zerrin süküt


ailesi tarafından ihmal edilen, ilgisiz bırakılan, kendi halinde, başına buyruk olarak yaşamanın ve de ahlaki ve vicdani açıdan gelişmemişliğin etkisi ve satanist gerekçelerle, 2010 yılında daha 12 yaşındayken zavallı bir canı şiddetle öldüren, sosyal hizmetler tarafından derhal ailesinden alınması ve rehabilite edilmesi gerekirken yapılmayan ve devamında ilgili entyrde belirtildiği üzere daha beter olayların süjesi olan ironik bir şekilde "çocuk".