Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

SİNOP TÜRKELİ BELEDİYESİNDE GERÇEKLEŞEN KÖPEK KATLİAMLARINA DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ

                                                        Türkiye Cumhuriyeti
                                                                Sinop Valiliği
                                             Sinop İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne
Ben hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.

OLAY 1: 24.04.13 (gün/ay/yıl) tarihinde  http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=radikaldetayv3&articleid=1130894&categoryid=77 linkteki haberden Sinop, Türkeli belediyesinde belediye çalışanları tarafından çok sayıda sahipsiz sokak köpeğinin öldürülerek çöp toplama aracının presleme bölümüne atıldığına, bu bölümde bir kısmı daha tam ölmemiş bulunan, can vermekte olan köpeklerin ezilerek preslendiğine, devamında Güzelkent Çöplüğüne götürülerek adeta bir çöp gibi, yaşam hakları tamamen çiğnenerek atıldıklarına dair iddiaları öğrenmiş bulundum. Bu eylemin Türkiye’de yaygın şekilde yapıldığı üzere belediyeler tarafından gerçekleştirilen, artık mutat hale gelmiş İTLAF olduğu iddia edilmektedir. Buna göre, resimleri ilişikte ekli olan bu sahipsiz köpeklerin, Sinop,  Türkeli Belediyesi tarafından psikolojik ve fiziki saldırıya maruz bırakılmış, feci şekilde öldürülmüş – diğer adıyla itlaf edilmiş oldukları iddia edilenler arasındadır. Belediye başkanının söz konusu olayla ilgili yapılan telefon görüşmelerinde olayı kısmen ikrar ettiği, "o köpekleri öldürmedik, sadece bayılttık" dediği yine iddia edilen verilerden birisidir. Bu durumda öldürülmediği, sadece bayıltıldığı iddia edilen köpeklerin canlı canlı çöp öğütme makinesine atılarak öğütülüp preslendiği gibi bir vahşet durumu ortaya çıkmaktadır ki, ayrıyeten bu iddianın da gerekli otopsi incelemeleri yapılmak suretiyle araştırılıp kanıtlanmasını talep etmekteyiz diğer taleplerimizin yanısıra.

H.K.K. md.6 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüğe aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirildiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
TALEP: 1. Olayların araştırılarak Sinop, Türkeli Belediyesinin söz konusu bu itlafları gerçekleştirdiğine dair iddiaların yerindeliyinin incelenmesini, söz konusu katliamların – itlafların bu belediye tarafından yapıldığının kesinleşmesi halinde, ezelden beri hayvan hakları ihlalleriyle bilinen Sinop, Türkeli Belediyesinin bölgesinde bulunan diğer sahipsiz hayvanlara daha fazla eziyet etmesinin önlenmesini, bu hayvanların can güvenliğinin sağlanmasını ve 15 civarında köpeğe kötü muamelede bulunan itlaf edip, öldüren/öldürten belediye yetkililerine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. H.K.K. md.6/1 sahipsiz hayvanların öldürülmesi kesin olarak yasaklanmış olup, H.K.K. md. 6/4 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüklere aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirildiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
2. Olayın araştırılması sonucunda yapılan katliamın belediye tarafından değil, bir/birkaç şahıs tarafından gerçekleştirilmiş olduğu sonucuna varılması halinde ise olayda sahipsiz hayvanlara çeşitli şahıslar tarafından eziyet edilmesi söz konusu olacağından, bu şahısların açık adresi ve kimlik bilgilerinin, emniyet yetkilileriyle mobese, ihbar v.s. gibi hususlarda işbirliğine gidilerek tespit edilmesini, 15 civarında sözü edilen köpeklere h.k.k. madde 14/a bendine aykırı davranılması hasebiyle, h.k.k. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. İlaveten, itlafları gerçekleştiren kurum Sinop, Türkeli Belediyesi değilse, bu durumda itlafları gerçekleştiren kurum/kurumların tespit edilerek belirttiğim yaptırımların ilgili kurum/kurumlara hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek uygulanmasını, herhangi bir itlaf söz konusu değilse, bu katliamları gerçekleştirenler kurum değil, birkaç şahıs ise bu durumda yine Sinop, Türkeli Belediyesinin H.K.K. md. 6/4 ile belediyeler için öngörülen bölgelerinde bulunan sahipsiz hayvanları korumak yükümlülüğünü yerine getirmediği, bölgesindeki sahipsiz hayvanlara yönelik böyle bir katliamı engelleyemediği için yine H.K.K. md. 28/c uyarınca idari para cezasına tabi tutulmasını talep etmekteyim.
YAPTIRIM:
Olaya uygulanacak olan hükümler:  1. Araştırmanın sonucuna göre itlafları gerçekleştiren Sinop, Türkeli Belediyesi ise Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
Cezalar MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası.
2. Araştırmanın sonucuna göre, bu katliamları gerçekleştiren Belediye değil de,  bir/birkaç şahıs ise h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 28/k hükümleri uygulanır.
 15 civarında Sahipsiz köpeği  öldüren şahısların adresleri kurumunuzca tespit edilir.
Sahipsiz köpekleri öldüren şahsın/şahısların adı, soyadı, iletişim bilgileri kurumunuzca tespit edilir.
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.
Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:
İLİŞİK:
 Kimliği belirli/belirsiz şahıs/şahıslar tarafından eziyet edilerek öldürülen sahipsiz köpeklerin olaya ait resimleri.
Ulusal medyada söz konusu olayı bizzat gidip araştıran, çöplükte bulunan feci şekilde öldürülmüş köpeklerin resimlerini çeken, ihbarı alan şahısların yayınladıkları görüntü ve bilgilerin linki. http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=radikaldetayv3&articleid=1130894&categoryid=77 
Olaylara uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri: 
I. İtlafları gerçekleştiren Sinop, Türkeli Belediyesi ise;
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
H.K.K. md. 6/4 Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. 
 H.K.K. md. 28/ c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira idarî para cezası.

II. Katliamları gerçekleştiren belediye değil de, bir/birkaç şahıs ise:
H.K.K. MADDE 14/a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
H.K.K. MADDE 28/ k: 14 üncü maddenin (a) bentlerine aykırı davrananlara ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir.

24.04.2013 tarihli olaya ait resimler:DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

yukarıdaki dilekçeyi resimlerle birlikte tamamen kopyalayarak emailin içine veya ayrı bir word sayfasına yapıştırarak bu emaillere gönderiniz: sinop@ormansu.gov.tr, bolge10@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr
  Dilekçeyi göndererek şikayete katılımın yanısıra, olaya yaptırım uygulama yetkisi bulunan bu kurumun adresine bizzat giderek, telefon açarak, faks çekerek ek tepkiler göstermek gerektiğini de belirtirim. Bu dilekçenin yaptırım gücünü artıracak, olaya yetkili ve ilgililerin daha fazla önem vererek, talep edilen yaptırımları ivedilikle uygulamalarını sağlayacaktır.
Sinop İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
 A
dres    : Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi  No : 43 / SİNOP / 57000 TÜRKİYE
Santral : +90 368 201 00 10 -11-12 
Faks    : +90 368 260 16 05
e-mail :   bolge10@ormansu.gov.tr
 DAĞITIM: Yukarıdaki emaillere ek olarak, BİMER ve tüm resmi kurumlar ve basın/yayın organlarının emaillerine gönderilebilir.