Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

sinop'taki köpek katliamı


türkiye genelinde gerçekleşmekte olan, devlet erklerinin yapmakta olduğu hayvan hakları ihlallerinden birisi.dilekçeyi baştan sona kopyalayarak email içine ekleyip, ad, soyadı ve iletişim bilgileri de ilave edilerek yine linkte belirtilen yetkililerin email adreslerine gönderilmesini önermekteyim.

hayvan hakları ihlallerinin tamamında devlet - tüm erkleriyle sorumludur zira hayvan cinayetleri politiktir.
kedi yamuk'u ayakları altında ezerek öldüren ufuk günaydın'a en hafifinden ceza veren, ilgili davayı 10 duruşmaya yayan, hayvanlara yönelik suçlara fazla ehemiyyet vermeyen yargı erki, talebimiz olan hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması ve hayvan haklarının anayasa'da yer alması hususunda çalışmalarda bulunmayan bilakis ölüm yasasını canlarımız için uygun görüp, tasarlayan yasama erki ve tüm ülke çapında idari kurumların hayvanlara yönelik olumsuz ve ölümcül çalışmalarından ve yaklaşımından, belediyelerin gerçekleştirdiği tüm itlaflardan, kısırlaştırma yapmamasından, özetle h.k.k ve hayvan hakları mevzuatı ile kendisine verilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden yürütme erki sorumludur.
bu sorumlulara karşı her daim ve her araçla baskı yapmak, tepki göstermek, hayvan haklarına yönelik olumsuz ve ölümcül yaklaşımlarını değiştirmelerini talep etmek gerekmektedir.

ilgili şikayet dilekçesine mutlaka katılımda bulunarak yoğun tepki göstermek yaptırım uygulanması ve en azından ilgili belediyeye yönelik "gözümüz üzerinde" mesajı verilecek olması bakımından önemlidir.

ilaveten, daha önce de belirttiğim gibi her türlü hayvan hakları ihlaline yönelik yazmış ve yazacak olduğum şikayet dilekçelerini katılım olması ve toplumun bilinçlenmesi için ilgili blog'da yayınlayacağım. bu dilekçelerin tamamı bireysel kullanım amacıyla kopyalanarak alınabilir, olaylara yönelik her zaman yine bireysel amaçla kullanılabilir, ancak başka herhangi bir mecrada yayınlanamaz.
bir süredir change.org sitesinde arkadaşım aracılığıyla yayınlatmakta olduğum tüm şikayet dilekçelerimi geri çekmiş bulundum, çünkü bu olayla ilgili bu başlık altında linki de verilen imza kampanyası dahil bir çok kampanyada emek verilmeden, kolaylıkla, izin bile alınmadan, destek istenmeden, habersizce şikayet dilekçelerim kopyalanarak kullanılmaktaydı ki, bu da şahsımı son derece rahatsız etmiştir. özetle, tüm şikayet dilekçelerimi ilgili blog'dan alarak bireysel amaçla kullanabilirsiniz, katılım sağlayabilirsiniz, bir kez daha belirteyim.