Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Kaz Tüyü Vahşeti - 5.VİDEOLAR İZLENMELİ SONUNA KADAR

2. VİDEO da İZLENMELİ MUTLAKA

kazların ilk canlı yolum işlemine bir kaç haftalıkken başlanmakta ve periyotlar halinde yine canlı olarak devam edilmekte olduğundan, tavuklardan farklı olarak hem kaz eti tüketiminin düşük olması, hem de yine tavuklardan farklı olarak tüylerine sürekli ihtiyaç duyulması, sürekli bir yolma durumuna tabi tutulmaları hasebiyle kesinlikle ilgili video, görsel ve yazılarda belirtildiği şekilde canlı iken yolundukları ve yolunmaya devam ettikleri tüm dünya hayvan hakları savunucuları tarafından bilinen ve protesto edilen ve de her türlü akıl bulandırmaya rağmen protesto edilmeye devam edilecek olan cinnet.
 ilgili videoda yine bir amerikan kanalının hem kaz vahşetine yönelik bilinçlendirici haberi, hem de mağazaları gezen muhabirlerin kaz tüyü ürün satın almak isteyenlere yönelik söz konusu kaz tüyü işkencesinden haberdar olup olmadıklarını sordukları röportajların yer aldığı görülmektedir.
bu vahşet eylemi maalesef hiç bir ülkede yasaklanmamıştır, aynen diğer yasal işkence örnekleri olan hayvan deneyleri, mezbahalar gibi (özellikle türkiye gibi helal yani acılı kesimin uygulandığı ülkelerde) gayet yasal bir şekilde devam etmekte, hatta devlet tarafından yaygınlaştırılması için teşvik edilmektedir. bu yüzden kaz tüyü vahşetini unutmamak, kaz tüyü ürün üreten/satan/kullanan firmaları protesto edip, ürünlerini satın almamak gerekmektedir/elzemdir.

ilaveten, tarım ve köy işleri bakanlığının avrupa uyum yasaları çerçevesinde geçtiğimiz senelerde çıkardığı şoklama ile acısız kesim yöntemi yönetmeliğinin tüm mezbahalar için zorunlu hale getirilmiş olduğunu, ancak uygulamada bu hususta eksiklikler olabileceğini, mevcut mezbahalarda halen yönetmelik hükümlerine aykırı olarak şoklamasız kesim yapıldığını düşündüğümü ve mezbahalarla ilgili olanların buralarda ilgili yönetmelik hükmüne uygun olarak kesim yapılıp yapılmadığını denetlemesini ve devamında hükme aykırılık mevcutsa il tarım ve köy işleri müdürlüğüne söz konusu mezbahaları şikayet edebileceğini eklemek isterim. ayrıca, (bkz: şoklama yöntemi ile acısız kesim)

ek: kazların canlı canlı yolunduğuna yönelik çok sayıda materyal, peta tarafından yayınlanan görsel ve yazılar mevcutken ve de herkesçe bu işlemin kazlar sağken yapıldığı ve yapılmaya devam ettiği, hiç bir şekilde yasaklanmadığı yakinen bilinirken, kaz tüyü üreticileri ve/veya yakınlarının bunun aksini iddia etmesi, iddialarını görsel ve diğer kaynaklarla kanıtlayamaması da ilginçtir. kaz tüyü üretiminin hayvan haklarına uygun olarak yapıldığına yönelik tek bir kanıt bile yoktur, olamaz da zira böyle bir hayvan haklarına uygunluk hali de yoktur. kaz tüyü vahşetine yönelik yayınlanan tüm videolar tv kanalları, peta, ida gibi önemli hayvan hakları kuruluşlarının elde ettiği yasal görüntülerdir.
kaz tüyü vahşettir! kaz tüyüne hayır! kaz tüyü üreticilerine/kullanıcılarına/satıcılarına da hayır!

http://www.turseng.com/...cesi-kaz-tuyu-urunleri.html - linkte yayınlanan kaz tüyü vahşetinin delili olan ilk video peta resmi yayınıdır, bu entry'de linkini de verdiğim 2. video amerikan bir tv kanalının vahşetle ilgili yaptığı haberin videosudur.

kaz tüyü vahşeti sadece gelişmemiş ülkelerde değil, gelişmiş ve gelişmekte olan, özetle kaz tüyü üretimi yapılan tüm ülkelerde aynı şekilde ve aynı süratla devam etmektedir. bizler bu vahşete karşı çıkıp, toplumsal bilinç uyandırıp, canların bu acıya maruz bırakılmasına engel olmaya vesile olana kadar.
ilgili tüm video/resim/yazı gibi kaynaklar istisna değil, mutattır kaz tüyü üretiminde.