Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

kıvanç tatlıtuğ / hayvan sevgisi / kulak kuyruk kesimi

kıvanç tatlıtuğ'un "oğlum" diye söz ettiği köpek pars'ın resmi

köpeciğin kulağını kestirmiş olduğunu farkettim yazıya eklemek  için köpeğin resmini ararken. yazıyı yazdığımda daha köpeğin resimlerini görmemiştim. daha korkutucu olması amacıyla bu cins köpeklerin kulak ve kuyruklarının kesimine gidildiği biliniyor. yazıda kendisinin hayvan sevgisinden söz ettim ama belli ki, canların kulak ve kuyruklarını kesmenin yasak olduğunu bilecek kadar yoğun değil hayvan sevgisi ve bilgisi. kıvanç tatlıtuğ'u köpeğinin kulaklarını (muhtemelen kuyruğunu da) kestirdiği için kınamaktayım. kendisine önerim sadece hayvanları sevmekle yetinmemesi, hayvan haklarıyla ilgili bilgilenmesi, hayvan haklarına yönelik materyaller okuyup kendisini geliştirmesi ve elbette hayvan haklarına uygun davranmasıdır. 
ayrıca, hayvan sevgisi bu değil, can dostunun kulak ve kuyruğunu sırf daha sert görünsün diye kestirmek, canın üzerinde gereksiz cerrahi işlem yapmak sevgi değildir. 

normalde bu cins köpeklerin kulakları bu şekilde, büyükçe ve sarkıyor, normal köpekcan görünümü söz konusu.

yine bu canın da kulakları olması gerektiği, Rabb'imin yarattığı haliyle bu şekilde büyükçe ve sarkık.
ancak daha sert görünüm elde etmek amacıyla bu canların kulakları bu şekilde kesilip, sarılıyor ve sarkık/büyükçe kulaklar yerine sivri ve dik kulaklar elde ediliyor. 
ki bu tür kulak ve kuyruk kesimi ve de ses tellerinin alınması gibi hayvan sağlığının gerektirmediği sürece yapılmaması gereken eylemler hayvan hakları ihlali oluşturmakta ve Avrupa Ev Hayvanları Korunması Sözleşmesi madde 10 ve h.k.k. madde 8/2 uyarınca hukuka aykırılık oluşturmakta ve h.k.k. madde 28, e fıkrası uyarınca 1000 tl tutarında idari para cezası yaptırımı gerektirmektedir. 
ilgili maddeler:
H.K.K. madde 8/2 - Hayvan hakları ihlali - yasak - hukuka aykırılık
"Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik  cerrahi müdahale yapılması
Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir."
H.K.K. madde 28/ee) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına yedibuçukmilyar lira idarî para cezası; ikinci, üçüncü ve dördüncü  fıkralarına uymayanlara hayvan başına birmilyar lira idarî para cezası. 
Madde 10
Cerrahi Operasyonlar : 

- Bir ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmek veya tedavi edici olmayan amaçlar için ona cerrahi operasyonda bulunmak yasaktır.Özellikle; 
a) Kuyrukların kesilmesi, 
b) Kulakların kesilmesi, 

c) Ses kısıklığı yaratılması, 
d) Tırnak ve dişlerin sökülmesi 
önlenecektir. 
ilaveten, hayvan hakları ihlallerine yönelik dilekçeler sayfasına edindiği can dostunun kulak ve kuyruğunu kestiren, ses tellerini aldıran ve böylece hukuka aykırı davranarak hayvan hakları ihlali gerçekleştiren şahıslara ve bu eylemleri yapan veteriner hekimlere karşı şikayet yoluna kolaylıkla başvurulabilmesi için form - dilekçe hazırlayıp ekleyeceğim önümüzdeki hafta inşallah. hayvanına bu işlemi yaptıran ve yapan kimselere karşı herkes şikayet yoluna gidebilir, yaptırım uygulatabilir. şikayet üzerine il orman ve su işleri müdürlüğü şahısların hayvan hakları ihlali yaptığına dair hayvan hakları ihlali tutanağı düzenleyerek idari para cezası yaptırımı -uygular bu durumlarda - 1000 TL
bu hayvan hakları ihlalinde önemli nokta şudur: hem hayvanına ilgili yasa hükümlerine aykırı olarak gereksiz cerrahi işlemler yaptıran şahsa, hem de yapan veteriner hekime idari para cezası verilir. ayrıca bu tür işlemleri gerçekleştirerek hukuka aykırı davranan, hayvan hakları ihlali gerçekleştiren veteriner hekime meslek odası tarafından da disiplin cezası uygulanır şikayet üzerine. 
kulak ve kuyruğu kesilmemiş bu cins köpek
bu da aynı cins olup, normal olmayan düşüncelerle kulak ve kuyruğu kestirilmiş olan can


