Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

30 Mart 2014 Pazar

YUVA ARAYAN YAVRU TAVSAN İSTANBUL

":Minik tavşanımız bir merkeze terk edildi kardesleriyle :((( yuva ariyorum, ütfen bu kuzucugun yuvalanmasinda yardimci olurmusunuz 
İstanbul/Maltepe"


not. ilan sahibi ile iletişime geçin, yavruyu sahiplenmek isteyenler. çok iyi bakabilecek olanlar sahip lensin. 

tam ısırmalık bir tavşan poposu ve ponpon kuyruğu :) mis gibi kokusu ta ekrandan burnuma geldi bu vanilya kokulu canın :)


23 Mart 2014 Pazar

viaport avm'nin hayvan hakları ihlali - hayvan düşmanlığı

VİAPORT AVM bahçesinde çok sayıda tavşan yönetimin sorumsuzluğu ve hayvan sevgisinden yoksun olması hasebiyle bir köşede aç susuz, halsiz, hasta bir şekilde yaşama tutunmaya çalışmakta, bir  kısmı başaramayıp hayata gözlerini yummaktadır.  
"türkiye'de neredeyse heryerde sıklıkla görüldüğü üzere küçük veya büyük işletmelerin bünyelerindeki bir arsayı tel örgülerle çevreleyip içine tavşan, hamster, kuş, kedi, köpek, iguana v.s. doldurarak işletmesini sempatik gösterme çabasında olması ve bu yönüyle hkk ve hayvanat bahçelerine dair uygulama yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak veteriner hekim ve yönetici bulunmayan, hayvanların aç susuz, bakımsız, hasta olarak hapsedildiği ruhsatsız hayvanat bahçeleri oluşturulması söz konusu olmaktadır.
viaport avm de bunlardan birisidir. viaport avm'nin hayvan hakları ihlali başlığında yazılanlar ve belirtilen linkteki dilekçenin okunması ve katılım sağlanması önerilmektedir. 

ek: bünyesinde sözünü ettiğim şekilde çok sayıda hayvanı ruhsatsız olarak tel örgüler arasına doldurarak sergileyen, halka açan, bu yönüyle maddi kazancını artırma derdinde olan ruhsatsız hayvanat bahçesi işleten işletmelerin görülmesi halinde linkte belirtilen dilekçe ile şikayet yoluna gidilir belirtilen makama". 
üst kısım hayvan dostu kurum başlığındaki kendi entry'mden alıntıdır.

ilaveten bir işletmenin hkk ve uygulama yönetmeliğinin 7. ve 8. md.lerine aykırı olarak tesis kurma izni ve ruhsat almaksızın belirttiğim şekilde bir arsayı çevreleyerek içine canları doldurup sergilemesiruhsatsız hayvanat bahçesi oluşturmak şeklinde hayvan hakları ihlalini ortaya çıkarır ve yaptırım gerektirir. 
ruhsatsız hayvanat bahçesi bu şekilde ayırt edilir.
1. çok sayıda hayvan bir alana toplanmıştır.
2. bu hayvanlar halka açık bir alandadır, sergilenmektedir. 
3. bu sergilenen hayvanlar ve alan bir ticari işletmeye aittir.

     
VİAPORT AVM bahçesinde çok sayıda tavşan can bu şekilde önlerinde yiyecek ve su olmadan, hasta ve bakımsız halde yaşamaya çalışmaktadır. bu canlar aç susuz, bakımsız, tedavisiz bırakılmak suretiyle yönetim tarafından ölüme terk edilmiştir. 

aleni surette hayvanat bahçesi olarak çalıştırılmasına rağmen ruhsatı bulunmayan hayvanat bahçelerinden farklı olarak bu tür gizli ruhsatsız hayvanat bahçelerine karşı da duyarlı olmak, tespit edildiğinde linkte belirtilen hukuki yolları takip etmek gerek.

son olarak, linkte belirtilen dilekçeyi direktiflere uygun olarak ilgili makama gönderin, gönderilmesini, katılım sağlanmasını temin edin. 
bu halihazırda ilgili avm'nin alanında aç susuz, hasta şekilde tutulan, eziyet gören tavşancanların kurtarılmasını, başka canların da bu eziyete tabi tutulmamasını sağlayacaktır. 


şahsımı da mutlu edecektir zira bugün tam 4 saat bu olayla ilgili dilekçeyi yazmakla uğraştım. bu vahim olay nedeniyle laptop başında çok fazla zaman geçirmiş oldum, şu an boynum hareket ettiremeyecek kadar çok ağrıyor. bu yüzden hazırlanmış olan bu dilekçe sadece kopyalanıp belirtilen adreslere gönderilirse memnun olurum.

viaport avm'nin hayvan hakları ihlali

VİAPORT AVM'de bakımsızlık, açlık susuzluk ve hastalıktan yaşamını kaybetmiş olan bir tavşancan
"bünyesinde ruhsatsız hayvanat bahçesi barındıran, hakkında halka açtığı, teşhir ettiği bu bahçede bulunan onlarca tavşanın aç susuz, bakımsız, hasta halde tutulduğuna dair kuvvetli delillerle desteklenen iddialar bulunan, bir an önce şikayet yoluna gidilerek hem ruhsatsız hayvanat bahçesi çalıştırması, hem de bahçede yaşama tutunmaya çalışan çok sayıda canı kötü koşullarda tutarak ölümüne sebep olması hasebiyle her can için yüklü tutarda idari para cezası ve dilekçede belirtilen diğer yaptırımlara tabi tutulması gereken avm'nin hukuka aykırılığı.

