Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

kediyi pitbull'a öldürten genç

(bkz: köpeğine ağızlık tak/@earthlings)
(bkz: tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme)
(bkz: pitbul sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri)

ek: pitbull, dogo, tosa ve filalarla ilgili bilinmesi ve uygulanması, uygulamayanların uyarılması, uyarıya rağmen kaçınanların il orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet edilerek yaptırım uygulatılması gerekenler detaylı olarak üstteki linklerde mevcut. herkes okusun, öğrensin, öğretsin, uygulanmasını sağlasın.
en temel 3'ünü burada da belirtmekteyim: 1. ağızlık takma zorunluluğu,
2. zincir tasma kullanma zorunluluğu, (dikkat! alelade, plastik v.s. değil, zincir)
3. kısırlaştırma zorunluluğu.
bu köpeklerle ilgili diğer tüm yükümlülük, sorumluluk ve zorunluluklar belirttiğim üzere linklerde tarafımdan açıklanmıştır.

hem bu hayvanların, hem de diğer hayvan ve küçük çocukların yaşam hakkının korunması için bu hususların bilinmesi ve yaygınlaştırılması, herkesçe bilinmesinin sağlanması önemlidir. 
bu dört cins köpeğin sahipleri tarafından kısırlaştırılmaması, bilakis ürettirilip internet üzerinden veya reel ortamda satılmasının tespiti halinde hemen il orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet ederek tüm yaptırımları uygulatın.
özellikle facebook ve twitter üzerinden kendi profilleri, sayfalar veya gruplar üzerinden bu dört cins köpeğin satışını yapanların farkedilmesi halinde hemen linklerini, görsellerini, iletişim bilgilerini alarak belirtilen makama şikayet edin. bu durumda köpeklere el konur, zavallılar üretilmekten, sürekli çiftleştirme ve doğurtulma sonucunda hasta düşüp ölmekten kurtarılır, şahsa da yüklü idari para cezası verilir.


                                                                             *****
sahipsiz - sokak hayvanının ölümüne sebep olduğu için şikayet dilekçesi ile bulunduğu ilin orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet edilmesi halinde, idari para cezası yaptırımına tabi tutulacak olan yaratık.görseli izlemedim, izleyenler arasından hayvan haklarına duyarlı olanlar bu tür somut olaylarda kullanılması için hazırlamış olduğum sahipsiz hayvana eziyet edenleri şikayet dilekçesini olaya uyarlayarak olayın vuku bulduğu ilin orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet edebilirler. 
şahsın kimliğinin, görselin yayınlandığı haber sitesinden yardım alınarak tespit edilmesini, devamında dilekçeye eklenmesini önermekteyim.
kimliğin tespit edilememesi halinde, herhalükarda dilekçeyi görsel linkini ve olay hakkında malum olan tüm bilgileri ekleyerek aynı şikayet makamına elden/emaille/faksla/mektupla v.s. gönderin.
http://www.turseng.com/...anlara-eziyet-edenleri.html - bu dilekçe sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tüm kötü muamele durumlarında kullanılır, somut olayların ortaya çıktığı illerin orman ve su işleri müdürlüklerine başvurularak zavallı sokak hayvanının hakkı aranır. 

kötü muameleye örnek - bir sokak hayvanını öldürme, öldürtme, yaralama, dövme, işkence etme, tecavüz v.s.