttiğimiz üzere, hayvanlara eziyet eden, canlara yönelik işkence ve kötü muamelede bulunan, tecavüz, yaralama ve öldürme eylemlerini yapan faillerin, bir sonraki adımları ve kurbanlarının insan olacağı kaçınılmazdır. çünkü, bir kere masum ve savunmasız canlılara karşı bu tür vahşet eylemlerini uygulayabilen her varlık, mutlaka insanlara yönelik de bu tür suç davranışlarını gerçekleştirecektir, aksinin düşünülmesi mümkün değildir.
dünden itibaren toplumun tepkisini çeken o menfur suçta da olduğu gibi (üvey dayının 5 (beş) yaşında yavrucağa tecavüz eylemi) bu suç, söz konusu o şüpheli "dayı"nın ilk suçu değildir. bu "dayı" bu masum yavrucaktan önce de köydeki bilumum zavallı hayvana tecavüz etmesi ile biliniyormuş. hayvana tecavüzün suç değil, kabahat olarak tanımlanıyor olması hasebiyle de herhangi bir cezai işleme tabi tutulmamış, muhtemelen - en iyi ihtimalle - bulunduğu ildeki il çevre ve orman müdürlüğü yetkililerinin düzenlediği hayvan hakları ihlali tutanağı ile idari para cezası verilmiştir. (ki ödediğini de hiç sanmıyorum). h.k.k. madde 14-de belirtilen yasakları ihlal eden şahıslar h.k.k. madde 24-de belirtilen idari para cezası müeyyidesine tabi tutulurlar, herhangi bir cezai takibat söz konusu olmaz.

uzun yıllardır hayvan hakları savunucuları olarak savunduğumuz gibi hayvana yönelik hukuka aykırı her türlü eylemin kabahat değil de, suç olarak tanımlanması ve kabahatler kanununun kapsamından çıkarılarak t.c.k. kapsamına alınması gerektiği bu son çirkin olayla da apaçık ortaya çıkmıştır. buna göre, eğer başbakan ve kurmaylarının hayvan hakları savunucularına seçimden önce söz verdiği gibi bu haklı talep yerine getirilerek hayvana tecavüz ve bilumum kötü muameleyi yapanlar idari para cezası değil, hapis ve adli para cezası gibi yaptırımlara tabi tutulsaydı bu durumda, söz konusu bu küçük zavallı kız bu eziyetlere de maruz kalmayacaktı. şöyle ki, bu "dayı" hayvana tecavüz suçuyla yargılanıp hapis cezasına tabi tutulsaydı, bu durumda hapiste bulunacağından, bu zavallı kızcağız bu menfur eyleme maruz kalmayacaktı.
tabi, burada sosyal hizmetler yetkililerinin de ihmali söz konusudur. bu zavallı yavrucağın, hayvanlara tecavüz edecek kadar cinsel suça meyilli bir kimsenin himayesi altında bırakılmaması ve ivedilikle sosyal hizmetler bünyesinde korunmaya alınması gerekirdi.

özetle, bir canlının kafasını ezerek canını alacak kadar şiddet eğilimli birinin, eğer gerekli cezaya hükmedilmezse, insana yönelik şiddet eylemlerine başvurabileceği apaçık ortadadır. 6. duruşmada yargılamanın sonuçlanmasını ve bu sanığın hakettiği 3 (üç) yıllık hapis cezasına tabi tutulmasını temenni etmekteyim hem zavallı hayvanlar, hem de insanlar adına.