"cuma günü tavşanların kaldığı bölümde iki tavşanın felç olduğunu ve can çekiştiğini gördüm. birinin ise uzun zamandır olsa gerek, ishal olduğu için poposunda büyük bir taş gibi dışkısı kurumuş ve onu sürüklemeye çalışıyordu. önceleri daha fazla tavşan olduğunu ve azaldığı dikkatimi çekti. sanırım tavşanların çoğu hastalık ve bakımsızlıktan dolayı ölmüştü. bulundukları ortam pislik içindeydi, su kapları da yoktu (ki tavşanlar çok su içer)."
                                
VİAPORT AVM'nin sorumsuzluğu yüzünden biri yaşamını kaybetmiş, biri hasta iki tavşan can. linkte belrttiğim dilekçeyi ilgili makama göndererek bu canların kurtarılmasını, avm'ye para cezası verilmesini, bu bahçenin kapatılmasını sağlayın

bu vahim olayı, ticari gelirini artırmak amacıyla hayvanat bahçesi kurarak canları eğlence amaçlı barındıran, bununla birlikte hkk ilgili hükümlerine aykırı olarak kötü koşullarda tuttuğu canların açlık ve susuzluk ve de hastalıktan ölmelerine sebep olan bu avm'ye giden bir hayvansever fark etmiş ve görsellerle birlikte sosyal ağlarda duyurmaya çalışmıştır.
hayvansever arkadaşın somut olayı aktardığı yazısı, bu hayvan hakları ihlaline dair dayanılmaz görseller, benim belirtmiş olduğum, takip edilecek olan hukuki yollar linkte: http://www.turseng.com/...tanbul-avmnin-hayvanat.html
herkes bu linkte belirttiğim şekilde il orman ve su işleri müdürlüğüne başvurarak şikayette bulunsun bu avm'yi ki, zavallı canların kanı yerde kalmasın, hakları aransın, hukuki yoldan yaptırımlar uygulansın. bu vahşeti işleyenlere karşı, benzer her hayvan hakları ihlalinde olduğu gibi fiili yaptırımlara da karşı olmadığımı özellikle belirtmek isterim. 

tabi sözettiğim bu fiili yaptırımlara boykot etmek, bu avm'den, bu hayvan hakları ihlali nedeniyle alış veriş yapmamak örnek olarak gösterilebilir. 

not: olayı şahsıma haber veren davsana teşekkürler."
ek: bu entry viaport başlığındaki entry'mden alıntıdır. 
linkteki dilekçede belirttiğim hukuki yol ruhsatsız hayvanat bahçelerine karşı takip edilecek şikayet başvurularında kullanılır. ruhsatlı hayvanat bahçelerinde tezahür eden hayvan hakları ihlallerine karşı takip edilecek hukuki yolu da inşallah kısa zamanda detaylı olarak belirteceğim.

22 Mart 2014 Cumartesi

Viaport Pendik İstanbul - AVM'NİN HAYVANAT BAHÇESİ VAHŞETİ

bugün itibariyle sözlükten özellikle tavşanlara yönelik duyarlılığımı bilen davsan nickli yazar arkadaşın tarafıma ilettiği bu vahşetten haberdar oldum. bu korkunç hayvan hakları ihlaline bizzat tanık olan bir hayvansevere olayı sosyal meydada duyurmuştur.
kısaca istanbul'da bulunan VİAPORT isimli bir AVM ruhsatsız olarak çok sayıda tavşanı doldurarak teşhir ettiği bir "hobbi bahçesi" - hukuki tanımla "hayvanat bahçesi" açmış, bu ruhsatsız hayvanat bahçesinde tutarak, daha fazla müşteri çekmek, özetle ticari gelirini artırmak için bir araç olarak kullandığı , teşhir ettiği zavallı tavşanları aç susuz, bakımsız, tedavisiz, ilgisiz, hasta durumda bırakmış olduğu iddia edilmektedir. hukukçu olduğum için iddia tabirini kullanmaktayım, gerçekte durumun farkındayım, zira yazı ve resimlerden zavallı hayvancıkların durumu apaçık görülüyor. 
olayın hukuki değerlendirmesine gelirsek: 
bu avm HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine aykırı olarak ruhsat almadan hayvanları teşhir etmekte, halka açmakta olduğu bir hayvanat bahçesi işletmektedir. 
MADDE 22. - İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
MADDE 28. n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına altıyüzmilyon lira idarî para cezası uygulanır.
(9) Hayvanat bahçeleri, işletme ruhsatına sahip olmadan halkın ziyaretine açılamaz.
Tesis kurma raporu ve izni
MADDE 7 –
Hayvanat bahçesi ruhsatı
MADDE 8 
SONUÇ: bu avm hkk ve kanunun uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırı davranmakta olduğundan, kanunu ve yönetmeliği uygulamakla görevli İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ilişiğinde görsellerin de bulunduğu şikayet dilekçesi ile şikayet başvurusunda bulunularak ilgili hukuka aykırılıklar nedeniyle belirtilen yaptırımların uygulanması talep edilir.
bu durumda ilgili müdürlük denetim yaparak hkk'a aykırılıkları tespit eder ve yönetmeliğin 23. ve hkk 28.de belirtilen yaptırımları uygular. buna göre 1. yaptırım: ruhsatsız çalıştırılan bu hayvanat bahçesine yönetmeliğin 7. ve 8. md.de belirtilen tüm koşulları yerine getirerek tesis kurma raporu ve izni ve de hayvanat bahçesi ruhsatı alması için süre verilir. bu süre içinde gerekli koşulları yerine getirerek ruhsat başvurusunu yapmaması halinde hayvanat bahçesi kapatılır. 2. yaptırım: işletmenin md. 22'e aykırı davranması hasebiyle md. 28'de belirtilen idari para cezası uygulanır. kötü koşullarda tutulan her hayvan için 600 tl para cezası verilir. 
ÖNEMLİ: bu kadar kötü koşullarda tuttuğu tavşancanları aç ve susuz ve de hasta bırakacak kadar önemsiz bulan bu avm, il orman ve su işleri müdürlüğü tarafından ilgili hükümlere aykırılık nedeniyle verilecek olan yüksek idari para cezası ve ruhsat açma zorunluluğuna elbette dayanamayacak, bu bahçeyi kapatacaktır. bu durumda müdürlükle birlikte hareket derek gönderilecek olan tavşanların güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerekmektedir. istanbul'da bulunan hayvanseverlr buna mutlaka dikkat etsin, bu canların akibetini takip etsin. 

