Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Engelli Canlar Sahiplenmede Önceliklidir

  • sahiplenirken/sahiplendirirken görme/fiziksel engeli bulunanların sokaklarda, çoğunlukla insan kaynaklı tehlikeler nedeniyle yaşam şansının son derece düşük olmasının dikkate alınması, sağlıklı ve cins hayvanlara göre özel önem verilip, bir an önce sahiplenilmesi/sahiplendirilmesi gereken, ilanlarına sadece bakıp geçilmemesi, durup incelenmesi, gerçekten ilgilenilmesi, bir candostu edinmek isteyenler tarafından evleviyetle tercih edilmesi gereken canlar.
  • sahiplenirken/sahiplendirirken görme/fiziksel engelli olanlarına özel önem verilip, öncelik tanınması, görme ve fziksel engelli olanlarının evde herhangi bir külfet oluşturmadan diğerlerinden bir farkı olmadan normal yaşam sürerken, sokak koşullarının son derece tehlikeli olması nedeniyle sokaklarda yaşama olanağı bulunmadığı için görüldükleri yerde evleviyetle korunaklı bir bölgeye - eve/bahçeye alınması, ilanlarına denk gelindiğinde, söz konusu ilanlardaki canların başkalarını değil, doğrudan o ilanı inceleyenleri beklediklerinin bilinmesi, ilanlara dikkatlice ve içten, samimiyetle yaklaşılması, sahiplendirme amacının bulunması gerekmektedir. "ne de olsa bir başkası sahiplenir/ilgilenir" diye düşünülerek sadece ilanların incelenerek, resimlerine bakılıp geçilmesi çoğunlukla o ilanlardaki canlar için mutlak ölüm anlamına gelmektedir, zira bu canlar belli bir süre içinde sahiplendirilemediklerinde, sonsuza kadar kaldıkları pansiyonda ödemeleri yapılarak tutulamayacağı için genellikle ilgilenen/tedavi ettiren kişi veya terk edildiği klinik tarafından sokağa bırakılmakta, bu da onlar için olumsuz son anlamına gelmektedir. ne de olsa başkası sahiplenmez, hayır! siz sahiplenmediyseniz, bir başkası da böyle düşünür, o da sahiplenmez. böylece en fazla şefkat, ilgi, sevgiye ihtiyaç duyan bu engelli canlar sıcak yuvaya kavuşamadan hayatlarını kaybederler.
  • örn. kışın ısınmak için girdiği aracın motor bölümünde parçalanan bacağını, aynı anda veterinere götürmemize rağmen, her zamanki veteriner bilgisizliği ve hatası nedeniyle kaybetmek zorunda kalıp, üç bacakla sokaklarda yaşama şansı bulunmadığı için doğal olarak sahiplendiğimiz üçbacaklı şebeleğimiz, yine belirttiğim şekilde hiç bir ek külfet oluşturmadan, diğer canlardan bir farkı olmadan, gayet mutlu mesut yaşamaktadır. görme/fiziksel engelli canları sahiplenmede, "ileride bir külfet oluşturur mu, ek bir zahmet, ilgi gerektirir mi" (ki, gerektirse bile gerçek hayvanseverin/gerçek insanın bundan kaçınmaması gerektiğini de ilaveten belirtirim) gibi düşüncelere kapılmadan, zerre kadar tereddüt gösterilmemesi, bu tür canların sokaklarda yaşama şansının son derece düşük olduğunun gözönünde bulundurması ve ivedilikle sahiplenmesi gerektiğini önemine binaen tekrar eklerim.
  • önemli: sahiplendirme işlemi sırasında, sahiplendirilen canların yaşam haklarının güvence altına alınması, mal alır gibi, her isteyenin alıp gitmemesi, sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında bulunmasını, taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ise hukuki takibini rahatlıkla sağlayabilmek amacıyla hazırlamış bulunduğum sahiplendirme formunun iki nüsha olarak hazırlanarak, hem sahiplendiren, hem de sahiplenen tarafından imzalanarak hukuki etkiye kavuşturulmasını önermekteyim.
  • sahiplendirme formu için: SAHİPLENDİRME FORMU