Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

melih gökçek

hayvanları koruma kanununun belediye ve büyükşehir belediyelerine vermiş olduğu görev gereği sahipsiz sokak hayvanlarının ücretsiz kısırlaştırılması için ihale açması gerekirken açmayan, bu nedenle 2009 aralığından bu yana sahipsiz sokak hayvanlarının belediye ve büyükşehir belediyelerinde ücretsiz kısırlaştırılmalarını imkansız hale getiren, bu yönüyle bir başkentte hayvanları koruma kanununa alenen aykırı davranan yetkili, görevli, sorumlu, yükümlü ama yetki, görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini bu yönüyle yerine getirmeyen şahıs.
sahipsiz sokak hayvanlarının can güvenliğinin her daim tehlike altında olması, her gün binlerce sahipsiz sokak hayvanının çoğunlukla insan kaynaklı sebeplerle can vermesi (işkence, öldürme, yaralama, tecavüz, zehirleme, trafik kazaları v.b.), kontrolsüz olarak üremesi yalnızca belediye ve büyükşehirin kanunla kendilerine verilen sahipsiz sokak hayvanlarını ücretsiz kısırlaştırma görevini tam ve gerektiği gibi yerine getirmeleriyle önlenebilir. ancak, türkiye'nin başkentinde büyükşehir belediyesi ücretsiz kısırlaştırma yapmıyor diye her gün onlarca sahipsiz sokak hayvanı kontrolsüz şekilde üremeye, sokaklarda çeşitli tehlikeler altında yaşama tutunmaya, çoğunlukla başaramayarak, aç susuz bir şekilde kısacık ömürlerini bitirerek hayata gözlerini kapatmaya devam ediyor.
annem yerel hayvan koruma görevlisi, bu, ilgili başlık altında da belirtildiği üzere gönüllük esaslı bir müessise. buna göre, bu kişilere resmi kimlik kartı veriliyor, bu gönüllü resmi hayvan korumacılar da kendi çevrelerindeki sokak hayvanlarını belediye ve büyükşehirle koordineli olarak ücretsiz bir şekilde kısırlaştırtıyor, rehabilite ettiriyor, iyileştikten sonra alındıkları yere bırakılmalarını sağlıyor. devamında yine kendi olanaklarıyla yiyecek veriyor, gözetiyor v.s.

yalnız, 2 (iki) yıldır bu gönüllülük esaslı resmi hayvan korumacı olan annem ve destekçileri olarak bizler, melih gökçekin sorumluluğunu yerine getirerek ankara'da ücretsiz kısırlaştırma başlatmaması sebebiyle tamamen kendi olanaklarımızla (bununla maddi olanakları kastettiğim ortada) sokaklardaki sahipsiz hayvanları kısırlaştırıyor, kendi evimizde iyileşene kadar bakıyor, devamında aldığımız bölgeye bırakıyoruz. yani, büyükşehirin zorunlu görevleri arasında bulunan bir faaliyeti bizler kendi imkanlarımızla yapıyoruz, belediyenin yerine biz çalışıyoruz. bunu da tabi ki, hayvan hakları savunucuları olmamız, sokak hayvanlarının daha fazla eziyete maruz kalmaması gibi sebeplerle, tamamen bu zavallı sahipsiz hayvanlar için yapıyoruz.
bu şahsın yetkili olduğu kuruma yani büyükşehir belediyesine "ankara'da sokak hayvanları ücretsiz kısırlaştırılsın" diye dilekçe yazdığınızda, size verilen cevap şundan ibaret : "halihazırda eskisi gibi yoğun olmamakla birlikte çalışmalarımız devam ediyor". bu apaçık bir yalandır, çünkü b.şehir veterinerliğinde kısırlaştırma işlemleri için ihale açılmadığından tek, sadece ve sadece 1 kişi çalışmakta, bu kişi de doğal olarak ücretsiz kısırlaştırma taleplerini, "yalnız çalıştığı ve hiç bir tıbbi malzeme bulunmadığı" gerekçesiyle kabul edememektedir.
sokaklardaki tek bir çukur için bile anında ihale açabilen bir yetkilinin, can taşıyan, bizler gibi canı olan, acıyı hissedebilen, duyguları bulunan, sokaklarda türlü eziyetlere maruz kalan, kısırlaştırılma işlemleri başlamazsa daha da bu tür eziyetlere maruz kalmaya devam edecek olan sahipsiz sokak hayvanlarının ücretsiz olarak kısırlaştırılabilmeleri için ihale açmamakta ısrar etmesi, ihale açılmadığı gerekçesiyle de zavallı hayvanları kısırlaştırmaktan kaçınması yalnızca ve yalnızca hayvanların oy hakkının bulunmaması ile açıklanabilir. 

