Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

istanbul adalarda atlara eziyet - şikayet dilekçesi


(bkz: hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi) bize göre suçunun, mevzuata göre kabahatinin konusunu oluşturan hayvan hakları ihlali. bu olayda atlara bizzat sahibi tarafından eziyet edilmesi sözkonusu olduğundan mevzuat gereği herkes ilgili kısımları olaya uygun olarak doldurup il orman ve suişleri müdürlüğüne email/faks/mektup/elden vermek suretiyle şikayette bulunarak, eziyet eden ilgili embesillere sözkonusu yaptırımları uygulatarak, atların eziyetten kurtarılmasına vesile olabilir. hazırlamış olduğum bu dilekçe benzer her olay için kolaylıkla uyarlanarak/boşluklar doldurularak sahipsiz hayvanlara yönelik tüm eziyet ve benzer ihlallerde kullanılabilir.

"dilekçe 1: hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi
" türkiye cumhuriyeti
...................... valiliği
il orman ve su işleri müdürlüğü'ne
ben, ...................................................
(ad, soyad) hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın
beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
...................... (gün/ay/yıl) tarihinde aşağıda sözü edilen köpeğin, sahibi tarafından eziyete maruz kaldığını gözlemledim.
buna göre, resimleri ilişikte ekli olan bu sahipli köpek, sahibi tarafından aç susuz bırakılmakta, bakımı ihmal edilmekte, küçük bir iple bağlı tutulmakta, ihtiyacını gidermesi için yürüyüşe çıkartılmamakta, ihtiyacını oturduğu yere gidermekte ve bu yönüyle hastalığa açık hale getirilmekte, psikolojik ve fiziki saldırıya maruz bırakılmakta, günlerce aç susuz ve yalnız bırakılmakta, özetle hayvan sahiplerine hayvanları koruma kanunu ile verilen yükümlülükler bu köpeğin sahibi tarafından tamamen ihmal edilmektedir. bu köpek, aç susuz ve yalnız bırakılarak adeta ölüme terk edildiğini farketmem üzerine her gün götürüp kapı aralığından zorlukla atarak hayatta tutmak için gösterdiğim çabayla yaşamaktadır.
bu hayvana sahibi tarafından daha fazla eziyet edilmesinin önlenmesini, hayvanın kurtarılmasını ve sahibine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim.
bu olayda hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi söz konusu olduğundan, açık adresi ve kimlik bilgilerini aşağıda belirttiğim şahsa, sahibi olduğu köpeğe h.k.k. madde 14/a bendine aykırı davranması hasebiyle, h.k.k. madde 24 ve h.k.k. madde 28/k hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyim.
h.k.k. gereği bir hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi halinde madde 14/a hükmüne aykırılıktan madde 24 ve madde 28/k hükümleri uygulanır. buna göre, kendi hayvanına eziyet eden bu şahsa, h.k.k. madde 14/a hükmünde öngörülen hayvanlara yönelik yasaklara aykırı davrandığı için;
1. idari para cezası verilmesi - h.k.k. madde 28/k gereğ,
2. bir daha hayvan sahiplenmesinin engellenmesi - h.k.k. madde 24 gereği,
3. köpeğe el konulması, köpeğin rehabilite edilerek sahiplendirilmesi gerekmektedir. - h.k.k. madde 24 gereği.
olaya uygulanacak olan hükümler: h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 24 ve h.k.k. m. 28/k
köpeğin kötü koşullarda tutulduğu adres:
köpeği bu açık adreste kötü koşullarda tutan şahsın adı, soyadı, iletişim bilgileri:
dilekçemin olayın vehameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.
başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
tarih:
imza:

ek: sahibi tarafından eziyeti edilen köpeğin resimleri

------------------------------------------------------------------------------------------------

bu dilekçe kendi hayvanına eziyet eden şahısların tespit edilmesi halinde söz konusu şahsa yaptırım uygulanması, eziyet gören hayvanın kurtarılması ve sahiplendirilmesi, eziyet eden şahsın bir daha hayvan sahiplenmesinin engellenmesinin sağlanması için olayın vuku bulduğu ilin orman ve su işleri müdürlüğüne elden, emaille, faksla, mektupla gönderilmesi için hazırlanan şikayet dilekçesidir. (bu dilekçe bir hayvan hakları savunucusunun somut olay için tarafıma başvurması üzerine söz konusu somut olay için hazırlanmıştır, bu nedenle köpek yer almaktadır eziyet edilen hayvan kısmında, belirttiğim gibi eziyet gören hayvanın türüne göre değiştirlecektir ilgili kısım, her olaya uygun olarak uyarlanacaktır, şikayet edecek şahıslar tarafından).

.......... ........ kısımlar direktiflere uygun olarak doldurulacak, eziyet gören hayvan kısmına (kedi/tavşan/köpek/inek/tavuk/hamster v.s.) ilgili hayvan yazılacak, yine olay bölümüne aşağı yukarı her olay aynı olmasına rağmen, olayın niteliğine göre detaylar varsa eklenecektir.

örn. aç susuz bırakılan hayvan söz konusuysa, olay kısmına aç susuz bırakılıyor yazılacak, sahibi tecavüz ediyorsa veya dövüyorsa, yaralıyorsa, bunlar yazılacak. özetle, hangi hayvana hangi eylem uygulanıyorsa somut olaya göre yukaırdaki dilekçedeki olay kısmına bunlar yazılacaktır.

bu günden itibaren hayvan haklarına yönelik hukuki bilgiler vermekte olduğum bu blogda ilaveten her hayvan hakkı ihlaline yönelik dilekçeler yer alacaktır. bununla hayvan haklarına duyarlı kişilerin kolaylıkla ilgili makama müracaat ederek hayvan dostlarımız için uğraşmasını amaçlamaktayım."

bu yazı hayvan hakları, hayvan hakları ihlalleri, hayvan hakları mezuatı ile iglili yazılarımın ve sözlükteki hayvan hakları entrylerimin tamamının yer aldığı blogum.