yukarıda belirttiğim hususlar ruhsatsız olarak çalıştırılan hayvanat bahçelerinin tamamı için geçerlidir, bu tür yerlerle karşılaşılması halinde bu belirttiğim yolların takip edilmesi gerekmektedir. takip edilecek olan bu hukuki yol, benzer şekilde çok sayıda hayvanı daracık bir alana, tel kafeslerin altına doldurup teşhir eden, hayvanat bahçeleri için öngörülen ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranarak olumsuz koşullarda ve ruhsatsız olarak hayvanat bahçesi işleten her şahıs ve kurum için caydırıcı olacaktır. bu nedenle benzer durumlarda ruhsatsız hayvanat bahçesi çalıştırma yönüne gidilerek belirttiğim hukuki yolların takip edilmesi elzemdir.
son olarak bu olayda yapılması gereken:  
alttaki somut olayı kopyalayıp, yukarıda belirttiğim hukuki hususları kopyalayarak ekleyip, bu resimlerle birlikte istanbul il orman ve su işleri müdürlüğüne elden/mektupla/emaille/faksla göndermek, ilaveten arayıp takip etmektir. istanbul@ormansu.gov.tr, bolge1@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr , hmumcuoglu@ormansu.gov.tr 
tel: 2122625756/1255
faks: 2122625179  İstanbul Orman Genel Müdürlüğü 02122627710  https://www.turkiye.gov.tr/bimer-basvuru - yukarıdaki emaillerin yanısıra dilekçeyi buraya da gönderin.

bu somut olayın aktarıldığı alttaki tırnak içindeki yazı olayın tanığı olan hayvansvere aittir:
"Viaport Pendik'te ziyaretçilere eğlence olsun diye Yönetim Hobby olarak kafeslerde hayvan sergilemekte. 21 Mart 2014 Cuma günü Tavşanların kaldığı bölümde iki Tavşanın felç olduğunu ve can çekiştiğini gördüm. Birinin ise uzun zamandır olsa gerek, ishal olduğu için poposunda büyük bir taş gibi dışkısı kurumuş ve onu sürüklemeye çalışıyordu. Önceleri daha fazla Tavşan olduğunu ve azaldığı dikkatimi çekti. Sanırım Tavşanların çoğu hastalık ve bakımsızlıktan dolayı ölmüştü. Bulundukları ortam pislik içindeydi, su kapları da yoktu (ki tavşanlar çok su içer). Hemen Viaport Yönetimi arayıp, 2 adet Tavşanın can çekiştiğini ve felç olduğunu söyledim. Veteriner kontrolü yapılıp yapılmadığını sorduğumda bir gün önce kontroller yapıldığını ve hiç bir hastalığa rastlanmadığını söylediler. Bu nasıl bir Veteriner, Tavşanlar bu duruma gelene kadar niye müdahale yapılmadığını sorduğumda, ısrarla hayvanlara gerektiği bakım yapıldığını söylediler. Ben de bunun üzerine kendilerini şikayet edeceğimi söylediğimde aldırmaz bir şekilde "tüm gerekli belgelerimiz mevcut, istediğiniz yere şikayet edin" diye yanıt aldığımda şok oldum. Bu durumu İstanbul Orman Genel Müdürlüğüne, Ankara Orman Genel Müdürlüğü ve BİMER'e bildirdim. Bir netice alır veya alamam, ARKADAŞLAR SİZDEN RİCAM, LÜTFEN SİZ DE BU DURUMA KARŞI DUYARSIZ KALMAYIN, VİAPORT YÖNETİMİNİ VE SAĞLIK KONTROLLÜNÜ YAPAN VETERİNERİ ŞİKAYET EDİN, AŞAĞIDAKİ NUMARALARDAN TEPKİNİZİ GÖSTERİN VE HAYVANLARIN ORADAN DERHAL ALINMASINI TALEP EDİN. 

hayvanat bahçesi vahşetinin mimarı avm'nin bilgileri bu şekilde buraya da tepki gösterin ilaveten.
Viaport Outlet Shopping
Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No:19 
Via Port - Pendik / İstanbul
Tlf: 0216 696 10 01  "


