Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

EVCİL HAYVANLARIN HACZEDİLEMEMESİ

(bkz: terk edilen hayvanların intihar etmesi) kanunkoyucunun bile yoğun şekilde gerçekleşmesi üzerine dikkate alıp, yasal düzenleme getirmesine dayanak oluşturacak kadar önemsemesine rağmen, candostları tarafından zerre kadar önemsenmeyen hal. evcil hayvanların haczedilememesi yasağı bu hal üzerine özel hükümle getirilmiş yasal düzenlemedir.

evcil hayvanların haczedilememesinin dayanağını oluşturmaktadır. 
evcil hayvanların sahibinin borcundan ötürü haczedilemeyeceğine yönelik düzenleme: 
"h.k.k.* madde 5. fikra 5: ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler".


"şöyle ki, 5159 sayılı h.k.k.un ilk tasarısında bu madde yer almamaktaydı. bu kanun hayvanların sahiplerinin borcundan dolayı haczedilmesi hususunda herhangi bir düzenleme getirmemekteydi. ancak, özellikle, haczedilen köpeklerin sahiplerinden ayrıldıktan sonra çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı ve yemek yemeyi reddederek öldükleri görülüyordu. buna göre, sahibinin borcu nedeniyle haczedilen ve böylece çok sevdikleri candan ayrılan köpekler hem yed-i emin olarak satılana kadar sorumluluğu üstlenen veterinerlerin kliniklerinde, hem de satıldıktan sonra gönderildikleri yeni evlerinde eski can dostlarını unutmuyor, o sadece hayvanlara özgü vefa duygusuyla sıkıca bağlı ve sadık bulundukları sahiplerini özlüyor, depresyona girerek, yemek yemiyor, su içmiyor, hayata küsüyor ve çoğunlukla ölümü seçiyorlardı. bu nedenle, evcil hayvanların haczedilerek satıldıktan sonra intihar etmelerini önlemek amacıyla, hayvanları korumak için, evcil hayvanların sahiplerinin borcu nedeniyle haczedilememesine yönelik böyle bir teklif getirildi ve 5. maddenin 5. fıkrası bu şekilde hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği hususu kanunla düzenlendi."