Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

bülent ersoy'un kürk giymesi
üstte ve altta resimleri görülen kürk mantoların her biri için 200 civarında bu canın kürkü üzerinden işkenceyle koparılıp alındı. bir görgüsüz kendisine ait olmayan kürkü giyecek diye bu canların tarifi imkansız acılar çekmesine HAYIR!!! bu canın katledilmesine sebep olanları boykot edelim, ürünlerini almayalım, konserlerine gitmeyelim. bu canların öldürülmesine bu şahısların gelirlerini artırmak suretiyle katkıda bulunmayalım!

değil 250 bin tl'lik, 1 kuruşluk dahi olsa bir canlının canını çeşitli işkencelerle almak suretiyle elde edildiği gerçeğini değiştirmeyen, gerçek sahiplerinin üstünde kalması gereken, bu ve bunun gibiler için "giysi" - asıl sahibi olan hayvanlar için can.
bunun kürk giyen ünlülerden olduğu ezelden beri bilinmektedir. hatta diğer ünlü ve ünlü olmayan özentilere de örnek teşkil etmekte, referans olarak gösterilmekte, kürk giyme için telkin oluşturmaktadır.
bu ve diğer can düşmanları için: (bkz: kürk giyen ünlüler)
bu hususta detaylı bir entry girmeyi yoğun işlerim nedeniyle gün içinde bir aralığa ertelemekte olduğumu belirtip, kısaca bu ve bunun gibilerin tavşan/@earthlings, çinçilla, tilki gibi hayvanların canlarını diri diri koparıp almalarına sebep olmamak için sattıkları her ürünün, sundukları her hizmetin boykot edilmesi gerekmektedir diyeyim.
aynen bir diğer masumun canını zevk için almakta beis görmeyen avcılar gibi. (bkz: bufalonun kalbine 5 kurşun sıkan avcıya ait kurum)

ek: tanımda da belirttiğim üzere kürkün değerine yapılan vurgu anlamsızdır. hayvan hakları savunucuları ve genel olarak hayvan haklarına duyarlı insanlar olarak tepki gösterdiğimiz husus, kürkün fahiş fiyatı, aslında kürke harcanmasa bu tutarla hangi sosyal sorumlulukların gerçekleştirilebileceği v.s. değildir, bilakis, değeri sudan ucuz bile olsa kürkün bir canın işkence edilmek suretiyle elde edilmiş olmasıdır, bu şahsın kürk giymeyi empoze etmesidir.
bu yüzden gerçek ve önemli hususa - hayvan haklarına vurgu yapan makul ve olması gereken bir başlık için: (bkz: bülent ersoy'un kürk giymesi)