Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

KEÇİÖREN'DE DEVAM EDEN İTLAFLARA DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİNDE DEVAM EDEN KÖPEK KATLİAMLARINA DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ 

                                                        Türkiye Cumhuriyeti
                                                              Ankara Valiliği
                                             Ankara İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne
Ben hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
OLAY 1: 14.12.12 (gün/ay/yıl) tarihinde birkaç hayvan hakları savunucusunun, resimleri ilişikte ekli olan 50-60 civarında sahipsiz köpeğin Keçiören'de Bağlum çöplüğüne bırakıldığına, bir kısmının toplu katliama tabi tutulduğuna, kimliği belirsiz bir kaç şahıs tarafından işkence edilerek öldürüldüklerine ve Bağlum çöplüğüne atıldığına yönelik ihbarı değerlendirerek, söz konusu çöplüğe gittiklerine ve olayı teyit ettiklerine dair haberi öğrenmiş bulundum. Katliama dair ihbarda belirtildiği üzere ve çöplüğe taşınıp terk edilen ve bir kısmı öldürülüp çöplüğe atılan 60 civarında köpeğin sayısının fazla olması dikkate alınarak, bu kadar çok sayıda köpeğin bu çöplüğe birkaç şahıs tarafından götürülmesinin ve bir kısmının öldürülmesinin mümkün olmadığı, bu köpek katiamının, sokak köpeklerinin bir kaç şahıs tarafından öldürülmesi gibi münferit bir olay olmadığı, bu eylemin Türkiye’de yaygın şekilde yapıldığı üzere belediyeler tarafından gerçekleştirilen, artık mutat hale gelmiş İTLAF olduğu iddia edilmektedir. Buna göre, resimleri ilişikte ekli olan bu sahipsiz köpeklerin, Keçiören Belediyesi tarafından psikolojik ve fiziki saldırıya maruz bırakılmış, feci şekilde öldürülmüş – diğer adıyla itlaf edilmiş oldukları iddia edilenler arasındadır.
OLAY 2: 09.03.13 tarihinde sabah saatlerinde Can Coşkun isimli hayvanseverin bakıp gözettiği Balım ismini verdiği sokak köpeğinin, beyaz renkli bir Doblo marka aracın içinde bulunan şüpheli şahıslar tarafından öldürüldüğü iddia edilmektedir. (resimler ilişiktedir). 
OLAY 3: 09.03.13 tarihinde akşam saatlerinde Derya Minusker isimli hayvanseverin bakıp gözettiği bir sokak köpeğinin, yine beyaz renkli Doblo marka aracın içindeki şüpheli şahıslar tarafından, içeriğinde zehir bulunan bir iğne atılmak suretiyle öldürüldüğü iddia edilmektedir. (resimler ilişiktedir) Bu olayda kullanıldığı iddia edilen beyaz renkli Doblo'nun plakası görgü tanıkları tarafından alınmıştır. Buna göre, plaka 12 AU 687 şeklindedir. 
H.K.K. md.6 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüğe aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirildiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
TALEP: 1. Olayların araştırılarak Keçiören Belediyesinin söz konusu bu itlafları gerçekleştirdiğine dair iddiaların yerindeliğinin incelenmesini, söz konusu katliamların – itlafların bu belediye tarafından yapıldığının kesinleşmesi halinde, ezelden beri hayvan hakları ihlalleriyle bilinen Keçiören Belediyesinin bölgesinde bulunan diğer sahipsiz hayvanlara daha fazla eziyet etmesinin önlenmesini, bu hayvanların can güvenliğinin sağlanmasını ve 60 civarında köpeğe ve diğer 2 olayda sözü edilen köpeklere kötü muamelede bulunan – bir kısmını çöplükte ölüme terk edip, bir kısmını itlaf edip, öldüren/öldürten belediye yetkililerine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. H.K.K. md.6/1 sahipsiz hayvanların öldürülmesi kesin olarak yasaklanmış olup, H.K.K. md. 6/4 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüklere aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirildiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
2. Olayın araştırılması sonucunda yapılan katliamın belediye tarafından değil, bir/birkaç şahıs tarafından gerçekleştirilmiş olduğu sonucuna varılması halinde ise olayda sahipsiz hayvanlara çeşitli şahıslar tarafından eziyet edilmesi söz konusu olacağından, bu şahısların açık adresi ve kimlik bilgilerinin, 2 ve 3 numaralı olaylarda kullanıldığı iddia edilen, plakası verilmiş bulunan aracın sahiplerinin ve kullananların emniyet yetkilileriyle mobese, ihbar v.s. gibi hususlarda işbirliğine gidilerek tespit edilmesini, 60 civarında sahipsiz köpeğe ve diğer 2 olayda sözü edilen köpeklere h.k.k. madde 14/a bendine aykırı davranılması hasebiyle, h.k.k. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. İlaveten, itlafları gerçekleştiren kurum Keçiören Belediyesi değilse, bu durumda itlafları gerçekleştiren kurum/kurumların tespit edilerek belirttiğim yaptırımların ilgili kurum7kurumlara hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek uygulanmasını, herhangi bir itlaf söz konusu değilse, bu katliamları gerçekleştirenler kurum değil, birkaç şahıs ise bu durumda yine Keçiören Belediyesinin H.K.K. md. 6/4 ile belediyeler için öngörülen bölgelerinde bulunan sahipsiz hayvanları korumak yükümlülüğünü yerine getirmediği, bölgesindeki sahipsiz hayvanlara yönelik böyle bir katliamı engelleyemediği için yine H.K.K. md. 28/c uyarınca idari para cezasına tabi tutulmasını talep etmekteyim.
YAPTIRIM:
Olaya uygulanacak olan hükümler:  1. Araştırmanın sonucuna göre itlafları gerçekleştiren Keçiören Belediyesi ise Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
Cezalar MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası.
2. Araştırmanın sonucuna göre, bu katliamları gerçekleştiren Belediye değil de,  bir/birkaç şahıs ise h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 28/k hükümleri uygulanır.
Olay 1: 60 civarında Sahipsiz köpeği bir çöplükte ölüme terk edip, bir kısmını da öldüren şahısların adresleri kurumunuzca tespit edilir.
Sahipsiz köpekleri öldüren şahsın/şahısların adı, soyadı, iletişim bilgileri kurumunuzca tespit edilir.
Olay 2 ve Olay 3'de kullanıldığı ve içinde bulunan şahıslar tarafından söz konusu ölümlerin gerçekleştirilmiş olduğu iddia edilen, beyaz renkli Doblo (plaka 12 AU 687) aracın sahipleri ve aracı olay anında kullanan şahıslar Emniyet Yetkilileriyle işbirliği içinde tespit edilir. 
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.
Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:
İLİŞİK:
1.  Kimliği belirli/belirsiz şahıs/şahıslar tarafından eziyet edilerek öldürülen sahipsiz köpeklerin toplam üç olaya ait resimleri.
2. İlk olaya dair sosyal medyada söz konusu olayı bizzat gidip araştıran, çöplükte bulunan feci şekilde öldürülmüş köpeklerin resimlerini çeken, ihbarı alan şahısların yayınladıkları görüntü ve bilgilerin linki. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151371056426873&set=a.10151371056356873.535766.333485226872&type=1&theater
2. olaya ait bilgi ve görüntüler: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.487895937932759.1073741835.196049917117364&type=1
3. olaya ait bilgi ve görüntüler: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=487499597972393&set=a.245631065492582.72076.196049917117364&type=1&theater
İlk olaya dair video'nun linki  http://www.facebook.com/photo.php?
v=3500945420937&set=vb.333485226872&type=2&theater
Olaylara uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri: 
I. İtlafları gerçekleştiren Keçiören Belediyesi ise;
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
H.K.K. md. 6/4 Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. 
 H.K.K. md. 28/ c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası.

