Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

BİM ve KAZ TÜYÜ VAHŞETİ

hukukta "kanunları bilmemek mazeret sayılmaz" ilkesi mevcut. bu ilke hukukun temel prensiplerinden ve müeyyide uygulanmasının dayanaklarından birisidir. buna göre, adam öldürüp, sonra "ben bunun suç olduğunu bilmiyordum, hiç haberim yoktu" denemez. böyle bir bahane suçsuzluğa karine teşkil etmez, cezai yaptırım uygulanır.
bir hukukçu olarak, hukuk dışındaki konularda, hukuki düzenleme kapsamında bulunmayan hususlarda ise ben islam dininin "insan bilmediğinden sorumlu değildir" temel anlayışını ve peygamber efendimizin - kainatın iftihar tablosunun - hz. muhammed (s.a.v.)in kendisine taş atan taif'liler için sarfettiği "ya rabb'im, onları kahretme, bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı" şeklindeki değerli düşüncelerini esas almakta ve bunlara göre hareket etmekteyim.
özetle, hayvan haklarına yönelik bilinçlendirme çalışmalarımın dayanağını bu esaslar oluşturmaktadır. hayvanlara yönelik vahşetleri, hayvan hakları ihlallerini bilmeyen insanların bunlardan sorumlu olmadığının bilincindeyim ve bilmeleri için tüm bu çalışmaları yapmaktayım. dolayısıyla, örn. kaz tüyü vahşetinden habersiz olanların kaz tüyü ürünler satın almasını kınamam mümkün değil. bu vahşetten habersiz olanlara ulaşarak bilgilenmesini/bilinçlenmesini sağlamak hayvan hakları savunucusu olarak benim yükümlülüğüm kapsamında. tüm bu yayınlar bu amaç için. ancak, bu vahşetten haberdar olduktan sonra yükümlülük el değiştirmekte, bilen herkes bildiğini yapmamaktan, bildiğini anlatmaktan sorumlu olmaktadır. bu bilgilere ulaşıp vahşetten haberdar olmasına rağmen halen aynı vahşete destek olmaya devam eden, bu vahşeti açıkça görüp bilmesine, öğrenmesine rağmen bilerek/isteyerek gidip kaz tüyü ürünler satın alanları ise rabb'ime havale etmekte, allah (c.c.) ıslah etsin demekteyim.

********
kendisinin kaz tüyü ürün satmasıyla the north face'in satması arasında dağlar kadar fark bulunan marketler zinciri. 

nedenini tekrar yazmaktayım: "diğer kurumlarda fiyatının yüksek olması hasebiyle lüks ürün segmentinde yer alan, böylece daha sınırlı bir kitleye ulaşmakta olan bu vahşet ürünleri, maalesef bim tarafından çok ucuz fiyata satışa sunularak çok daha geniş kitleye ulaşacaktır. böylece bir yorgan için 75 kazın canlı canlı yolunduğu dikkate alındığında, çok daha fazla cana eziyet edileceği, talebin artması üzerine arzın da artacağı öngörülmektedir."

anasayfasında doğrudan bu işkence mamüllerinin reklamı çıkmaktadır. 
http://www.bim.com.tr/
maalesef yarın itibariyle satışa sunulacaktır. türkiye'de peta, ida gibi etkin hayvan hakları kurumları bulunmadığı için bu tür hayvan hakları ihlallerine stk'lar çapında tepki gösterilememekte, yalnızca bireysel/bağımsız hayvan hakları savunucularının çalışmaları sözkonusu olmaktadır. 
ayrıca türkiye'deki hayvan hakları stk'larında zaten bu tür bir bilinç bulunmamaktadır zira türkiye'de hayvan hakları federasyonu dahil çok sayıda stk'nın ve yine çok sayıda hayvanseverin kedi köpek fetişisti olduğunu, hayvan haklarının kedi ve köpek haklarından ibaret olduğunu düşündüklerini, bu canlar dışındaki hayvanlar için pek fazla çaba göstermediklerini belirtebiliriz.


ilaveten, özellikle türkiye gibi hayvan hakları ihlallerinin çok yoğun olduğu bir ülkede hayvan haklarına yönelik trollük tam anlamıyla saçmalıktır, vicdansızlıktır, bunu da ekleyeyim.