Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi

hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi suçunun mağduru bir can
bir sahipli hayvana bizzat sahibi tarafından eziyet edilmesi. işte bu nokta çok önemli. çünkü çoğunlukla evde, bahçede gerçekleştiği ve de bizzat sahibi olduğu için çevresi bunu farketmez, farketmek çok zordur yada farketse bile karışmak istemez.
ancak, h.k.k. madde 14 ve m. 24 ve de m. 28 bu durum için yaptırımlar öngörmüştür.
bir hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi halinde madde 14/a hükmüne aykırılıktan madde 24 ve madde 28 hükümleri uygulanır. buna göre, kendi hayvanına eziyet eden embesilötesine 
1.idari para cezası verilir. 
2. bir daha hayvan sahiplenmesi engellenir.
3. hayvana el konur, hayvan rehabilite edilerek sahiplendirilir. 
bu yaptırımların uygulanabilmesi için hayvanına eziyet eden embesilin adı, soyadı, açık adresi ile birlikte bulunduğunuz ilin orman ve su işleri müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. 
bu durumlarla karşılaştığınızda başınızı çevirip gitmemeniz, bu vahşeti ihbar etmeniz bir canın yaşamını kurtaracaktır. merak etmeyin, orman ve su işleri müdrlüğü kimliğinizi gizli saklar ve yalnızca "bir ihbar aldık" diye söz konusu embesile gerekli yaptırımları uygular, incelemelerden sonra. 
çoğunlukla zaten hassas olan bu konu dikkatlice değerlendirilir ve söz konusu can kurtarılır.
konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için linkteki makalemin okunmasını önermekteyim:
hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi 
bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde ise hazırlamış bulunduğum şikayet dilekçesi ile ilgili makama şikayette bulunularak, eziyet gören can kurtarılabilir: 
kendi hayvanına eziyet edenleri şikayet dilekçesi  

bu resimlerdeki can da yine sahipli bir can olup, h.k.k. madde 14, md. 24 ve md 28 kapsamındadır. "h.k.k.madde 14, a bendinde bu suç tanımlanmıştır, buna göre,
a. hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve aşırı sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır". 
Özetle, bu resimlerdeki can da görüldüğü üzere bakımı ihmal edilmek suretiyle eziyete uğramış, adeta ölüme terk edilmiştir. bu tür durumlarla karşılaşılması halinde linkte belirtilen dilekçe somut olaya uyarlanarak ivedilikle il orman ve su işleri müdürlüğüne müracaat edilir, eziyet gören can kurtarılır. 
tahmin ettiğim kadarıyla söz konusu bu can hayvan haklarının aslında gelişmiş olduğu ve hayvan hakları ihlalleri için idari para cezası değil, cezai yaptırımların öngörülmüş olduğu amerika'da bulunan bir can olup, hayvana eziyetin gelişmişlikle doğrudan bağlantısı bulunmadığını göstermektedir. azerbaycan, türkiye, bulgaristan v.s. gibi ülkelerde de canlar ihmal edilmekte, amerika gibi bir ülkede de aynı şekilde ihmal edilip ölüme terk edilmektedir. tek fark yaptırımsızlık veya yetersiz yaptırım değil, cezai yaptırımların sözkonusu olması bu canlara yönelik ihlaller için. Türkiye'de de hayvan hakları ihlallerine yönelik idari para cezası gibi idari yaptırımlar değil, hapis ve adli para cezası gibi cezai yaptırımların uygulanabilmesi için yapılması gereken: hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması
bu resimdeki adeta bir kalıp gibi çıkan kabuk içinde görünen omurga izlerini unutmama mahal yok.

bu resimde zavallımın acı ile karışık sevgi, umut dolu bakışlarını da yine unutmam imkansız.


resimler teknolojica blog'undan alınmıştır