II. Katliamları gerçekleştiren belediye değil de, bir/birkaç şahıs ise:
H.K.K. MADDE 14/a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
H.K.K. MADDE 28/ k: 14 üncü maddenin (a) bentlerine aykırı davrananlara ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir.

İLK OLAY: 14.12.12. tarihli olaya ait resimler
2. OLAY: 09.03.13 tarihli 2. olaya ait resimler 
3. OLAY: 09.03.13 tarihli 3. olaya ait resimler:
DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

yukarıdaki dilekçeyi resimlerle birlikte tamamen kopyalayarak emailin içine veya ayrı bir word sayfasına yapıştırarak bu emaillere gönderiniz: ankara@ormansu.gov.tr, amutlu@ormansu.gov.tr, bolge9@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr
  Dilekçeyi göndererek şikayete katılımın yanısıra, olaya yaptırım uygulama yetkisi bulunan bu kurumun adresine bizzat giderek, telefon açarak, faks çekerek ek tepkiler göstermek gerektiğini de belirtirim. Bu dilekçenin yaptırım gücünü artıracak, olaya yetkili ve ilgililerin daha fazla önem vererek, talep edilen yaptırımları ivedilikle uygulamalarını sağlayacaktır.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
                     Söğütözü Cad. No: 14/E Yenimahalle - ANKARA    Tel: 0312 207 60 61    Faks: 207 59 81 
 DAĞITIM: Yukarıdaki emaillere ek olarak, BİMER ve tüm resmi kurumlar ve basın/yayın organlarının emaillerine gönderilebilir.