Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Kaz Tüyü Vahşeti - 3.


yukarıda da belirtildiği üzere aynen kürk ürünleri gibi arz talep eğrisinin yine hayvan haklarına duyarlı şahıslar ve bilinçlendireceği toplum tarafından hayvanlar lehine düzenlenmesi suretiyle tamamen ortadan kaldırılamasa da azaltılabilecek olan kabus.
şöyle ki, aynen kürk ürünlerinde olduğu gibi, satın alınmazsa üretilmez. bu yüzden çevremizin, toplumun her yolla uyandırılması gerekmektedir. zira toplumda gözlemlediğim ve bildiğim kadarıyla hakkında en az bilgi sahibi olunan vahşettir bu kaz tüyü vahşeti.
video'yu izledikten ve bu konuda bilinçlendirici yazıları okuduktan o kazların yolunduktan sonraki halini, mecalsizce ve çaresizce (ki yüreğimi en fazla dağlayan kısım bu olmuştur ilgili videoda, o apaçık görülen ve insanoğlundan kaçışın mümkün olmadığını ve de insanoğlunun zalimliğini açıkça gösteren bir çaresizlik) başını yere koymasını izleyen ve kalbi bulunan herhangi bir insanın bir daha kaz tüyü ürün satın alması mümkün görülmemektedir.
bu yüzden kaz tüyü ürüne hayır! kaz tüyü ürün kullanılmasına da hayır!
kaz tüyü ürün kullananların kürk ürünlerini kullananlardan farkı bana göre bilinçsiz olmalarıdır bu konuda. ki, bu yönüyle de bilinçlendirilirlerse kaz tüyü ürün kullanmaktan vazgeçerler gibi gelmektedir tarafıma.
bu yüzden aynen kürk kullanımına olduğu gibi kaz tüyü kullanımına da tepki gösterilmeye devam edilmeli, insanların kaz tüyü ürünler satın alması her yolla engellenmeli.
önemine binaen tekrar vurgulamaktayım: özellikle twitter/facebook gibi sosyal medya araçlarında hesapları bulunanların toplumun geri kalanını konuya vakıf eylemek için evleviyetle paylaşması hayvan hakları adına son derece önemli olacaktır. sözlükteki ve blog'daki butonlardan yararlanılarak bir çok mecrada konu daha geniş çevreye yayılabilir, kamuoyunun ve yazılı/görsel basının yanısıra sosyal medyanın da dikkati konuya yönlendirilebilir.