Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

karne hediyesi olarak evcil alınmaması

tatmin edici olmayan karneler nedeniyle çocuklara fiziksel/psikolojik şiddet uygulanmaması ile birlikte tatminkar karneler nedeniyle yine çocuklara bir can satın almamak gerektiğini bir kez daha hatırlatmayı gerektiren, önemli ve önemine rağmen ihmal edilen, söz konusu bir can olduğu için ihmal edilmemesi, her daim akılda tutulması gereken uyarı.
dayanağı: h.k.k. madde 14 - hayvanlara yönelik yasaklar.
"h.k.k. m.14, f.d gereği 16 yaş altındaki çocuklara pet satışı yapılmaz.
bu hükmün mantığı 16 yaş altındaki çocukların bir başka canlının sorumluluğunu alma yetisine sahip olmayacağıdır. aynı mantıkla, sorumlu ebeveynler gibi davranarak, sorumluluğunu alamayacak yaşlarda bulunan çocuklarınıza, geçici bir hevesle ilk başta seveceği, devamında bakımının zorlukları nedeniyle ilgisini kaybedeceği bir can hediye etmeyin."