19 Mart 2014 Çarşamba

ÜCRETSİZ PET NAKİL İLANI - İSTANBUL=> ANKARA

"RM'deki, biri engelli biri kırıklı olan 2 tavşanımızı tedavileri için Ankara'ya ulaştırmamız gerekiyor.. İstanbul'dan Ankara'ya nakili sağlayabilecek olan gönüllü bir arkadaşımız olur mu? Vakit kaybetmeden ulaşmalarını istiyoruz... daha önce yuva ve tedavi için ilanlarını yayınlamış olduğum bu iki tavşancanın ankara'da tedavi edileceği haberi geldi. http://www.turseng.com/2014/03/barinakta-bacagi-kirik-yavru-tavsan.html ve http://www.turseng.com/2014/03/barinaga-terk-edilen-yuva-arayan.html bu linklerde ilanlar.
ankara'dan bir dernek bu canları tedavi ettirip, korumaevinde barındırmayı üstlendi. şimdi bir an önce istanbul'dan ankara'ya ücretsiz - gönüllü pet nakil desteği ile getirilmeleri gerekmektedir. istanbul'dan ankara'ya bu iki canı en kısa sürede aracıyla getirebilecek olanlar ilan sahibi ile irtibat kursun. bacağı kırıklı yavru tavşanın bir kaç gündür bu halde beklediği gözönüne alındığında, çektiği acının bir an önce bitmesi ve tedavisine başlanması için acele edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
önemli: ilan şahsıma ait olmayıp, ilan sahibi ile irtibat kurulması gerekmektedir. ben sadece yayınlamaktayım bana iletilen bu ilanı. BARINAKTA BACAĞI KIRIK YAVRU TAVŞAN - YUVA VE TEDAVİ ARIYOR

"Henüz RM'deki diğer engelli tavşana çözüm bulamamışken bu defa da yavru bir tavşan geldi.. Arka ayağında kırık var.. Ne yapacağımızı bilmiyoruz... Çözüm arıyoruz!! Bir hayvan sever arkadaşımızın bu bebeğin sorumluluğunu almasını rica ediyoruz...
İstanbul / Avrupa yakası"
ilan metni ilan sahibine aittir.
bu yavru tavşan dün itibariyle barınağa getirilmiş, kurtarılmış bir can. bacağı kırık. bu yavru tavşanı sahiplenerek tedavisini yaptıracak olan gerçek hayvanseverler, ilan sahibi ile irtibat kursun yukarıdaki tel ve email aracılığıyla. 


not: ilan metninde sözü edilen arka iki bacağı hareketsiz, fiziksel engelli tavşanın ilanı da bu linkte: http://www.turseng.com/2014/03/barinaga-terk-edilen-yuva-arayan.html bu can da yine barınağa terk edilen engelli bir can olup, ivedilikle yerleştirileceği güvenilir bir yuva aramaktadır. ENGELLİ CANLAR SAHİPLENMEDE ÖNCELİKLİDİR! EVİNDE ENGELLİ BİR CANA YER VERMEYEN HAYVANSEVERLERİN SAMİMİYETİNDEN ŞÜPHE EDERİM. EVİNİZDE BAKTIĞINIZ CANLAR ENGELSİZSE, SORUMLU BİR HAYVANSEVER OLARAK DAVRANIN VE BU ENGELLİ CANI SAHİPLENİN! 

18 Mart 2014 Salı

papağan

arkadaşımın papağanları, pek sevgili rango ve lia'nın yeni görselleri. 
bilindiği üzere tavşansever olarak tavşanlar için rehabilite ve kurtarma nitelikli bir bakımevi kurma planım mevcut epey uzun süreden beri. ancak papağancanlarla tanıştıktan sonra, türkiye'de kedi ve köpek haricinde diğer canlar için bakımevi olmadığını düşünmüş, planlarımı sadece tavşanların değil, aynı zamanda kuş/hamster/iguana/kaplumbağa/balık gibi terk edilmiş/kurtarılmış olan canların da yaşayacağı bir bakımevi yapma şeklinde değiştirmiş/genişletmiş bulunmaktayım. 

tüm canlar gibi bu papağancanlara da bakarken aklımdan geçen düşünce ne kadar muhteşem yaratılmış olduklarıdır. hayvanlar şahsım için rabbime bu güzellikleri görebilmemi sağladığı ve bu mükemmel yaratılış mucizesini iliklerime kadar farkedebilmem için beni yaratmış olması sebebiyle sonsuz şükretmemi sağlayan varlıklardır. rabbime en fazla şükrü hayvanlar sayesinde yapmaktayım. imanımı en fazla artıran/yoğunlaştıran/kuvvetlendiren canlılar - hayvanlardır.
elde duran lia, kolda duran rango - iki kardeş


kaşığa dikkat :) 


yaratılış mucizesinin en belirgin delilleri - renk kontrastına, güzelliklerine hayranım, maşallah 
not: fotolar arkadaşım bahar'a aittir. 

HAMSTER

yuva aramakta olan can. http://www.turseng.com/p/canbul-ucretsiz-sahiplendirme-ilanlari.html İLAN 10
hamster bakımından anlayan, zaten kısa olan ömürlerini onlarca ev değiştirerek tüketmelerini adil ve hakkaniyetli bulmayan, özetle bir daha asla terk etmeyecek olanlar sahiplensin. ömürleri ortalama 3 yıldır hamstercanların.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLOGLA İLGİLİ BİLGİ: bir süredir meslek/özel/sosyal v.s. alanlardaki yoğunluk nedeniyle makale ve yazılara az zaman ayırmaktaydım. ancak dengelemeye karar verdim ve yaklaşık 32 hayvan haklarına yönelik genel bilgilendirme/bilinçlendirme nitelikli yazı ve makale, 4 form dilekçe programım dahilinde tarafımdan yazılmak üzere beklemekteler. yaptığım plana göre tüm bu konu ve dilekçeler bitince uzmanlık alanım olan, çok sevdiğim tavşanlar konusunda ağırlıklı olarak bilgi vermeye başlayacaktım. son gelişmelere göre, tavşanlar hakkında çok az bilgi bulunması, tavşanseverlerin son derece az olması ve diğer bir çok nedenle planımı değiştirim. özetle, tavşanlar hakkında yoğun bir şekilde yazmaya başlamadan önce tüm konu ve dilekçelerin bitmesini beklemeyeceğim, bilakis bu iki hususu birlikte ilerleteceğim. buna göre bir genel konu, bir tavşan şeklinde devam edeceğim bilinçlendirme çalışmalarıma inşallah.

