Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

ÜCRETSİZ KISIRLAŞTIRMA PROJESİ- bu proje ertelenmiştir

not: bu proje şimdilik ertelenmiştir.

PROJENİN KAPSAMI:
hayvan hakları savunucusu olarak benimsemiş bulunduğum üreme kontrolü ilkesinin önemine binaen sahipli/sahipsiz ayrımı yapmaksızın, kedi/köpek/tavşan/guinea pig (cavia) türü canların gönüllü veteriner hekimler tarafından kısırlaştırma işlemine tabi tutulmasını öngören proje.
buna göre, bu proje kapsamında yer almak isteyen veteriner hekimler aşağıda belirtilecek olan formu, ücretsiz kısırlaştırma projesinden yararlanmak isteyen hayvan sahipleri de yine kendileri için oluşturulan formu doldurarak bize gönderecekler. yapılacak olan değerlendirme sonunda, kısırlaştırma yapmayı taahhüt eden veteriner hekimlere/kliniklere, sahipli/sahipsiz hayvanı kısırlaştırmak isteyen şahıslar yönlendirileceklerdir. 
sosyal sorumluluk sahibi veteriner hekimlere bu proje kapsamına gönüllü surette katılarak, ücretsiz kısırlaştırma ameliyatı yapmak üzere yer almalarını önermekteyim.
 her zaman belirttiğim gibi hayvan haklarına duyarlı şahıslar hayvanlar için sadece maddi ve manevi olarak değil, kendi mesleklerinden yararlanarak da çaba sar fedebilir, uğraşabilir, hayvanlara bu şekilde de yardım edebilirler. örn. bir hukukçu hayvan hakları savunucusu oalrak şahsım, bu alanda ücretsiz hukuk danışmanlığı yaparak, ücretsiz dilekçeler düzenlemekte, bu hususa yönelik hukuki yolları ücretsiz olarak takip etmekteyim. bu açıdan, yine bir veteriner hekim sosyal sorumluluk gereği ücretsiz kısırlaştırma projesine katılarak canları ücretsiz kısırlaştırabilir, böylece kontrolsüz üremenin önüne geçilmesine katkı saplayabilir. bu şekilde hayvan haklarına katkıda bulunmak isteyen veteriner hekimler olduğunu düşünüyor ve bu projede yer alarak, gönüllü kısırlaştırma ameliyatları  gerçekleştirmelerine yönelik öneride bulunuyorum.

VETERİNER HEKİMLER İÇİN FORM
Veteriner kliniğinin adı:

Klinik adresi/iletişim bilgileri:

Kısırlaştırılmak istenen hayvanın türü:
kedi/tavşan/köpek/guinea pig (cavia)
Ameliyattan sonra ücretsiz pansiyon hizmeti verilip verilmeyeceği:

Taahhütname:
Ben, ………………………………………………….. veteriner
          (kliniğin tam adı)
 kliniği adına ………………………………………………………
                           (veteriner hekimin adı ve soyadı)
ayda ……………….kez, sahipli/sahipsiz ayırt etmeden sosyal sorumluluk projesi olan ücretsiz kısırlaştırma projesi kapsamında blog sahibi tarafından belirlenerek tarafımıza email yoluyla iletilecek olan şahısların kliniğimize getireceği hayvanı tamamen ücretsiz olarak, tam ve gereği gibi kısırlaştırmayı taahhüt etmekteyim.
İmza/kaşe: 
İşbu form, proje kapsamında yer alacak olan veteriner kliniklerinin yetkili temsilcisi tarafından tam olarak doldurulup, imzalanarak, tarandıktan sonra email adresimize gönderilecektir.
formun gönderileceği email adresi: 

HAYVAN YAKINLARI İÇİN FORM


Başvuru sahibinin adı, soyadı:

Adresi/iletişim bilgileri:

Kısırlaştırılmak istenen hayvanın türü/yaşı/cinsiyeti:
kedi/tavşan/köpek/guinea pig (cavia)


Taahhütname:
Ben, …………………………………………………..
              (hayvan yakınının adı ve soyadı)
ücretsiz kısırlaştırma projesi kapsamında blog sahibi tarafından belirlenerek tarafımıza email yoluyla iletilecek olan veteriner kliniğine formda belirttiğim hayvanı, belirtilen tarih ve saatte götürmeyi, kısırlaştırma işleminden sonra teslim almayı, kısırlaştırma ameliyatı geçiren hayvana karşı yükümlülük ve sorumluluklarım çerçevesinde bakımını sağlamayı, kısırlaştırılan hayvan sokak canı ise, pansiyon hizmeti almayı ve/veya evimde gerekli koşullarda bakmayı taahhüt etmekteyim. 
İmza: 


