Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

pet shop'larda hayvan satışının yasaklanması

barınaklarda canlar sıcak yuva beklerken pet shop'lardan can satın alarak kanlı ticarete, canların sürekli üretilerek sömürülmesine destek olmayın.
unutmayın, pet shop'tan bir can aldığınızda şu iki olay gerçekleşir.
1. barınakta bir can yaşamını kaybeder.
2. satılmak üzere canlar üretilmeye devam eder, sürekli üreyen canlar çok kısa zamanda yaşamını kaybeder.
il hayvan koruma kurulunun teklifinin tarım ve köy işleri bakanlığı tarafından kabul edilerek ilgili düzenleme yapılması halinde gerçekleşecek ve petshoplardaki vahşeti yakinen bilen duyarlı her insanı mutlu edecek, hayvan haklarına yönelik atılacak olan en önemli adımlardan birisi. ankara valiliği il hayvanları koruma kurulunun 03.3.2011 tarihli, 2011/20 sayılı tavsiye niteliğinde kararı ile “kedi, köpek gibi evcil hayvanların petshoplarda satılmayıp, bunlarla ilgili ayrı bir düzenleme yapılmasının tarım ve köy işleri bakanlığına teklif edilmesi” öngörüldüğünden, tarım ve köy işleri bakanlığının il hayvan koruma kurulunun ilgili tavsiye niteliğinde kararına uygun düzenleme yapması halinde, halihazırda petshoplarda işkence yaşamı süren hayvanların satışı tamamen yasaklanacaktır. petshoplar uygar tüm ülkelerde olduğu gibi can değil, sadece ve sadece can dostlarımız için ürünler satacak mağazalar haline gelecektir. 
tarım bakanlığının böyle bir kararı tüm türkiye için bağlayıcı olacak, artık petshop sahiplerinin ihmalleri ve hayvanları can olarak değil, ticari mal olarak gören anlayışları sonucunda aç-susuz bırakılarak, yangında can çekişerek ölmeleri gibi vahşetler yaşanmayacaktır. 
bu http://www.haberler.com/pet-shop-sahibi-tatile-cikinca-hayvanlar-telef-2138836-haberi/ ve bu gibi http://www.sabah.com.tr/yasam/2010/12/17/petshopta_can_pazari vahşetler son bulacaktır. 
hayvan haklarını tam olarak gözeten bu takdire şayan kararı alan il hayvan koruma kurulu ve görevleri 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 15 ve 16. maddelerinde düzenlenmiştir. http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5199.html 

ek: pet shop'larda canlı hayvan satışını yasaklayabilecek tek makam tarım ve köy işleri bakanlığı olup, çeşitli belediyelerin, örn. istanbul kadıköy belediyesinin bölge dahilindeki pet shop'larda hayvan satışını yasakladığına dair açıklamaları asılsızdır, geçersizdir, ilgili belediye meclis kararından da açıkça görüleceği üzere gerçeği yansıtmamaktadır. bu tür belediyelerin benzer açıklamaları popülist yaklaşım ürünü olup, oy kaygısı gütmektedir. bu açıklamalara itimat edilmemesi gerekmekte olup, tarım ve köy işleri bakanlığına pet shop'larda hayvan satışını yasaklamasına yönelik baskı yapmak yerinde ve amacauygun bir davranış olacaktır. kadıköy ve benzer açıklamalarda bulunan belediyelerin meclis kararları incelendiğinde, "sağlıklı koşullarda satış yapılmasından söz edildiği" görülmektedir. zaten aksi de mümkün değildir, yani kadıköy veya diğer belediyelerin yetki aşımında bulunarak, idare hukuku kapsamına çıkarak, başka bir idari kurumun faaliyetine karışması, yetki gaspında bulunması mümkün değildir. çünkü belediyelerin pet shop'larda hayvan satışını yasaklama kararı almak gibi bir yetkileri bulunmamaktadır, buna yönelik kararı verebilecek olan, pet shop'larda hayvan satışını yasaklayacak olan tek idari kurum - tarım ve köy işleri bakanlığıdır. 

PET SHOP ŞİKAYET DİLEKÇESİ - herhangi bir pet shop'u şikayet etmek için linke giderek dilekçeyi kopyalayıp, direktiflere uygun olarak doldurup, belirtilen makama şikayet başvurusu yapabilirsiniz.