TAVŞAN ("HAYVANSEVER"LERDEKİ KEDİ/KÖPEK FETİŞİZMİ)

ENGELLİ VE BARINAĞA TERK EDİLMİŞ TAVŞAN YUVA ARIYOR - İSTANBUL. KEDİ KÖPEK FETİŞİSTİ OLMAYAN HAYVANSEVERLERE DUYURULUR!!!
bir süre önce fiziksel engelli olup barınağa terk edilen birisinin yuva aramakta olduğunu belirttiğim can. bu tavşancanın kedilerin kısırlaştırılıncaya kadar, köpeklerin genelde ebediyen kaldıkları barınakta bu haliyle yaşayamayacağı, bir an önce barınaktan eve çıkarılması gerektiği apaçık ortadayken, kedi köpek fetişisti hayvanseverler yüzünden halen çıkarılmamış, bu barınağa mutlak ölümle tanışmak üzere tıkılıp kalmıştır. bu canın yerinde kedi veya köpek olsaydı, şu anda yardım kampanyaları başlatmış, dört bir kolda sosyal ağlarda ""yardımseverlik" yarışına girişilmişti. 

http://www.turseng.com/...erk-edilen-yuva-arayan.html - yuva arayan tavşan bu. kedi köpek değil, tavşan!!! İLAN LİNKİ BU. DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!
milyonlarca insanın yaşadığı istanbul'da bu cana evini açabilecek bir hayvansever bulunmaması, tüm sanal dünya hayvanseverlerine mesafeli yaklaşıp irtibat kurmuyor olmama çok yerinde ve anlamlı bir delil oldu şahsım için. bu cana istanbul hayvanseverlerinin kedi/köpek saplantısı yüzünden sahip çıkılmaması nedeniyle ta ankara'ya mı getirteyim zaten felçli ve halsiz hayvana yol eziyeti çektirerek? 

tüm sanal hayvanseverler hakkında olumsuz düşüncedeyim. daha önce entry'ler içinde hayvan haklarına yönelik irtibat kurmak isteyenler için emailimi vermekteydim. ancak bu tavşancan olayı yüzünden fikrimi değiştirdim. tek bir sanal hayvanseverle dahi hiç bir şekilde görüşmek istemiyorum ne buradan, ne blog, ne de email yoluyla.


15 Mart 2014 Cumartesi

BARINAĞA TERK EDİLEN YUVA ARAYAN ENGELLİ TAVŞAN

                ŞEHİR                          İSTANBUL

ACIKLAMA
                    Bir süre önce BARINAĞA geldi. Evcil ve engelli bir tavşan.. Arka iki bacağında muhtemelen doğuştan bir anomali var.. Arka tarafını sürüyerek ilerleyebiliyor.. Bu şartlarda barınakta yaşaması  imkansız.. Tavşanlarla deneyimi olan, yardımcı olabilecek biri aranıyor.
Yer: İstanbul / Avrupa yakası
GORSEL-
tavşancanın önünde kedi/köpek maması görünmekte. maalesef tavşanlar konusunda bilgisiz olunması hasebiyle otçul bir can olan bu tavşanın önüne tavşan yemi konulacağına, kedi/köpek maması konmuş. tavşanlara asla süt ve mama gibi etçil canların tükettiği yiyecekler verilmez. zira bu gıdalar tavşanlarda bağırsak florasını bozarak ölüme sebep olur.
tavşan beslenmesi hususunda genel bilgisizlik nedeniyle yakın bir zamanda tavşan beslenmesi/tavşan yemleri başlıklı detaylı bir yazı yazacağım inş.

NOT: ENGELLİ CANLAR SAHİPLENMEDE/SAHİPLENDİRMDE ÖNCELİKLİDİR. bu ilkeyi asla unutmamak, sahiplenirken de, sahiplendirirken de engelli canlara öncelik vermek elzemdir. daha önce de belirttiğim gibi evinde engelli bir cana yer vermeyen hayvanseverlerin samimiyetinden ve hayvan sevgisinden şüphe ederim. zira bir tarafta barınak/sokak/orman/sanayi bölgeleri v.s. gibi yerlerde engelleri dolayısıyla yaşaması imkansız olan, söz konusu bu yerlerde engelli haliyle yaşama tutunmaya çalışan canlar varken, bu canlara evini açmamak, mutlak ölümlerine göz yummak, evinde sadece sağlıklı canlar barındırmak benim hayvan hakları savunuculuğu geçtim, hayvanseverlik anlayışıma bile uymuyor.
akla gelebilecek olası sorulara peşin yanıt: evet, benim evimde tamamı sokaktan sahiplenilen ve yine tamamı zorunlu nedenlerle eve alınan, sokaklarda yaşamaya devam etmeleri halinde ölecek olan canlar barınmakta. bu canlar arasında fiziksel ve denge engelli canlar da mevcuttur.
barınaklarda kedi ve köpeklerin bile yaşaması imkansızken, bu engelli tavşancanın barınakta yaşama tutunabilmesi imkansız. bu nedenle mutlaka ve evleviyetle bir eve alınmalı, istanbul'da ikamet eden gerçek hayvanseverler bu cana sevgi, şefkat ve ilgi görebileceği sıcak evini açmalı. doğuştan anomali nedeniyle veya sonradan şiddet gördüğü için veya başka herhangi bir nedenle felç kalmış olsa da, tedavisi mümkün değilse, yine bu şekilde evde gayet rahat ve mutlu bir şekilde yaşamına devam edebilir bu tavşancan. diğer engelli canlar gibi herhangi bir külfet yüklemeden mutlu mesut ev içinde yaşar, barınakta yaşaması mümkün olmayan bu can.

13 Mart 2014 Perşembe

cem boyner


sözlükte bu şahsın eylemlere verdiği destekle ilgili hayvan haklarını umursamaz, bu varlığın hayvan katili olduğunu görmezden gelerek ideolojik saplantı ile davrananlar olduğunu farkedince yazdım bu entry'yi. her zaman belirttiğim gibi bu tür hayvan hakları ihlallerini her daim gündemde tutmak, sürekli hatırlatnak gerek ki, bunun gibi hayvan düşmanları - her dönmin insanları - siyasi duruştan yoksunlar faydalanmasın çeşitli değişkenlerden.

şahsım için her daim bufalonun kalbine 5 kurşun sıktım şeklinde bulunduğu beyanı ile ve bir hayvanın canını almak gibi bir hayvan hakları ihlali ile övünen hayvan düşmanı ve hayvan katili olarak kalacak şahıs.
özellikle hayvan hakları söz konusu olduğunda her zaman belirttiğim gibi ideolojik davranmaktan kaçınmak, siyasi görüşleri yaşam hakkına yeğlememek gerekmektedir.
şahsen bu avcıya ait hiçbir kurumdan alışveriş yapmamakta, çevremi de uyarmakta, hem sözlük, hem de blog üzerinden bilinçlendirme çalışmaları yaparak harcadıkları paranın nereye gideceğine dair hassasiyetleri bulunanları bilgilendirmekteyim.
hayvan hakları savunucuları olarak bu avcının safarilerde zavallı canların canını, mutlu bir şekilde almasına sebep olmamak, bu canlara atacağı ve sayıları ile pek övündüğü kurşunları satın almamak gerekmektedir.


(bkz: cem boyner/@earthlings)
(bkz: bufalonun kaline 5 kurşun sıktım/@earthlings)
(bkz: bufalonun kalbine 5 kurşun sıkan avcıya ait kurum)


mustafa sarıgül'ün hayvan "yaşam" köyü projesi (ölüm kampı projesi)

yazı için google'da görsel arattım, sarıgül destekçileri diye bu resim çıktı. bu başlarına gül konduran bayanlar sarıgül destekçisi. çok etkilendim, bu fikri bulmak kolay değil. epey beyin fırtınası yapılmış olduğu her hallerinden belli. yalnız ortadaki bayana gül yetmemiş, ona üzüldüm. pek mahsun bakıyor güllü bacılarına :( herkeslerin başında gülü var, onun niye yok? peki, ona da "püskevit" versek olur mu ki? hıı? olmaz mı?
destekleyenlerinin bulunduğunu fark ederek hayvan hakları adına üzülüp, şaşırdığım alıntı fikir.
alıntı kaynağı hayvanları korumakla yükümlü olduğu halde, bundan kaçınarak ölüm yasası gibi bir garabet değişiklik tasarısı hazırlayan şahıs - bakan veysel eroğlu'dur.
destekleyenlerin ölüm yasası metnini okumadıklarını, sözkonusu doğal yaşam parkı - apartılmış haliyle - hayvan yaşam köyü hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını bildiğim için her zamanki gibi bilinçlendirme - bilgilendirme yönüne giderek, neyi desteklediklerini bilmelerini sağlamayı amaçlamaktayım. zira, bilmeyen bir insan bilmediği konudan sorumlu tutulamaz. önce bu garabet fikrin ilk kaynağını belirtmek, 2012 ve 2013 yılında sözlüğün de katıldığı ölüm yasası karşıtı mitingleri hatırlatmak ve en önemlisi - yürüyüşe katılanların karşı çıktıkları ölüm yasasının en temel maddesinin bu 7. madde olduğunu vurgulamak gerek.

http://www.turseng.com/…a-kanununda-degisiklik.html - 2012 yılında 5199 sayılı hkk'da değişiklik tasarısının 7. maddesinde, yürürlükte bulunan 5199 sayılı hkk md. 19'da değişik yaparak "sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam parkları"nın kurulması öngörülmektedir. sarıgül isimli şahsın hayvanlara yönelik son derece saygısızca sarf ettiği "sokak hayvanlarını insanlara saygısızlık olarak" gördüğüne dair ifadeyi kendisine iade etmekte, böyle bir düşünceye sahip birinin yeryüzünde yaşıyor olmasını hayvanlara hakaret olarak gördüğümü eklemekteyim. böyle bir mantaliteye sahip birinin kopyalayarak (çok matah bir fikirmişçesine) üzerine yattığı doğal yaşam parkı - hayvan yaşam köyü gibi hayvanların sokaklardan tamamen toplatılmasını öngören bir fikir hayvan haklarına duyarlı ve vicdan sahibi her birey tarafından reddedilmeli, asla desteklenmemelidir. sokak canlarının yaşam hakkı ideolojik saplantıdan uzak bir şekilde savunulmalı, aksi hayvan hakları savunuculuğu değil, hayvan düşmanlığını barındırır.

