Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

29 Ocak 2014 Çarşamba

SAHİPLENDİRME ANLAŞMASI

                                             
                                     SAHİPLENDİRME FORMU
Bir taraftan ……………………………………..
                         (adı, soyadı) (bundan sonra Sahiplendiren olarak anılacaktır), diğer taraftan ………………………………………………….
                        (adı, soyadı) (bundan sonra Sahiplenen olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda açık rızaları ve irade beyanlarıyla anlaşmaya vararak işbu formu imzaladılar:
Formun konusunu sahiplenilmek istenen hayvanın ücretsiz olarak sahiplendirilmesi oluşturmaktadır.
Sahiplendirme koşulları: İşbu form uyarınca hayvan sahiplenmek isteyen Sahiplenen kişi veya kurum Sahiplendirenden ücretsiz olarak sahiplendiği hayvana yasalar çerçevesinde uygun ortam ve şekilde bakmayı, H.K.K.’un hayvan sahibi için öngördüğü yükümlülük ve sorumlulukları tam olarak yerine getirmeyi, kısırlaştırmayı, satmamayı, terk etmemeyi, terk etme sonucunu ortaya çıkaracak zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda 15 (on beş) gün önceden evleviyetle Sahiplendireni  bilgilendirmeyi, sahiplenilen hayvan hakkında Sahiplendirene sıklıkla bilgi vermeyi taahhüt eder. Hayvanı sahiplendikten sonra ilgili belediyeye kaydını 7 (yedi) gün içinde yaptırarak karne çıkarttırır. Sahiplenenin işbu form hükümlerine aykırı davrandığının ve Taahhütlerini yerine getirmediğinin Sahiplendiren veya 3. kişiler tarafından tespit edilmesi halinde, sahiplenme koşulları ortadan kalkar, şikayet üzerine ilgili İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğünce hayvana el konulur, Sahiplendirenin talep etmesi halinde hayvan kendisine verilir, talep etmemesi halinde uygun bir yere gönderilmesi sağlanır, bu durumda Sahiplendirenin öncelik hakkı olup, talep etmesi halinde söz konusu hayvan kendisine teslim edilir. Sahiplenilen hayvanın kaçması veya kaybolması halinde Sahiplenen durumu 3 gün içinde ilgili belediyeye ve Sahiplendirene bildirecektir. Sahiplenilen hayvanın ölmesi halinde bir veteriner hekim tarafından verilen ölüm sebebinin detaylı olarak yer aldığı ölüm raporu, hayvana ait bilgi ve belgeler ilgili belediyeye teslim edilecek, Sahiplendirene de bilgi verilecektir.  İşbu forma aykırılık halinde Hayvan Hakları Mevzuatı hükümleri ve yaptırımları geçerli olacaktır.
Sahiplendilen hayvana ait bilgiler:
Tür:
Cinsiyet:
Yaş:
Aşıları:
      
Diğer bilgiler:
İlişik:                                                                 
Sahiplenilen hayvana ait resimler
Sahiplenenin bilgileri:             Sahiplendirenin bilgileri:
Adı, soyadı:                              Adı, soyadı:
Yaşı:                                         İmza:
Mesleği:
İş-Ev Telefon no:
İş-Ev Adresi:
İmza:

Engelli Canlar Sahiplenmede Önceliklidir

 • sahiplenirken/sahiplendirirken görme/fiziksel engeli bulunanların sokaklarda, çoğunlukla insan kaynaklı tehlikeler nedeniyle yaşam şansının son derece düşük olmasının dikkate alınması, sağlıklı ve cins hayvanlara göre özel önem verilip, bir an önce sahiplenilmesi/sahiplendirilmesi gereken, ilanlarına sadece bakıp geçilmemesi, durup incelenmesi, gerçekten ilgilenilmesi, bir candostu edinmek isteyenler tarafından evleviyetle tercih edilmesi gereken canlar.
 • sahiplenirken/sahiplendirirken görme/fiziksel engelli olanlarına özel önem verilip, öncelik tanınması, görme ve fziksel engelli olanlarının evde herhangi bir külfet oluşturmadan diğerlerinden bir farkı olmadan normal yaşam sürerken, sokak koşullarının son derece tehlikeli olması nedeniyle sokaklarda yaşama olanağı bulunmadığı için görüldükleri yerde evleviyetle korunaklı bir bölgeye - eve/bahçeye alınması, ilanlarına denk gelindiğinde, söz konusu ilanlardaki canların başkalarını değil, doğrudan o ilanı inceleyenleri beklediklerinin bilinmesi, ilanlara dikkatlice ve içten, samimiyetle yaklaşılması, sahiplendirme amacının bulunması gerekmektedir. "ne de olsa bir başkası sahiplenir/ilgilenir" diye düşünülerek sadece ilanların incelenerek, resimlerine bakılıp geçilmesi çoğunlukla o ilanlardaki canlar için mutlak ölüm anlamına gelmektedir, zira bu canlar belli bir süre içinde sahiplendirilemediklerinde, sonsuza kadar kaldıkları pansiyonda ödemeleri yapılarak tutulamayacağı için genellikle ilgilenen/tedavi ettiren kişi veya terk edildiği klinik tarafından sokağa bırakılmakta, bu da onlar için olumsuz son anlamına gelmektedir. ne de olsa başkası sahiplenmez, hayır! siz sahiplenmediyseniz, bir başkası da böyle düşünür, o da sahiplenmez. böylece en fazla şefkat, ilgi, sevgiye ihtiyaç duyan bu engelli canlar sıcak yuvaya kavuşamadan hayatlarını kaybederler.
 • örn. kışın ısınmak için girdiği aracın motor bölümünde parçalanan bacağını, aynı anda veterinere götürmemize rağmen, her zamanki veteriner bilgisizliği ve hatası nedeniyle kaybetmek zorunda kalıp, üç bacakla sokaklarda yaşama şansı bulunmadığı için doğal olarak sahiplendiğimiz üçbacaklı şebeleğimiz, yine belirttiğim şekilde hiç bir ek külfet oluşturmadan, diğer canlardan bir farkı olmadan, gayet mutlu mesut yaşamaktadır. görme/fiziksel engelli canları sahiplenmede, "ileride bir külfet oluşturur mu, ek bir zahmet, ilgi gerektirir mi" (ki, gerektirse bile gerçek hayvanseverin/gerçek insanın bundan kaçınmaması gerektiğini de ilaveten belirtirim) gibi düşüncelere kapılmadan, zerre kadar tereddüt gösterilmemesi, bu tür canların sokaklarda yaşama şansının son derece düşük olduğunun gözönünde bulundurması ve ivedilikle sahiplenmesi gerektiğini önemine binaen tekrar eklerim.
 • önemli: sahiplendirme işlemi sırasında, sahiplendirilen canların yaşam haklarının güvence altına alınması, mal alır gibi, her isteyenin alıp gitmemesi, sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında bulunmasını, taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ise hukuki takibini rahatlıkla sağlayabilmek amacıyla hazırlamış bulunduğum sahiplendirme formunun iki nüsha olarak hazırlanarak, hem sahiplendiren, hem de sahiplenen tarafından imzalanarak hukuki etkiye kavuşturulmasını önermekteyim.
 • sahiplendirme formu için: SAHİPLENDİRME FORMU

Terk Edilen Canların İntihar Etmesi


bu can terk edildiği için yemek yemeği bırakarak intihar etmeye çalışan bir can olup, uğruna blog'da canbul sahiplendirme ilanları bölümünü açma sebebimdir. bu canın sahiplendirme ilanını gördükten sonra terk edilen/engelli/yaşlı canlar gibi sahiplendirmede dezavantajlı grupta bulunan canların ilanlarına daha rahat yer vermek amacıyla canbul bölümünü açmış oldum. bu canın sevgi ve şefkat arayışı içinde bu küçücük kuşa sığınmış olması kalpleri iyice burkmaktadır. 


 • kedi/köpek/tavşan/hamster/kuş gibi canların çok sevdiği can dostu tarafından terk edilince yemek yemeği ret ederek, kendilerine zarar vererek, depresyona girerek intiharı seçmesi sorunu.
 • sokaktan veya barınaklardan sahiplenmek yerine, cins hayvan sahibi olmak sevdasıyla pet shop'a giden, buralardan binlerce dolarlık cins hayvanlar alan, en ufak bir sorunda aldıkları hızla can dostlarını terk edenler yüzünden barınaklar bu tür hayvanlarla tıka basa doludur. sahipleri tarafından barınaklara terkedilen hayvanlardan çoğu depresyona girerek yemeden içmeden kesilir, bu şekilde sahibinden ayrıldığı için intihar yolunu seçer. bir çoğu çok sevdikleri vefasız, merhametsiz dostları tarafından terk edilmenin verdiği dayanılmaz acıyla depresyona girer, bir kısmı girdiği bunalım sonucunda alınan her türlü önleme, takılan yakalıklara rağmen el ve ayaklarını ve vücudunun çeşitli bölgelerini ısırarak, kopararak kendi kendine zarar vermek suretiyle ölmeyi seçer, bir çoğu sıcak yuvadan, kanepelerin tepesinden, ilgiden, sevgiden ayrılıp beton ve demirden oluşan barınak hücrelerine konulmanın, sevgisizlik ve ilgisizliğin sonucunda hastalanarak ölür. bir çoğu da barınaklardaki mama, aşı, tedavi eksiliği nedeniyle veda eder bu dünyaya. tüm bu olumsuz ve "insan"ın yüreğini dağlayan acı olaylar sırf kadir kıymet bilmez, zalim şahıslar tarafından umursamadan terk edilmeleri nedeniyle gelir bu canların başına.
 • barınaklara gitmeyen, sadece buraların hayvan barındırılan yerler olduğunu bilen insanlar için barınaklar kedi, köpek oteli olarak görülmektedir. bu nedenle terketmeye karar verdikleri dostlarını barınaklara bırakmakta bir beis görmezler, çok iyi bakılacaklarından emindirler zira. azıcık vicdan sahibi olanlar terketmek üzere getirdikleri can dostlarını, barınağı iyice gezip, buralardaki hayvanların halini gördükten sonra bırakmaktan vazgeçip, geri götürmektedirler. çoğunluğu ise ne olursa olsun, bırakırsa ertesi gün, aylarca, yıllarca baktığı can dostunun büyük bir ihtmalle öleceği, barınak gönüllüsü tarafından söylenmesine rağmen kararlıdır o canlıyı ölüme terketmeye, bırakır gider, arkasına bile bakmaz. yıllarca birlikte yaşadığı 14 yaşında kedisini evlenince eşi istemiyor diye terkeden, acilen bu kediye yuva arayan, bulamazsa sokağa bırakacağını belirten yaratığın duyurusunu okumuştum bir süre önce. barınaktan sahiplendiği köpeği, "bu havlıyor", "tüy döküyor" gibi saçma bahanelerle ertesi gün geri getirenleri de biliyoruz.
 • ilgili haberde de yine cinsçiliğe karşı olduğumdan cinsini burada belirtmeyeceğim cins bir hamile köpek vefasız, ihmalle ölüme sebebiyet veren, yeni düzenlemelerin yapılması halinde hapis cezası ile cezalandırılacak olan, şimdi ise h.k.k. kapsamında idari para cezası bile uygulanmayan zalim tarafından terk edilen, terk edildiği için yemeden içmeden kesilen, bebeklerini doğurduktan bir kaç gün sonra her türlü tedbire, serum, zorla besleme v.s. gibi çabalara rağmen intihar eden canı görüyoruz. linkteki resimlerden zaten bu canın nasıl büyük bir acı içinde olduğu, terk edilmiş olmanın verdiği acıyla depresyona girdiği ve ölmeye hazırlandığı apaçık görülüyor.
 • terk etmek gibi ihmalle ölüme sebebiyet verme ile eşdeğer bize göre suç, mevzuata göre kabahatin son kurbanının resimleri yayında ve blog'da mevcut.
 • sahiplendiğimiz, sorumluluğunu aldığımız canları terk etmeyelim, terk edeceksek, "alerji" ve "astım" sorunu yaşayacaksak, o güzelim tüylerinden rahatsız olacaksak hiç sahiplenmeyelim!
 • unutmayalım! terk edilmek tüm canlılara aynı acıyı verir! bu videoyu izleyip bir az olsun vicdan denen olgudan haberdar olmak için: http://www.youtube.com/watch?v=i_2lf-6nk9i 
 •  terk edilen hayvanların intihar etmesi

27 Ocak 2014 Pazartesi

TAVŞAN

bir veteriner kliniğinde yuva beklemekte olan, bembeyaz, kırmızı gözlü, pembe kulak ve dudaklı, ponpon kuyruklu, olağanüstü bir yavru can. 

tavşan sahiplenmek isteyenler, bir ömür boyu bilinçli şekilde bakabileceğinden emin olanlar, asla terketmeyerek, bu canı evin bir ferdi olarak kabul edecekler sahiplensin. tavşan candost edinmek isteyip tavşan hakkında fazla bilgisi olmayanlar bu canı sahiplenirse, her zaman şahsıma tavşan bakımı, davranışları, beslenmesi, hastalıkları v.s. hususlarında ulaşabilir, bilgi edinebilirler zira tavşanlar konusunda geniş bilgi sahibiyim.


sevcan orhan

çok sayıda sokak canını ailece beslediklerini, zor durumdaki sokak canlarına yardım ettiğini, kaza geçiren sokak köpeğini muayene ve tedavi için götürdüğü klinikte, "sokak hayvanlarını tedavi etmiyoruz" denilerek, son derece rahatsız edici bir muameleye maruz kaldığını, bu apaçık hayvan hakları ihlalinin hesabını sorarak, ilgili klinik ve veteriner hekim hakkında gerekli şikayet işlemlerini başlattığını gün itibariyle öğrenerek son derece takdir ettiğim türkü sanatçısı.

"istanbul, göktürk'teki aynı isimli klinik ve sahibi olan veteriner hekim hakkında meslek etiği ile bağdaşmayan, ciddi hayvan hakları ihlalleri oluşturduğunu gösteren, çok sayıda iddia mevcut. 

"istanbul, göktürk'teki çizmeli kedi veteriner kliniği'nin sahibi veteriner hekim hakan uygur isimli şahsın tam olarak gerçekleştirdiği eylem. 

ilgili linkte "merhaba, avcı dostlarım" diye diğer avcı varlıklara selam eden, meslek etiği ile bağdaşmayan bir kanlı uğraş - av vahşetini gerçekleştiren bu şahsı kınamakta, av vahşetini dolaylı olarak desteklemek istemeyen, parasının nereye gittiği hususuna önem veren, canlara yardım etmekle yükümlü bir veteriner hekimle, can alan bir avcının aynı kişi olmasını normal ve makul kabul edemeyen, hem veteriner hekim, hem de avcı olmanın meslek etiğine aykırı olduğunun farkında olan, bu kliniğe giderek ödeyeceği tutarlarla, bu veteriner hekim avcının çok sayıda diğer canlının canını almasını sağlayacak olan kurşunları satın almak istemeyen, gerçek hayvan hakları savunucularına, bu kliniği ve bu veteriner hekimi boykot etmelerini, bu veteriner kliniğinin hizmetlerinden yararlanmayarak av gibi apaçık hayvan hakları ihlali - yasal işkenceye karşı çıkmalarını önermekteyim. 

bu klinik ve bu şahıs hakkında türkücü sevcan orhan'ın kaza geçiren ve hayati tehlikesi bulunan, beyin kanamalı sokak köpeğini tedavi ve muayene etmeyi reddederek ölüme terkettiğine yönelik kuvvetli delillerle desteklenen iddiaları mevcut. detaylı bilgi için: https://twitter.com/sevcanorhan 

17 Ocak 2014 Cuma

ufuk günaydın

acımasızca katlettiği kedi yamuk'a benzer kediler gördüğümde anında aklıma gelen, bunca yıllık hayvan hakları savunuculuğu yaşamımda asla unutmama mahal olmayan iki vahşetten birinin faili olan katil.
diğeri: (bkz: azerbaycan'da bir köpeğin dövülerek öldürülmesi)

