Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI ÇALIŞAN PET SHOP'LARI ŞİKAYET DİLEKÇESİ


Pet shop adı, açık adresi, iletişim bilgileri (email, telefon, faks):

Başvuru sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri (email, telefon, faks):
ŞİKAYET KONUSU:
 Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
………….. tarihinde yukarıda açık bilgileri yer almakta olan pet shop’un ruhsatsız olarak, kaçak surette çalıştığını, pet shop işletmek için zorunlu ve gerekli olan ruhsat alma yükümlülüğünü ihmal ettiğini, böylece kaçak çalıştırdığı pet shop'ta satmak amacıyla barındırdığı hayvanlarla ilgili aşağıdaki hususlarda olumsuz koşulların söz konusu olması hasebiyle hayvan hakları ihlalleri oluştuğunu fark ettim:

 OLUMSUZLUKLAR:
 - Söz konusu pet shop ruhsatsız çalışmaktadır. (A versiyon) (ruhsatsızsa bu cümle kalacak)
- Belirtilen pet shop ruhsat sahibi olmakla birlikte aşağıdaki olumsuzlukları barındırdığından ruhsata aykırı olarak çalışmaktadır:  (B versiyon) (ruhsatı var ancak aşağıdaki nedenlerle ruhsata açıkça aykırı davranıyorsa bu cümle kalacak)
- Hayvan satışı yapan kişiler bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili düzenlenen eğitim seminerlerine katılmamış, eğitim sertifikası almamışlardır.
- Hayvanlara aşı, iç ve dış parazit ilaçları uygulanmamaktadır.
- İthal edilmesi yasaklanmış bulunan hayvanların satışı yapılmaktadır.
- 16 (on altı) yaşından küçük çocuklara hayvan satışı yapılmaktadır.
- Herkes kolaylıkla satışı yapılan hayvanlara temas etmekte, onlarla oynamakta, böylece hayvanlar gün boyu defalarca dokunularak rahatsız edilmektedirler.
- Hamile ve/veya yeni doğum yapmış hayvanlar, kanadı henüz tüylenmemiş kanatlı yavrular ve 2 (iki) aylıktan küçük hayvanların satışı mevcuttur.
- Hayvanlar kafeslerin sıklıkla kirlenmemesi için aç ve susuz tutulmakta, bakımsız ve hastalıklı olarak görünmektedirler.
- Hayvanların barındıkları kafesler temiz değil, sağlıkları iyi değil, kafesler sağlık koşullarına aykırıdır. Aynı kafes içinde onlarca tavşan, ördek, hamster üst üste konulmuş, sağlık koşullarına uygun olma zorunluluğu ihlal edilmiş, kımıldayabilecekleri bir alan bile bırakılmamıştır. Kafes ölçüleri hayvanların türüne uygun olmayıp, son derece küçük, içi ise çok kalabalıktır.
- İş yerinde hasta hayvanlarla ilgilenmek üzere bir veteriner bulunmamaktadır.
- Hayvanların tutuldukları kafesler türlerinin özelliklerine göre belirlenmemiştir. Kafesler üst – üste konulmuştur.
 - Hayvanlar aşırı sıcak/aşırı soğuk havaya maruz bırakılmaktadır.
- Hayvanlar mağaza içinde değil, türünün özelliklerine aykırı şekilde, strese girmelerini sağlayacak kadar gürültülü, kalabalık bir yerde, mağaza önünde, güneş ışınları, rüzgar, kar ve yağmur gibi olumsuz koşullardan korunmaksızın tutulmaktadırlar.
- pet shop çalışanları ve yetkilileri hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmakta, dövmekte, aç ve susuz bırakmakta, fiziksel ve psikolojik acı çektirmektedirler.
- pet shop’ta ölmüş bulunan hayvanların iş yeri veterineri tarafından muayenesi yapılmamakta, hayvanlar daha can çekişirken çöpe atılmakta, hasta hayvanlar için veteriner hekim çağrılmamaktadır.
- hayvanlardan gösteri amaçlı yararlanılmakta, zorla yem yedirilip, su içirilmekte, acı ve ıstırap duymaları sağlanmakta, zararlı ve türünün özelliklerine aykırı yiyecek ve içecekler verilmektedir.
- tehlikeli hayvanlar kategorisinde bulunan ve satışı yasaklanan pitbull, tosa, fila ve dogo, timsah, yılan gibi hayvanların satışı yapılmaktadır.

TALEP:
Yukarıda belirtilen ruhsatsız çalışmakta olan pet shop'un kurumunuz tarafından evleviyetle denetlenmesini, ruhsatsız çalıştığının tespit edilmesi, şikayet konusunun yerindeliğinin bulunduğu ve şikayet konusu hususların kesinleşmesi halinde belirtilen pet shop'un kapatılmasını, idari para cezası ve hayvanları koruma kanunu ve h.k.k.u.y. ve ev ve süs hayvanlarının satışı, barınması kısaca pet shop yönetmeliğinde belirtilen diğer yaptırımların uygulanmasını talep etmekteyim.  

Uygulanacak hükümler: Hayvanları koruma kanunu ve h.k.k.u.y. ve ev ve süs hayvanlarının satışı, barınması kısaca pet shop yönetmeliğinde yer alan ruhsat alınması, ruhsatsız çalışma ve ruhsata aykırı çalışma ile ilgili tüm hükümler.

İLİŞİK: ruhsatsız ve olumsuz koşullarda bulunması hasebiyle ruhsata aykırı davranan pet shop'a ait resim, video gibi görseller.

İmza:
Tarih: 

 ÖNEMLİ: DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
girdiğiniz bir pet shop'ta, söz konusu pet shop'un RUHSATSIZ olarak yani kaça çalıştırıldığını farketmeniz halinde yukarıdaki dilekçede belirttiğim A VERSİONU cümleyi tutarak, B VERSİYONU cümleyi silin, devamında bu yazmış olduğum form dilekçesini kopyalayarak bir word sayfasına yapıştırın, dilekçede bulunan OLUMSUZLUKLAR bölümünde, tespit etmiş olduğunuz olumsuzluğun önüne büyük bir X işareti koyun. Hangi olumsuzlukları tespit ettiyseniz o olumsuzlukları önüne büyükçe bir X işareti koymak suretiyle belirtin. 
Devamında hem pet shop, hem de başvuru sahibi olarak kendi bilgilerinizi ekleyerek bu dilekçeyi bulunduğunuz ilin İL GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN email/faks adreslerine gönderin veya bir mektupla yada elden bizzat adresine giderek bu dilekçeyi teslim edin. Söz konusu makam dilekçenizi işleme koyarak mutlaka gidip şikayet ettiğiniz pet shop'u denetleyecek, ruhsatsız veya ruhsata aykırı davranan pet shop'u kapatacak ve/veya uyaracak, idari para cezası verecek, ilgili tüm yaptırımları gerçekleştirecektir.
Bulunduğunuz ilin gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü bilgilerine google'da arama yaparak ulaşabilirsiniz.