hayvan haklarını apaçık ihlal eden her şahsı, siyasi kimliğinden bağımsız olarak değerlendirilmek, yapılması gereken sokak hayvanlarını sistemli şekilde kısırlaştırarak üreme kontrolünü sağlamakken, bundan maddi külfet üstlenmemek amacıyla kaçınarak sokak hayvanları sorununu onları asla sahiplenilmeyecekleri, bir süre tutulduktan sonra uyutulacakları ölüm kamplarına toplayarak çözmeyi planlayanları protesto etmek, bu tür hayvan hakları ihlallerine karşı hukuki yolları takip etmek gerekmektedir.
doğal yaşam parkları - hayvan yaşam köyleri türkiye'deki sokak hayvanlarının tamamını asla barındıracak kapasiteye sahip olmayacağı gibi, buraya toplanan sokak canlarının, kısırlaştırma gibi bir hizmetten bile kaçınan yerel yönetimler tarafından gereği gibi bakılmayacakları/beslenmeyecekleri/rehabilite edilmeyecekleri/son kertede uyutulacakları apaçık ortadadır, makul, normal, ortazekalı herkes tarafından görülmektedir.

bu fikri savunan, böyle bir değişikliği öngören ölüm yasasının mimarı veysel eroğlu da tarafımdan şu şekilde eleştirilmiştir.http://www.turseng.com/…onu-veya-veysel-eroglu.html

ilk linkte ölüm yasası tasarısının tam metni yer almaktadır. sarıgül diye çağrılan şahsın doğal yaşam köyü şeklinde apartma fikri 7. maddede yer almaktadır. ölüm yasası metninin tamamının okunarak her iki projenin de ölüm odaklı olduğunun farkedilmesini, veysel eroğlu'nun bu parlak fikrine karşı çıkıldığı gibi sarıgül'ün kopya fikrine de karşı çıkılması gerektiğini önemine binaen bir kez daha belirtirim.

her iki projenin de ölüm odaklı olmasına, sokak canlarının yaşam hakkına yönelik apaçık hayvan hakları ihlali içermesine rağmen, ideoloji gözlüğünü çıkartmadan, hayvan hakları söz konusu olduğunda bile ideolojik davrananların olması halinde bu başlığı ideolojik saplantı ve zararları konusunda örnek olarak vermek amacauygun bir davranış olacaktır.

10 Mart 2014 Pazartesi

KISIRLAŞTIRMA DESTEĞİ ÇAĞRISI - ANKARA - ÖNEMLİ/ÖNCELİKLİ

KISIRLAŞTIRMA DESTEĞİ TALEBİ
SEHIRANKARA

ACIKLAMA
Sokak kedilerinin kısırlaştırılması ve beslenmesi ile uğraşan bir hayvanseverim. Bir kaç gün önce beslemedeyken aniden 30-40 civarında, çoğu yetişkin kedinin bulunduğu bir bahçe karşıma çıktı. Evin sahibi teyze yaşlıca bir kadın, maddi olanakları pek fazla değil. Bu nedenle bahçesindeki kedileri besliyor, ama kısırlaştırma işlemlerini yapamıyor. Bu teyzenin kedilerini kısırlaştırma görevini üstlendim tek başıma. Bu kedileri ikişer, üçer veterinere götürerek kısırlaştıracağım. Kısırlaştırma işleminden sonra hemen alıp teyzeye teslim edeceğim. Tüm kedilerin kısırlaştırma ücretlerini tek başıma karşılayacağım için çok uygun fiyata kısırlaştırma yapacak, sosyal sorumluluk sahibi bir kaç veteriner aramaktayım. Her kedinin kısırlaştırılması için verebileceğim maks. tutar - 50 TL'dir. Pansiyon hizmeti almayacağım, teyze kendisi bakacak. Veteriner bir tek kısırlaştırma yapacak.
İlanımı yayınlayarak destek vermenizi rica ediyorum.


  • Sokak kedilerini 50 TL'den kısırlaştıracak veterinerler veya böyle veterinerleri şahsen tanıyıp bilenler benimle iletişime geçerse sevinirim.


GORSEL-

not: kısırlaştırmaya özel önem veren bir hayvan hakları savunucusu olarak, bu çok sayıda sokak kedisinin daha fazla üreyip sokaklarda feci şekilde yaşamlarını kaybetmemesi için, sosyal sorumluluk sahibi, sokak hayvanlarına duyarlı vet.lerin ilan sahibi fatih bey'le irtibata geçerek belirttiği fiyattan veya ücretsiz kısırlaştırma hizmeti sunmasını önermekteyim. 
fatih bey'e sokak kedilerini kısırlaştırma sürecinde destek verecek veteriner hekimlerin isimlerini ve kaç kediyi bu proje kapsamında kısırlaştırdıklarını blog'da belirterek takdir edeceğim.

6 Mart 2014 Perşembe

yuva arayan yavru tavşanlar - ANKARA

"SEVGİ KARŞILIĞI VERİLİK TAVŞAN BEBEKLERİMİZİN GÖZLERİ AÇILDI.YUVA VERMEK İSTEYEN, TAVŞAN BAKIMINDA TECRUBESI OLAN, ANKARALI, KAFESE HAPIS ETMEYECEK GERÇEK TAVSAN SEVERLERE SAHIPLENDIRME YAPILACAKTIR."

*****

tavşancanlar 2 haftalık olup, daha yeni gözlerini açmışlardır. ann sütü ile beslenmekte olan bu yavru tavşanlar 20 gün - 1 ay sonra sahiplendirilecektir. şimdiden "rezervasyon" yaptırmakta fayda var :) ücretsiz sahiplendirilecek olan bu yavru tavşanların annesi sedoder derneği tarafından kötü koşullarda tutulduğu bir petshop'tan kurtarılmış, koruma evine alındığında hamileymiş. asla petshop'lardan tavşan sahiplenmeyin, mutlaka bu derneğin koruması altında bulunan tavşanları veya çok sayıda terk edilmiş, kurtarılmış, yuva arayan tavşanları sahiplenin. bu sitede her daim tavşan sahiplendirme ilanları öncelikli ilan olarak yer almaktadır. tavşan sahiplenmeye karar verdiğinizde mutlaka belirttiğim bu yerlere bakın, ilanlardaki yuva arayan tavşan canları sahiplenin. bunca bilgilendirme ve bilinçlndirmeye rağmen, petshop vahşeti - gerçeği - işkencesi apaçık bilinmesine rağmen halen ücretsiz sahiplendirme ile değil, petshop'lardan mal satın alır gibi can almakla evcil sahiplenmenin gözümde hayvan düşmanlığından bir farkı bulunmamaktadır. 
ek: bu koruma evinde yalnızca kedi ve köpekler değil, çok sayıda tavşan ve kuş da bulunmaktadır. bu nedenle tavşan sahiplenmek için bu koruma evine giderken veya öylesine ziyaret ederken tavşan ve kuş yemi de götürerek tavşancanlar vee kuşların beslenmesine yardımcı olmak yerinde ve amacauygun bir eylem olacaktır. çeşitli sitelerde çok uygun fiyatlı tavşan yemleri satılmaktadır. bu yemler satın alınarak bu koruma evine bağışlanabilir. mama bağışı sadece kedi ve köpeklere yapılması gereken bir eylem değildir. korumaevlerinde bulunan, kurtarılmış, terk edilmiş tavşan, hamster, cavia, kuş, balık, iguana, kaplumbağa gibi canların da bulunduğu unutulmamalı, her daim akılda bulundurulmalı ve bu canlara da yem bağışı yapılmalı. gerçek hayvanseverlik hayvan ayırt etmeden tüm canları sevmeyi ve onların hakları/yuvalanmaları/beslenmeleri/kurtarılmaları/tedavileri/kısırlaştırılmaları v.s. için çalışmayı/çaba göstermeyi gerektirir. 
tavşancanların son halleri. muhteşemler. maşallah.rabbimin yarattığı en muhteşem varlıklar olan tavşancanlar ücretsiz sahiplendirilmektedir. 


öpülmelik, koklanmalık, kokusu içe çekilmelik, yüzü tüylerine yapıştırarak uyumalık, huzur kaynağı tavşan canlar yuva arıyor. 
3 Mart 2014 Pazartesi

YASAL VE KAÇAK ÜRETİM YERLERİ VAHŞETİ

fotoların üstüne tıklayıp büyüterek bakmak mümkün


petshop denilen kanlı ticaret çarkının en temel dişlisi - üretim çiftlikleri/kaçak- merdiven altı üretim yerleri. amerika'daki kaçak bir üretim merkezinden görüntüler. bu canlar bu kaçak üretim mekanında yıllarca damızlık olarak kullanılmış, küçücük kafeslere tıkılıp kalmış, hareket etmeden sadece çiftleştirilip, doğurtturulmuşlar. doğan yavrular petshop'ların süslü püslü, göz boyayan camekan ve vitrinlerinde satılmış, kanlı ticaretten bihaber insanlar veya daha kötüsü haberdar olduğu halde önemsemeyip oyuncak alır gibi davranan duyarsız/vicdansız embesiller tarafından satın alınıp eve götürülmüş, bir çoğu görünürdeki nedenler - göstermelik bahane ve mazeretler ortaya çıkınca - büyüyünce/"allerji" ve "astım"a sebep olunca/tüy dökünce/çiş-kaka yapınca/hastalanınca/yaşlanınca, en önemlisi ise gerçek nedenle - satın alan yaratık vicdanını kaybedince sokağa/ormana/sanayi bölgelerine/çiftliğe terk edilmişlerdir. hayvan haklarının nispeten gelişmiş olduğu amerika gibi bir ülkede kaçak üretim yerinin hali gözönüne alındığında, türkiye gibi gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde bulunan kaçak veya yasal üretim çiftliklerinin/evlerinin/mekanlarının halini düşünmek bile aklıbaşında her insanı dehşete düşürmektedir.

petshop'lardan can satın almayın! petshop'lardan can satın almak işte bu vahşetlere sebep olmak demektir. petshop'lardan satın alınan her tavşan/kedi/köpek/hamster/cavia'nın yerine işte bu kabus dolu, işkence mekanlarında vahşice, canların canı ve kanı pahasına üretilen yenileri gelmektedir. petshop'lardaki kafeslerde olumsuz koşullarda bulunan canların satın almayı - kurtarmak olarak gören bilinçsizlerden olmamak, akıl yürütmek, mantıklı davranmak, gerçeği araştırmak, bilmek gerekmektedir. 

ek: sitede PETSHOP GERÇEĞİ - VAHŞETİ - İŞKENCESİ ile ilgili onlarca detaylı yazım ve şikayet dilekçelerim bulunmaktadır. arama kısmından pet shop kelimesi aratılarak veya yazının altındaki pet shop etiketine tıklanarak tüm bu yazılara ulaşmak mümkün.

pet shop şikayet dilekçeleri: (bu ve diğer yazdığım tüm dilekçeler kopyalanarak her türlü site/forum/blog/sözlük/twitter/facebook gibi sosyal ağlarda - internet ortamında veya yazılı ve görsel basında kullanılabilir. önemli: bu izin yalnızca dilekçeler için geçerlidir.)

1. http://www.turseng.com/2013/02/pet-shop-sikayet-dilekcesi-form-dilekce.html 
- kötü koşullarda çalıştırılan pet shop'ları şikayet dilekçesi 

2. http://www.turseng.com/2013/02/ruhsatsiz-veya-ruhsata-aykiri-calisan.html 
- ruhsatsız veya ruhsata aykırı çalıştırılan petshop'ları şikayet dilekçesi