 İşbu form, proje kapsamında ücretsiz kısırlaştırma yaptırmak isteyen şahıs tarafından tam olarak doldurulup, imzalanarak, tarandıktan sonra email adresimize gönderilecektir.
formun gönderileceği email adresi:  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ: 
İşbu proje kapsamında sahipli/sahipsiz hayvanın kısırlaştırılması amacıyla, hayvan yakınlarının doldurarak adresine gönderdiği formların incelemeye tabi tutulacağını, blog sahibinin objektif koşullar ve kurallar çerçevesinde gerçekleştireceği değerlendirmeye tabi olduğunu, yapılan başvuruların mutlaka kabul edilmesi durumunun söz konusu olmayacağını, başvuruların işleme konularak kısırlaştırma işleminin gerçekleştirilmesinin veteriner klinikleri tarafından belirlenecek olan kontenjanlarla sınırlı olacağını belirtirim. İlaveten, bu proje kapsamında yapılacak olan kısırlaştırma işlemleri ile ilgili blog'un görevi kısırlaştırma yapmak isteyen veteriner klinikleri ile kısırlaştırma yaptırmak isteyen hayvan yakınlarını ücretsiz kısırlaştırma projesi kapsamında biraraya getirmekten ibaret olup, blog sahibi olarak herhangi bir maddi/manevi yükümlülük ve sorumluluk taşımadığımı/taşımayacağımı, kısırlaştırma işleminin sonuçlarına yönelik ne veteriner kliniklerinden, ne de hayvan yakınlarından gelecek taleplerden sorumlu ve yükümlü olmayacağımı, kısırlaştırma işleminden kaynaklanan her türlü hususta yükümlü ve sorumluların kısırlaştırma işleminin tarafları olan veteriner klinikleri ve hayvan yakınları olacağını da eklemek isterim. bu işlemden kaynaklanan her türlü olumsuz sonuçla ilgili anlaşmazlıklar bu iki taraf arasında karşılıklı görüşme yoluyla çözüme kavuşturulur.
 blog sahibi sıfatıyla  - hayvan hakları savunucusu hukukçu earthlings

---------------------------------------------------------------------------------------------
PROJENİN AMACI: 
Proje gerçekleşerek, kısırlaştırma işlemlerine başladıktan, projeyi başarıyla yürüttükten sonra, projenin kapsamının, çok kötü koşullarda yaşamaları, ilgilenenlerin sayısının son derece az olması ve çoğunlukla çeşitli hastalık ve kazalar sonucunda, yaralı ve hasta halde sokaklarda çeşitli eziyetlere maruz kalarak, acı içinde ve tek başına yaşamlarını kaybetmeleri hasebiyle, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik aşı/tedavi/ameliyat gibi hayati önemi haiz veterinerlik hizmetlerinin de yine aynı koşullarda ücretsiz olarak gönüllü veterinerler tarafından sunulması şeklinde genişletilmesini öngörmekteyim.
Önemli: söz konusu ÜCRETSİZ KISIRLAŞTIRMA PROJESİnin çeşitli sosyal/görsel/yazılı medya araçlarında duyurulmasının projeye hem veterinerlerin, hem de kısırlaştırma isteyenlerin katılımını artıracağını, böylece hayvan hakları adına çok önemli bir adım atılmış olacağını belirtmek isterim.

PROJENİN FAYDASI: 
hem sahipli/sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırması sağlanarak, kontrolsüz üremenin önüne geçilmiş, böylece her yıl binlerce canın feci şekilde hayatlarını, tekinsiz sokaklarda kaybetmesi engellenmiş olacak, hem veteriner klinikleri bu proje aracılığıyla her kurumun/şahsın yapması gereken sosyal sorumluluğun gereğini yerine getirmiş olacak, hem de proje kapsamında bulunan veteriner klinikleri ücretsiz kısırlaştırma yaparak kendi tanıtımlarını yapmış, daha geniş çevreye duyarlı kimliklerini duyurmuş olacak, bu yolla çok sayıda hayvan sahibinin kendilerini tanıyarak tercih etmesini, sosyal sorumluluk sahibi olmalarını takdir ederek, canları bu kendilerine getirmeyi tercih etmelerini sağlamış olacaklardır.

not: ÜCRETSİZ KISIRLAŞTIRMA PROJESİ şu anda kapanmış olan miyavlar.com sitesinin ayda bir kez yürütmekte olduğu, sokak kedilerine yönelik ücretsiz kısırlaştırma kampanyasından esinlenilmiştir. bu proje başarılı bir proje olmakla birlikte, önemli bir ihtiyacı karşılamaktaydı. bu projenin daha geniş kapsamlısını oluşturarak yürütmek kararı almamızın en önemli nedeni, özellikle sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz üreyerek çoğalmasının, böylece sokaklarda çoğunluğu insan kaynaklı tehlikelere maruz kalarak acı içinde yaşamlarını kaybetmelerinin önlenmesidir. böylece kalplerinde hayvan sevgisi barındırmayanlar tarafından düzenlenen ölüm yasası tasarısında öngörülen, sokak canlarının sokaklardan toplanarak ölüm kamplarına gönderilmesi gibi bir vahşetin de karşısı alınmış olacak, yüz binlerce canın acı sondan kurtarılmasına vesile olunacaktır. 

ölüm yasasına hayır yazıyı okumak için linke tıklayın.

ölüm yasası metni   okumak için linke tıklayın. 


hayvan sahiplerinin kısırlaştırma yükümlülüğü okumak için linkte tıklayın.