Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Hayvanları Korumanın Önemi


Hayvanlar korunmaya muhtaç varlıklar olmaları hasebiyle bilinçli varlıklar olan bizler tarafından korunmalıdırlar. Hayvanların korunmasının tam olarak ve gerektiği gibi sağlanabilmesi için yetkili makamlar tarafından kanun, kararname, yönetmelikler çıkarılmalı, bunların çıkarılmasıyla yetinilmeyerek gerçek anlamda uygulanabilmeleri sağlanmalı, bu mevzuata uyulmaması ağır yaptırımlara bağlanmalıdır. Hayvanların korunmasının önemi halka açık ve net olarak anlatılmalı, bu alanda yetkili makamlar olan belediyelerin seminerler, paneller, konferanslar yoluyla halkın bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu alanda yazılı ve görsel medyanın da rolünün büyüklüğü, çoğu zaman halk üzerinde belirleyici etken olduğu unsuru varlığı yadsınamaz bir gerçektir. Hayvanları korumaya yönelik hukuki düzenlemelerin yanı sıra, insanın hayvanlardan üstün olduğu, üst konuma yerleştirildiği, bu nedenle hayvanların korumasız bırakıldığı, eziyet etmenin, kötü davranmanın, aç susuz bırakmanın doğru bir davranış gibi görülüp takdir eden geleneksel anlayışın yanlışlığı anlatılarak, hayvanların da insanlar gibi ekosistemin bir parçası oldukları, insanların hayvandan üst varlıklar olmadığı, bilakis, eşit varlıklar olduğu, hayvanların da insanlar kadar yaşama hakkı olduğu, hayvanların sevilmesi, korunması ve yaşam haklarına saygı duyulması gerektiği, hayvanların yaşam hakkının sağlanması ve korunmasının önemi anlatılarak bu yeni modern anlayışın halkın bilincinde yerleştirilmesi sağlanarak, geleneksel anlayışın yerini bu modern anlayışın alması temin edilerek, hayvan korumada büyük aşama kaydedileceği açıkça ortadadır.

"HAYVAN HAKLARI VE ANAYASA" BAŞLIKLI HUKUKİ ÇALIŞMAMDAN ALINTIDIR.

ÖNEMLİ: Bu metin sözlük ve bu blog'da "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan hukukçunun avukatlık staj bitim çalışmasının tamamını içermektedir.  earthlings tarafından tam kaynak belirtilerek www.eksisozluk.com sitesinde daha geniş kitleye ulaşarak toplumsal bilinci artırmak amacıyla kısım kısım olarak entry şeklinde alıntılanmıştır. Tüm hakları mahfuzdur ve sözlük ve blog'da earthlings müstear adını (nickini) kullanan gerçek kişiye aittir. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog ve www.eksisozluk.com sitesinde yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır