Ankara Keçiören'de Gerçekleşen Köpek Katliamına Yönelik Şikayete Gelen Resmi Yanıt

Ankara Keçiören'de Gerçekleşen Köpek Katliamına Yönelik Şikayet Dilekçemize yetkili makamlardan gelen resmi yanıt bu şekildedir:Sayın İlgili
Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze Ve Birimimize
Yapmış Olduğunuz Bilgi Edinme Başvurunuzun Cevabı Ektedir.
Bilgilerinize
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
IX. Bölge Müdürlüğü
Ankara Şube Müdürlüğü