Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

sahiplendirme

petshop'lardan satın alınmak suretiyle değil, sokak ve barınaklardan ücretsiz olarak yapılması gereken güzel davranış. candostları mal gibi para karşılığında satın almak yerine makul davranış sergileyerek sokak ve barınaklardan ücretsiz olarak sahiplenmek erdemli bir davranış olmakla birlikte, bu yönüyle hayvan haklarına da olumlu yönde etki edecek ve amacauygun olacaktır.
sahipsiz hayvanların barınak veya gönüllü sahiplendirme yapan hayvanseverlerden sahiplenilmesi durumunda taahhütlerin, sorumluluk ve yükümlülüklerin belli olması ve bunlara uygun davranılmasının sağlanması ve de sahiplenilen canın haklarının güvence altına alınması/sağlanması için sahiplendirme işleminin mutlaka sahiplendirme formu ile yapılması gerekmektedir. hazırlamış olduğum form için: (bkz: hayvan hakları ihlallerine yönelik dilekçeler)
sözkonusu form hem sahiplendiren, hem de sahiplenen tarafından imzalanarak geçerli hale gelir ve hukuki etkiye kavuşur.