Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

30 Ekim 2012 Salı

SAHİPLENDİRME FORMU                                             
                                     SAHİPLENDİRME FORMU

Bir taraftan ……………………………………..
                         (adı, soyadı) (bundan sonra Sahiplendiren olarak anılacaktır), diğer taraftan ………………………………………………….
                        (adı, soyadı) (bundan sonra Sahiplenen olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda açık rızaları ve irade beyanlarıyla anlaşmaya vararak işbu formu imzaladılar:
Formun konusunu sahiplenilmek istenen hayvanın ücretsiz olarak sahiplendirilmesi oluşturmaktadır.
Sahiplendirme koşulları: İşbu form uyarınca hayvan sahiplenmek isteyen Sahiplenen kişi veya kurum Sahiplendirenden ücretsiz olarak sahiplendiği hayvana yasalar çerçevesinde uygun ortam ve şekilde bakmayı, H.K.K.’un hayvan sahibi için öngördüğü yükümlülük ve sorumlulukları tam olarak yerine getirmeyi, kısırlaştırmayı, satmamayı, terk etmemeyi, terk etme sonucunu ortaya çıkaracak zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda 15 (on beş) gün önceden evleviyetle Sahiplendireni  bilgilendirmeyi, sahiplenilen hayvan hakkında Sahiplendirene sıklıkla bilgi vermeyi taahhüt eder. Hayvanı sahiplendikten sonra ilgili belediyeye kaydını 7 (yedi) gün içinde yaptırarak karne çıkarttırır. Sahiplenenin işbu form hükümlerine aykırı davrandığının ve Taahhütlerini yerine getirmediğinin Sahiplendiren veya 3. kişiler tarafından tespit edilmesi halinde, sahiplenme koşulları ortadan kalkar, şikayet üzerine ilgili İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğünce hayvana el konulur, Sahiplendirenin talep etmesi halinde hayvan kendisine verilir, talep etmemesi halinde uygun bir yere gönderilmesi sağlanır, bu durumda Sahiplendirenin öncelik hakkı olup, talep etmesi halinde söz konusu hayvan kendisine teslim edilir. Sahiplenilen hayvanın kaçması veya kaybolması halinde Sahiplenen durumu 3 gün içinde ilgili belediyeye ve Sahiplendirene bildirecektir. Sahiplenilen hayvanın ölmesi halinde bir veteriner hekim tarafından verilen ölüm sebebinin detaylı olarak yer aldığı ölüm raporu, hayvana ait bilgi ve belgeler ilgili belediyeye teslim edilecek, Sahiplendirene de bilgi verilecektir.  İşbu forma aykırılık halinde Hayvan Hakları Mevzuatı hükümleri ve yaptırımları geçerli olacaktır.
Sahiplendilen hayvana ait bilgiler:
Tür:
Cinsiyet:
Yaş:
Aşıları:
İşaretleme/mikroçip no:
Diğer bilgiler:
İlişik:                                                                 
Sahiplenilen hayvana ait resimler
Sahiplenenin bilgileri:             Sahiplendirenin bilgileri:
Adı, soyadı:                              Adı, soyadı:
Yaşı:                                         İmza:
Mesleği:
İş-Ev Telefon no:
İş-Ev Adresi:
İmza: