Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

istanbul adalar'da atlara yapılan eziyet

sahibi tarafından eziyet edilen, kötü muameleye tabi tutulan hayvanlarla ilgili gerekli yaptırımların uygulanması için hazırlamış olduğum şablon dilekçenin olaya uyarlanarak ilgili makama gönderilmesine yönelik önerilerime rağmen, hayvan haklarıyla ilgili dilekçe hazırlamakta, hayvan haklarını hukuki yollardan takip etmekte zorlandığını bildiğim, genelde sadece konuşmakla, ah vah etmekle yetinen/yetinmeyi bilen/yetinebilen "hayvansever"lerin bu kadar basit işlemi yapmaktan bile kaçındığını farketmem üzerine, binlerce işimin arasında bu dilekçeyi de olaya uyarlayarak, sırf bu olaya özgü artık umarım herkesin katılabileceği dilekçeyi hazırlamamaı sağlayan vaka.
artık bunu da yapın yani, çok kolay çünkü. sadece en alt kısımda başvuru sahibinin ad, soyad, iletişim bilgileri kısmını doldurup bu dilekçeyi emaille aşağıda belirtilen emaillere göndereceksiniz. devamında da takibini yapın, arayarak ilgili makamı.
(bkz: dilekçe)
" `büyükada'da faytonculukta kullanilan atlara eziyetle ilgili şikayet dilekçesi`
türkiye cumhuriyeti
istanbul valiliği
il orman ve su işleri müdürlüğü'ne
ben hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım. büyükada'da faytonculukta kullanılan çok sayıda atın, sahipleri olan faytoncular tarafından eziyetlere maruz kaldıklarını gözlemlemekle birlikte, görsel/yazılı/sosyal medyada bu hususta yayınlanan haberlerden de bilgi edindim.
buna göre, resimleri ilişikte ekli olan, büyükada'da faytonculukta kullanılan bu sahipli atlar, sahipleri tarafından bakımları ihmal edilmekte, fiziksel kapasitelerini aşacak kadar çalıştırılmakta, dövülmekte ve bu yönüyle hastalığa açık hale getirilmekte, psikolojik ve fiziki saldırıya maruz bırakılmakta, günlerce aç susuz ve kendi hallerine bırakılmakta, hasta olduklarında tedavi ettirilmemekte, özetle hayvan sahiplerine hayvanları koruma kanunu ile verilen yükümlülükler bu atların sahipleri tarafından tamamen ihmal edilmektedir. bu atlar, aç susuz ve tedavisiz ve de kendi hallerinde bırakılarak adeta ölüme terk edildiklerini farkeden hayvanseverlerin arada sırada verdikleri yem ve su ile, hayatta tutmak için gösterdikleri çabayla yaşama tutunmaktadır. aşağıda linki bulunan habere göre çok sayıda ata yine sahipleri tarafından işkence edilmekte, bu hayvanlar bıçaklanmakta, dilleri kesilmekte, sürekli dövülmekte, yumruk ve sopalarla dövülmektedir.
örn. aşağıda linki bulunan, 23.06.12 tarihli sabah gazetesi haberinden alıntıdır: "geçtiğimiz cumartesi günü ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek için büyükada'ya giden sabah gazetesi foto muhabiri tijen burultay da, ata yumruk atan bir fayton sürücüsüyle tartışmaya girdi."
yine linki bulunan bir diğer habere göre, faytoncuların gerekli önlemleri almayarak, hem tursitlerin, hem kendilerinin, hem de atların hayatını tehlikeye attıkları görülmektedir. şöyle ki, bu habere göre gerekli önlemler alınmadığı, nallama işlemleri gereği gibi ve tam olarak yapılmadığından atlar ıslak zeminde kaymış, faytoncu ve at ölmüş, 4 tursit de yaralanmıştır.
yıllardır süregelen ve hem ada halkı, hem de toplum tarafından bilinen adalarda faytonculuk adeta terörüne, faytonculukta kullanılan atlara sahipleri tarafından gerçekleştirilen kötü muameleye daha fazla göz yumulmamaması gerektiğini belirtir, aşağıda belirttiğim işlem ve eylemleri ivedilikle gerçekleştirerek, gerekli tedabir ve önlemlerin alınmasını, bu hayvanlara sahipleri tarafından daha fazla eziyet edilmesinin önlenmesini, hayvanların kurtarılmasını ve sahiperine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim.
bu olayda hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi söz konusu olduğundan, büyükada faytoncularına, sahipleri oldukları atlara h.k.k. madde 14/a bendine aykırı davranmaları hasebiyle, h.k.k. madde 24 ve h.k.k. madde 28/k hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyim.
h.k.k. gereği bir hayvanlara sahipleri tarafından eziyet edilmesi halinde madde 14/a hükmüne aykırılıktan madde 24 ve madde 28/k hükümleri uygulanır. buna göre, kendi hayvanına eziyet eden bu şahıslara, h.k.k. madde 14/a hükmünde öngörülen hayvanlara yönelik yasaklara aykırı davrandığı için;
1. idari para cezası verilmesi - h.k.k. madde 28/k gereği,
2. bir daha hayvan sahiplenmesinin engellenmesi - h.k.k. madde 24 gereği,
3. atlara el konulması, atların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi/koruma altına alınması gerekmektedir. - h.k.k. madde 24 gereği.
olaya uygulanacak olan hükümler: h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 24 ve h.k.k. m. 28/k
atların kötü koşullarda tutulduğu ve kötü muameleye tabi kaldıkları adres: büyükada faytonculuk sistemi
atları büyükada'da kötü koşullarda tutan şahısların adı, soyadı, iletişim bilgileri: büyükada faytoncuları (atlara eziyet eden faytoncuların bu bilgileri kurumunuz tarafından tespit edilecektir, yerinde inceleme neticesinde, ilaveten eziyet gören atların fiili durumu da yine bu inceleme sırasında açıkça görülecektir).
dilekçemin olayın vehameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.
başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
tarih:
imza:

ek: 1. sahibi tarafından eziyeti edilen atların resimleri
2. görsel/yazılı/sosyal medyada atlara eziyetle ilgili yayınlanan haberlerin linkleri

------------------------------------------------------------------------------------------
yukarıdaki dilekçeyi resimlerle birlikte tamamen kopyalayarak emailin içine veya ayrı bir word sayfasına yapıştırarak bu emaillere gönderiniz: istanbul@ormansu.gov.tr ,
hmumcuoglu@ormansu.gov.tr
tel: 2122625756/1255
faks: 2122625179"
hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi vakasından, ilgili linklerde belirtilen haberlerde yer aldığı üzere, faytonculukta kullanılan bu atların yıllardır aç susuz bırakılma, fiziksel kapasitenin çok üstünde çalıştırılma gibi eziyetlerin yanısıra, dillerinini kesilmesi, bıçaklanmaları, kuvvetle muhtemel tecavüz de edilmelerinden sözedilirken, birilerinin "ama onlar at zaten, kedi köpek değil" gibi abuk antitezler ileri sürmesinin dehşetverici olduğunu algılamamızı sağlayan kelimenin tam anlamıyla (mecazi anlamda değil) kötü muamele, işkence, eziyet.

ilgili dilekçeyi üşenmeyerek kopyalayıp gönderen duyarlı, iyi kalpli, sadece üzüntülerini dile getirip, eyleme geçmeyenlerden olmayıp, oturduğu yerden ah vah etmekle kalmayıp üzüntüsünü fiiliyata döken, bu yönüyle hayvanların hakkını gerçekten savunan insanları tanımak isterim. bu dilekçeyi belirtildiği gibi kopyalayıp gönderenler, bu başlık altında belirtirlerse sevinirim.