Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

PET SHOP ŞİKAYET DİLEKÇESİ - FORM DİLEKÇE
Pet shop adı, açık adresi, iletişim bilgileri (email, telefon, faks):

Başvuru sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri (email, telefon, faks):
ŞİKAYET KONUSU:
 Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
………….. tarihinde yukarıda açık bilgileri yer almakta olan pet shop’ta aşağıdaki hususlarda olumsuz koşulların söz konusu olması hasebiyle hayvan hakları ihlalleri oluştuğunu fark ettim:

 OLUMSUZLUKLAR:
- Hayvanlara aşı, iç ve dış parazit ilaçları uygulanmamaktadır.
- İthal edilmesi yasaklanmış bulunan hayvanların satışı yapılmaktadır.
- 16 (on altı) yaşından küçük çocuklara hayvan satışı yapılmaktadır.
- Herkes kolaylıkla satışı yapılan hayvanlara temas etmekte, onlarla oynamakta, böylece hayvanlar gün boyu defalarca dokunularak rahatsız edilmektedirler.
- Hamile ve/veya yeni doğum yapmış hayvanlar, kanadı henüz tüylenmemiş kanatlı yavrular ve 2 (iki) aylıktan küçük hayvanların satışı mevcuttur.
- Hayvanlar kafeslerin sıklıkla kirlenmemesi için aç ve susuz tutulmakta, bakımsız ve hastalıklı olarak görünmektedirler.
- Hayvanların barındıkları kafesler temiz değil, sağlıkları iyi değil, kafesler sağlık koşullarına aykırıdır. Aynı kafes içinde onlarca tavşan, ördek, hamster üst üste konulmuş, sağlık koşullarına uygun olma zorunluluğu ihlal edilmiş, kımıldayabilecekleri bir alan bile bırakılmamıştır. Kafes ölçüleri hayvanların türüne uygun olmayıp, son derece küçük, içi ise çok kalabalıktır.
- İş yerinde hasta hayvanlarla ilgilenmek üzere bir veteriner bulunmamaktadır.
- Hayvanların tutuldukları kafesler türlerinin özelliklerine göre belirlenmemiştir. Kafesler üst – üste konulmuştur.
 - Hayvanlar aşırı sıcak/aşırı soğuk havaya maruz bırakılmaktadır.
- Hayvanlar mağaza içinde değil, türünün özelliklerine aykırı şekilde, strese girmelerini sağlayacak kadar gürültülü, kalabalık bir yerde, mağaza önünde, güneş ışınları, rüzgar, kar ve yağmur gibi olumsuz koşullardan korunmaksızın tutulmaktadırlar.
- Hayvan satışı yapan kişiler bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili düzenlenen eğitim seminerlerine katılmamış, eğitim sertifikası almamışlardır.
- pet shop çalışanları ve yetkilileri hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmakta, dövmekte, aç ve susuz bırakmakta, fiziksel ve psikolojik acı çektirmektedirler.
- pet shop’ta ölmüş bulunan hayvanların iş yeri veterineri tarafından muayenesi yapılmamakta, hayvanlar daha can çekişirken çöpe atılmakta, hasta hayvanlar için veteriner hekim çağrılmamaktadır.
- hayvanlardan gösteri amaçlı yararlanılmakta, zorla yem yedirilip, su içirilmekte, acı ve ıstırap duymaları sağlanmakta, zararlı ve türünün özelliklerine aykırı yiyecek ve içecekler verilmektedir.
- tehlikeli hayvanlar kategorisinde bulunan ve satışı yasaklanan pitbull, tosa, fila ve dogo, timsah, yılan gibi hayvanların satışı yapılmaktadır.

TALEP:
Yukarıda belirtilen hayvanlara yönelik yasak fiilleri işleyen, ruhsata aykırı davranan, yükümlülüklerini yerine getirmeyerek hayvan haklarını ihlal eden pet shop çalışanlarının ve yetkililerinin bulunduğu, açık bilgileri yukarıda yer almakta olan pet shop’un kurumunuz tarafından evleviyetle denetlenmesini, belirtilen hukuka aykırılıkların sabit görülmesi, şikayet konusunun yerindeliğinin bulunduğu ve şikayet konusu hususların kesinleşmesi halinde belirtilen pet shop yetkili ve çalışanlarına hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek idari para cezası verilmesini, pet shop yetkili ve çalışanlarının uyarılmasını, söz konusu eksikliklerin giderilmesini, hayvanların olumsuz koşullarda tutulmasına son verilmesini, tüm hayvan hakları ihlallerinin telafi edilerek, pet shop içindeki hayvanlara hayvanları koruma kanunu ve h.k.k.u.y. ve ev ve süs hayvanlarının satışı, barınması kısaca pet shop yönetmeliğinde belirtilen ve pet shop yetkili ve çalışanlarına yüklenen yükümlülüklerin ivedilikle
yerine getirilmesini talep etmekteyim.  
UYGULANACAK HÜKÜMLER:
Şikayet edilen Pet shop’un Hayvan Hakları İhlalleri ile İlgili Hükümler:
Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanları Koruma Kanununun Uygulanmasına dair Yönetmelik; EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ; ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmeliğin uygulama talimatı hükümleri. İLİŞİK: Olumsuz koşullarda bulunması hasebiyle ruhsata aykırı davranan pet shop'a ve olumsuz koşullarda bulunan hayvanlara ait resim, video gibi görseller. 

İmza:

Tarih: 

 ÖNEMLİ: DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
girdiğiniz bir pet shop'ta bulunan canların olumsuz koşullarda olduğunu fark etmeniz halinde, bu yazmış olduğum form dilekçesini kopyalayarak bir word sayfasına yapıştırın, dilekçede bulunan OLUMSUZLUKLAR bölümünde, tespit etmiş olduğunuz olumsuzluğun önüne büyük bir X işareti koyun. Hangi olumsuzlukları tespit ettiyseniz o olumsuzlukları önüne büyükçe bir X işareti koymak suretiyle belirtin. 
Devamında hem pet shop, hem de başvuru sahibi olarak kendi bilgilerinizi ekleyerek bu dilekçeyi bulunduğunuz ilin İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN email/faks adreslerine gönderin veya bir mektupla yada elden bizzat adresine giderek bu dilekçeyi teslim edin. Söz konusu makam dilekçenizi işleme koyarak mutlaka gidip şikayet ettiğiniz pet shop'u denetleyecek, olumsuzlukları teyit ederek gerekli idari para cezası işlemlerini uygulayacak, pet shop'u uyaracak, ilgili tüm yaptırımları gerçekleştirecektir.
Bulunduğunuz ilin orman ve su işleri müdürlüğü bilgilerine google'da arama yaparak ulaşabilirsiniz.