kürk giyen ünlüler - justin bieber

zaten ahlaki değerlere mugayir davranış ve alışkanlıkların yaygın olması, olması gereken gerçek sanatçı duyarlılığından uzak olmaları gibi nedenlerle çoğunlukla antipati duyduğum "ünlüler" aleminde bulunan, söz konusu antipatimin son vukuatla perçinlendiği justin bieber.


çok sayıda kürklü resmi linkte görülebilir. bir de bu varlığı örnek alan, model insan olarak belirleyen çok sayıda varlık olduğu göz önüne alınınca bu tür kürklü pozlar vererek kürkü empoze etmesi hayvan hakları adına olumsuz bir durumdur.
twitter hesabı bulunanların bu embesile kürk giymesine yönelik tepki tweetleri atması yerinde ve amacauygun olacaktır.


ek: kürk vahşetinin iyice anlaşılması için yandaki kürk videosunu izleyin!

bu dayanması zor gerçeği apaçık yansıtan resim de kürk işkencesine bir örnektir