Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

ankara keçiören'de gerçekleşen köpek katliamı

                                                                özeti bu resimdir.
+18

hakkında yaptırım uygulamaya yetkili makamlara yönelik yazdığım şikayet dilekçesinin hayvan hakları savunucusu ve yerel hayvan koruma görevlisi arkadaşım tarafından yayınlandığı sitede dilekçeye katılım gösterenler hedef imza olan 10.000'e ulaşmış. 150 civarı imza eksik. bir an önce tamamlanması için katılım:

hayvan hakları mevzuatını uygulamakla yetkili kurumların bile ilgili yasalardan habersiz olduğunu yakinen biliyor olmam hasebiyle, yol göstermesi ve bir an önce yaptırım uygulanması bakımından hazırladığım dilekçelere takip edilecek hukuki yolu, yaptırımları ve ilgili hükümleri de ekliyorum. özetle, kampanya süresince verilen her imzada bir email ilgili şikayet mercilerine gitmiş bulunuyor, şikayet dilekçesi 10.000 kez ilgili makamlara iletilmiş oldu, bu da çok önemli hayvan hakları adına. zira, bu kadar yoğun tepki olması ilgili makamlar üzerinde her daim baskı oluşturmakta, harekete geçerek yaptırım uygulamaya sevk etmektedir. kampanya tamamlanınca resmi hayvan korumacı arkadaşım giden emaillere ek olarak, tüm imzaların bulunduğu dosyayı şikayet dilekçemizin ekleneceği emailin ilişiğinde tekrar bir kez daha, bu sefer toplu olarak ilgili şikayet mercilerinin email adreslerine gönderecek. devamında sıklıkla ilgili makamları arayarak bu katliama yönelik idari soruşturmanın akibetini takip edeceğiz inşallah. hayvan haklarına duyarlı herkesçe bu idari soruşturmanın akibetinin takip edilmesi ve baskı uygulanması için ilgili şikayet mercilerinin iletişim bilgilerini de ilaveten ekleyeceğim buraya.
şu anda yürürlükte bulunan mevzuat gereği yapılabilecekler bunlardan ibaret. tabi, hayvan hakları savunucuları olarak ilgili mevzuatın değiştirilerek bu tür katliamlara idari para cezası, uyarı v.s. gibi idari yaptırımların değil, cezai yaptırımların uygulanması istemekteyiz. bunun için de yapılması gereken (bkz: hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması)
bu talebimizin yerine getirilmesi halinde bu ve benzer katliamlarla, hayvanlara yönelik her türlü kötü muameleye idari yaptırım değil, cezai yaptırım uygulanır. idari para cezası değil, hapis ve adli para cezası tatbik edilir. bu eylemleri gerçekleştiren yaratıklara uygulanacak bu cezai yaptırımların yanısıra sabıkalarına da işlenir şimdikinden farklı olarak.
hayvan haklarının anayasa ile güvence altına alınması hem yukarıdaki talebimizin gerçekleşmesini, hem de candostlarımızın haklarının ilelebet koruma altında bulunmasını sağlayacağı için son derece önemli olup, bilgi edinmek ve buna yönelik yetkililer üzerinde baskı kutmak isteyenler için: (bkz: hayvan haklarının anayasa'da yer alması)