Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

kandıra'daki köpek ölüm kampı

her ne kadar özel mülkte sorumsuzca beslenmekte olan hayvanlar sözkonusu olsa da, hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi şeklinde bir hayvan hakları ihlali oluşturduğundan, hayvan sahibinin, olayda bu ölüm kampı niteliğindeki barınağın yetkilisinin kendi hayvanına eziyet ettiği gerekçesine dayanarak, hayvan haklarına aykırı davranması nedeniyle sorumluluğuna gidilebilincek korkunç yer.
bu barınakta bizzat hayvan sahipleri/barınak yetkilileri tarafından aç susuz bırakılan, tedavileri yapılmayan, yasa koyucunun h.k.k.'da ve önemine binaen h.k.k.u.y.'de 2 maddede öngördüğü hayvan sahibinin kısırlaştırma yükümlülüğüne aykırı olarak kısırlaştırma karşıtı bir anlamsız duruş sergileyerek kısırlaştırmaktan kaçındığı, özetle kötü muameleye tabi tuttuğu canlar il orman ve su işleri müdürlüğü yetkilileri tarafından, şikayet dilekçesi üzerine evleviyetle elkoyması gerekmektedir. özetle, özel mülkte bile bakılsa, bir cana eziyet edilip, kötü muameleye tabi tutulmasına yasa koyucu izin vermemiştir, hiç kimsenin canların yaşam hakkı üzerinde tahakküm ve ayrıcalık hakkı bulunmamaktadır, "özel mülkte yaşayan hayvanlara karışamayız" diyen yetkililer/kurumlar görev kusuru işlemiştir. http://www.youtube.com/watch?v=V6HZ1sVBPV4&feature=plcp
bu kurumlara karşı idari takip yolları ve idari yargı yollarını ilaveten belirteceğim.

ilk olarak, http://turseng.blogspot.com/2012/10/sahipsiz-hayvan-edinme-formu.html kendi hayvanına eziyet edenlere karşı şikayet yoluna kolaylıkla gidilebilmesi, rahatlıkla ilgili kurumlara şikayet başvurusunun yapılabilmesi için hazırlamış bulunduğum bu dilekçe olaya uyarlanarak, il orman ve su işleri müdürlüğü'ne verilecektir. devamında yaptırımların sağlanması için gerekli baskı ve takibin mutlaka yapılması gerekmektedir.