böyle canavarca hiss saikiyle, zevk almak için, işkence ederek bir canlının yaşam hakkını elinden alan/alabilen bir varlığın, ilk ve son vahşeti olmadığına inanmaktayım, kriminoloji alanında ilgili/bilgili bir hukukçu olarak. bu şahsın bu katliamlarına, bu sefer tedbirli davranıp yakalanmadan, arkasında iz bırakmadan devam ettiğinden eminim. bu nedenle bunu tanıyan/bilen, herhalükarda hakkında bilgi sahibi olan şahıslara, bu varlığı gözetmelerini, bu vahşet eylemlerine devam edip etmediğini takip etmelerini, ediyorsa hemen deşifre etmelerini önermekteyim. zira bilindiği üzere bu şahsa uygulanan yaptırım, kamu vicdanını rahatsız edecek kadar az olsa da, 4 aylık bir hapis cezası söz konusu bu varlık için. benzer suç işlemesi halinde, bu varlık hakkında verilen bu karar infaz edilecek, bu varlık 4 aylık hapis cezasını çekecektir. bu nedenle bu varlığı sosyal medyada takip edebilenler de bilgi edinirse paylaşımlarından veya bağlantı kurarak, amacauygun olur.

yuva arayan engelli hayvanlar


görme engelli bu kedican yuva aramakta olup, engelli canların sahiplenmede önceliği bulunduğu ilkesini bir kez daha hatırlatmaktadır. bilindiği üzere, sağlıklı hayvanlar sokaklarda özellikle insan kaynaklı tehlikelere karşı kendilerini bir nebze koruyabilirken, bu tür fiziksel, denge veya görme engelli canlar için bu söz konusu olmamaktadır.
engelli canlar diğer canlar gibi evde herhangi bir ek külfet yüklemeden yaşamaktadır.
evinde engelli bir hayvanı bulunmayan herkese bu canı sahiplenmelerini önermekteyim. kısırlaştırılmış, pek tatlı bir kedi bu can. halihazırda veteriner kliniğinde kafeste kalmaktaymış. detaylar ve canın resmi için linki takip edin.

9 yıldır barınakta yaşayan köpek yuva arıyor


ilandaki köpek can, cinsini tam anlamasam da, cins bir can olup, 9 yaşına kadar barınakta yaşamış. bir süre önce büyük köpekler tarafından hırpalanınca bir gönüllü tedavi ettirmek ve sahiplendirmek amacıyla barınaktan geçici olarak almış. tedavisi bitmiş olan bu canı, söz konusu gönüllü bir an önce sahiplendirmek istemektedir, evinde tutabileceği süre maksimum 3 günmüş. yuva bulunmaması halinde tekrar alındığı barınağa bırakılacakmış.
ilan detayları linkte, daha geniş bilgi için link takip edilsin.
özellikle, yaşlı, terk edilmiş, eziyet görmüş ve engelli canlara karşı hassasiyetimin bulunması hasebiyle, bu canın hikayesi de doğal olarak çok etkiledi şahsımı. bu yaşa kadar ömrünü barınakta geçirmiş, terk edilmiş bu canı sahiplenebilecek olanlar bir an önce sahiplensin. zira, resimden de görüleceği üzere evde yaşamak kendisine çok iyi gelmiş, rahatı yerinde. ev ortamından ayrılarak tekrar hırpalandığı, kötü koşullar nedeniyle eziyet gördüğü barınağın kafeslerine ve beton zeminlere dönmesi haksızlık olur.

ALANYA - ANKARA arası gönüllü pet nakil ihtiyacı


şu anda alanya'da bulunan, tedavi edilmek üzere istanbul'a gönderilecek olan, felçli kedican için alanya-istanbul güzergahında ücretsiz pet nakil desteği aranmaktadır. alanya'da ikamet edip, istanbul'a kendi aracıyla veya uçakla gidecek olan, hayvan haklarına duyarlı şahıslar bu kedicanı yanlarında götürebilirse pek makbule geçer.

resim ve ilan sahibinin bilgileri linkte yer almaktadır.

güncel bilgi: bu kedican için daha önce alanya-istanbul güzergahında gönüllü nakil desteği aranmaktaydı. ancak ilan sahibi yaşanan gelişmelere göre yeni bir bilgi iletti. buna göre kedicanın tedavisi ankara'da yapılacakmış. bu yüzden artık alanya - ankara güzergahında ücretsiz, tamamen gönüllü surette nakil desteği sunulmasına ihtiyaç duyulmakta. alanya'dan - ankara'ya kendi aracı veya uçakla gelecek olanlar, bu kedicanı da yanlarında getirirlerse çok iyi olur, kedican ankara'daki tedavisi bir an önce başlar.