Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

KENDİ HAYVANINA EZİYET EDEN ŞAHISLARI ŞİKAYET DİLEKÇESİ                      
                            

                                                        Türkiye Cumhuriyeti
                                                                 ......................  Valiliği
                                               İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne

Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
...................... (gün/ay/yıl) tarihinde aşağıda sözü edilen hayvanın, sahibi tarafından eziyete maruz kaldığını gözlemledim.
Buna göre, resimleri ilişikte ekli olan bu sahipli hayvanın, sahibi tarafından aç susuz bırakılmakta, bakımı ihmal edilmekte, küçük bir iple bağlı tutulmakta, ihtiyacını gidermesi için yürüyüşe çıkartılmamakta, ihtiyacını oturduğu yere gidermekte ve bu yönüyle hastalığa açık hale getirilmekte, psikolojik ve fiziki saldırıya maruz bırakılmakta, günlerce aç susuz ve yalnız bırakılmakta, özetle hayvan sahiplerine Hayvanları Koruma Kanunu ile verilen yükümlülükler bu hayvanın sahibi tarafından tamamen ihmal edilmektedir. Bu hayvan, aç susuz ve yalnız bırakılarak adeta ölüme terk edildiğini fark etmem üzerine her gün götürüp kapı aralığından zorlukla atarak hayatta tutmak için gösterdiğim çabayla yaşamaktadır.
Bu hayvana sahibi tarafından daha fazla eziyet edilmesinin önlenmesini, hayvanın  kurtarılmasını ve sahibine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim.
Bu olayda hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi söz konusu olduğundan, açık adresi ve kimlik bilgilerini aşağıda belirttiğim şahsa, sahibi olduğu köpeğe h.k.k. madde 14/a bendine aykırı davranması hasebiyle, h.k.k. madde 24 ve h.k.k. madde 28/k hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyim.

H.K.K. gereği bir hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi halinde madde 14/a hükmüne aykırılıktan madde 24 ve madde 28/k hükümleri uygulanır. Buna göre, kendi hayvanına eziyet eden bu şahsa, h.k.k. madde 14/a hükmünde öngörülen hayvanlara yönelik yasaklara aykırı davrandığı için;
1. idari para cezası verilmesi - h.k.k. madde 28/k gereği,
2. bir daha hayvan sahiplenmesinin engellenmesi - h.k.k. madde 24 gereği,
3. köpeğe el konulması, köpeğin rehabilite edilerek sahiplendirilmesi gerekmektedir. - h.k.k. madde 24 gereği.
Olaya uygulanacak olan hükümler:  h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 24 ve h.k.k. m. 28/k
Hayvanın kötü koşullarda tutulduğu adres:
Hayvanı bu açık adreste kötü koşullarda tutan şahsın adı, soyadı, iletişim bilgileri:

Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:

Ek: Sahibi tarafından eziyeti edilen hayvanın resim/video gibi görselleri

DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bu dilekçe kendi hayvanına eziyet eden şahısların tespit edilmesi halinde söz konusu şahsa yaptırım uygulanması, eziyet gören hayvanın kurtarılması ve sahiplendirilmesi, eziyet eden şahsın bir daha hayvan sahiplenmesinin engellenmesinin sağlanması için olayın vuku bulduğu ilin orman ve su işleri müdürlüğüne elden, emaille, faksla, mektupla gönderilmesi için hazırlanan şikayet dilekçesidir.
.......... ........ kısımlar direktiflere uygun olarak doldurulacak, eziyet gören hayvan kısmına (kedi/tavşan/köpek/inek/tavuk/hamster v.s.) ilgili hayvan yazılacak, yine olay bölümüne aşağı yukarı her olay aynı olmasına rağmen, olayın niteliğine göre detaylar varsa eklenecektir.
Örn. aç susuz bırakılan hayvan söz konusuysa, olay kısmına aç susuz bırakılıyor yazılacak, sahibi tecavüz ediyorsa veya dövüyorsa, yaralıyorsa, bunlar yazılacak. Özetle, hangi hayvana hangi eylem uygulanıyorsa somut olaya göre yukaırdaki dilekçedeki olay kısmına bunlar yazılacaktır.

Bu günden itibaren hayvan haklarına yönelik hukuki bilgiler vermekte olduğum bu blogda ilaveten her hayvan hakkı ihlaline yönelik dilekçeler yer alacaktır. Bununla hayvan haklarına duyarlı kişilerin kolaylıkla ilgili makama müracaat ederek hayvan dostlarımız için uğraşmasını amaçlamaktayım.


bakımsız bırakılarak eziyet edilen, ölüme terk edilen ve kurtarılmasına vesile olunmuş bulunan bir can. bu olay amerika'da, hayvan haklarının gelişmiş olarak kabul edildiği bir ülkede geçiyor. bu tür olaylarla karşılaşıldığında hemen ilgili dilekçe ile il orman ve su işleri müdürlüğüne başvurarak ilgili canın kurtarılmasına vesile olmak mümkün.

SAHİPSİZ HAYVANLARA EZİYET EDENLERİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ - sahipsiz sokak hayvanlarına eziyet edenler linkteki dilekçe ile şikayet edilir.