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bu şahsın köpeğinin kulaklarını kestirdiğini öğrenmeden önce yazdığım yazı bu:

pars isimli köpeğinden "oğlum" diye söz edip, "ben onun babasıyım" demiş. uzun bir süre önce ta çocukluktan beri gelen bir hayvan sevgisine sahip olduğunu, ailesinin kendisine hayvan sevgisi aşıladığını, hayvanları çok sevdiğini belirttiği bir yazıya denk gelerek, hayvan sevgisine sahip olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunduğum insana ait yerinde ve güzel açıklama. bu tüm hayvan sevgisi taşıyanlara özgü bir durumdur, canlarımızı hayvan olarak, farklı bir varlık olarak değil, oğlumuz/kızımız olarak görür, ciddi ciddi bunu hissederiz. bizim üçbacaklı şebeleğimizi gören bazı patavatsızların "ay, canım, bir bacağı yok, çok üzüldüm" şeklinde yüzlerini buruşturarak, güya gerçekten üzülüyormuş gibi yapmaları veya gerçekten üzülmeleri örneğin bizi çok rahatsız eder. biz - üçbacaklı şebelek ve ailesi onun engelinin farkında bile değiliz çünkü. diğer engeli olmayan canlarımızdan hiçbir farkı yok bu üçbacaklı canımızın. hatta bu duygu bize engelli insan evladı sahibi olanlarla empati kurmamızı sağlar, onların engelli evlatlarına asla acıyarak, üzülerek bakmamamız, engellerinden bahsetmememiz, bunu farketmemiş gibi davranmamız, herhangi bir engeli yokmuş gibi, diğer engeli olmayan insanlara yönelik hangi tavrı sergiliyorsak aynısını sergilememiz gerektiğini öğretir.
özetle, bu hayvan sevgisine sahip insanın bu açıklamasını çok sayıda hayranına örnek teşkil edecek olması hasebiyle önemli bulmaktayım.
hiç bir zaman algılayamayacak olsam da bu tür hayranlıkları. zira, bir insana fiziksel özellikleri nedeniyle bağlanmayı, hayranlık duymayı anlayamamakta, anlam verememekteyim. çünkü önemli olan dış güzellik değil, iç güzellik (ruh güzelliği) klişesine tamamen inanmaktayım. bunun nedeni de fiziksel özelliklerimizi kendimizin yaratmamış olması, bu özelliklerin doğuştan geliyor olması, bizi yaradana bağlı olmasıdır. bu yüzden asla bir insanı fiziksel özelliklerine göre kategorize etmem, "çirkin" "güzel" gibi kelimeleri bir kez bile kullanmışlığım yoktur. bir insanı değerlendirmede onun iç güzelliğine - ruh güzelliğine - kişilik özelliklerine - karakterine bakarım.
özetle, bu nedenle bu açıklamayı yapan şahsa fiziksel özelliklerinden ötürü bağlılık duyan, model insan olarak kabul eden insanları anlayamamakla birlikte, bu hayranlığı olumlu yönde kullanabileceğine inanmaktayım bu şahsın.
hayranlarına hayvan haklarına yönelik çalışmalarda bulunarak, hayvan sevgisini, hayvanlar için çalışmak gerektiğini empoze edebilir bu insan. bu yüzden hayvan sevgisinden bahsetmesini takdir etsem de, hayvan hakları için aktif olarak çalışmasını, barınakları ziyaret etmesini, söylemlerde bulunmasını, barınaklara yardım etmesini, hayvan haklarına dikkat çekmesini, örn. ölüm yasasına karşı açıklamalarda bulunmasını önermekteyim.

köpeğin kulaklarının uluslararası sözleşme ve h.k.k. uyarınca yasak olmasına rağmen kestirilmiş olduğu bu resimden de açıkça görülmektedir.