Öne Çıkan Yayın

`Uğurlu` Tavşan Bacağı Vahşeti

TAVŞAN BACAĞI VAHŞETİ İnsanoğlunun hayvanların tüyünden, yününden, özelliklerinden, sütünden, etinden vs. vs. yüzlerce işkence yöntemi...

pet shop şikayet dilekçesi hakkında

pet shop'larda kötü koşullarda tutulan bu canlar önce yüksek tutarlar ödenerek satın alınıyor, sonra aşağıdaki resimlerdeki canlar gibi barınaklarda açlık ve susuzluğa, özetle ölüme terk ediliyor


olumsuz koşullarda bulunan pet shop'larla, ruhsatsız çalışan veya ruhsatı olup da ruhsata aykırı çalışan pet shop'ların şikayet edilerek yaptırıma tabi tutulmasını kolaylaştırmak amacıyla form dilekçeler şeklinde hazırlamış bulunduğum hazır başvuru kaynağı.

1. şöyle ki, olumsuz koşullarda bulunan pet shoplar ilk dilekçe ile il orman ve su işleri müdürlüğüne, idari para cezası uygulanması, uyarılması ve diğer yaptırımların uygulanması talebiyle şikayet edilir.
http://www.turseng.com/...dilekcesi-form-dilekce.html - bu linkteki dilekçe ile. yani, canları olumsuz koşullarda tutan, genel olarak herkesin girdiğinde gördükleri karşısında rahatsız olup, şikayet etmek istediği koşullardaki pet shop'lar bu ilk dilekçe ile il orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet edilir.

2. ruhsatsız olarak yani kaçak surette çalışan pet shoplar ve ruhsatı olmasına rağmen ruhsata aykırı davranan pet shop'lar ise il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne kapatılması talebiyle şikayet edilir.
http://www.turseng.com/...ruhsata-aykiri-calisan.html

bilindiği üzere türkiye'de ruhsat almaksızın, kaçak surette çalışan çok sayıda pet shop mevcuttur, ki bunların denetimi daha zordur, kayıtlarda bulunmaması hasebiyle. bu nedenle ruhsatı bulunmadığını farkettiğiniz pet shop'ları 2. linkteki dilekçe ile kapatılması talebiyle tarım müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz.

ruhsatı mevcut olan ancak olumsuz koşullarda bulunması hasebiyle ruhsata aykırı davranmakta olan pet shop'ları da yine kapatılması talebiyle tarım müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz.

özetle, ilk linkte bulunan dilekçe ile kötü koşullarda çalıştırılan pet shop'ları denetlenmesi, yaptırım uygulanması amacıyla il orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet ettikten sonra, devamında 2. linkteki dilekçe ile il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne ilgili pet shop'un kapatılması talebiyle başvurabilirsiniz.
bu durumda ilgili pet shop'a il orman müdürlüğü ayrı yaptırım, il tarım müdürlüğü ayrı yaptırım uygular. söz konusu pet shop kapatılır, bir daha da iflah olmaz.

her iki form dilekçe şikayet için hazır formatta bulunup, sadece ilgili kısımlara pet shop ve başvuru sahibinin ad, soyadı, iletişim bilgileri, tarih, varsa ilgili pet shop'a ait görseller eklenip, tespit edilen olumsuzlukların önüne x işareti koymak suretiyle belirtilip, devamında imzalanarak ilgili makama email/mektup/faks/elden v.s. yoluyla gönderilecek, şikayet başvurusu kolaylıkla yapılabilecektir.
olumsuz koşullarda, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak işletildiğini fark ettiğiniz pet shop'ları mutlaka ilgili dilekçelerle ilgili makamlara şikayet edin.
unutmayalım, canlardan bizler, hayvan haklarına duyarlı az sayıda insanlar olarak mesulüz, biz aradığımız sürece hakları, biz gözettiğimiz sürece yaşamları var.
hayvan haklarına duyarlı olmayan insanlar bu sözü edilen pet shop dehşetini farketmez bile, bu durumda fark eden ve bilinçli olan bizler, hayvan hakları savunucuları karşılaştığımız pet shop olumsuzluklarını bir kaç basit işlemle ilgili makamlara şikayet edip, hayvan hakkı ihlali yapan ilgili pet shop'ları müeyyideye tabi tutturarak, canların kurtulmasına vesile olmakla yükümlüyüz.