aslında her iki gözü de aynı renk - kahverengi olan, bin yıllık ankara kedilerini - van kedileri ile karıştırarak, bir gözü mavi, bir gözü kahverengi olarak tescilletip, seğmen kıyafeti giydirerek, medyada bir kaç ankara kedisi ile "bunları üreteceğim" diye poz vererek, seğmen kıyafetli ankara kedisi kuklaları ile dansederek hayvansever olunmuyor, hayvan hakları savunucusu hiç olunmuyor.
bunun için yapılması gereken apaçık ortadadır, gecikmeksizin, daha fazla sahipsiz sokak hayvanı eziyetle öldürülmeden, sokaklarda sürünmeden, bir an önce ankara'da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kapsamlı ve kalıcı bir ücretsiz kısırlaştırma kampanyası, işlemleri ve faaliyetlerini başlatmak.
aksi takdirde bizler her gün sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik işkence haberleriyle karşılaşmaya devam edeceğiz.
(bkz: ufuk günaydın), (bkz: kedi yamuk), (bkz: samsun'da sokak köpeğini döverek öldüren adam) v.b.
ek: hayvanları doğal ortamlarından kopararak yapay ve küçük alanlarda hapsetme gibi, muhtemelen hayvan hakları adına olumlu bir çalışma yaptığını zannederek, büyük proje diye ortaya çıkardığı anlamsız, gereksiz hayvanat bahçesi projesine harcanacak trilyonlara türkiye'deki sahipsiz sokak hayvanlarının tamamı hayvanları koruma kanunu gereği kısırlaştırılır, böylece yukarıda değindiğim gibi kontrolsüz üremeyerek, sokaklarda aç susuz kalmaktan, işkenceyle ölmekten kurtulurlardı.
ankara'da halihazırda içindeki hayvanların hiç de iyi durumda olmadıkları, iyi ve doğaları gereği bakılmadıkları, hayvan hakları adına acilen müdahale edilmesi ve içinde bulunan hayvanların durumlarının evleviyetle iyileşitirilmesi, öncelikli olarak ilgilenilmesi gereken bir hayvanat bahçesi zaten var (bkz: aoç).
ankara'nın yeni bir hayvanat bahçesine değil, belediyeler ve b.şehir belediyesi tarafından hayvan haklarına yönelik ertelenemeyecek kadar önemli sorunlarının acilen giderilmesine ihtiyacı var.


bu tür sonuçlarla karşılaşmamak için yasanın da emredici olarak öngördüğü kısırlaştırma şarttır

söz edildiği üzere, ankara'da sokak hayvanlarını ücretsiz kısırlaştırma yükümlülüğünü ihmal ederek, 4 yıldır ihale açmamakta direnmesi ve sırf bu nedenle her yıl on binlerce canın kontrolsüz üreme sonucunda dünyaya gelerek acı şekilde yaşamını kaybetmesi sebebiyle, kendisine duyduğum antipatiyi kelimelerle ifade etmemin mümkün olmadığı/olmayacağı şahıs.